Woda jest jednym z kluczowych zasobów warunkujących funkcjonowanie społeczeństwa oraz gospodarki Europejskiej. Według danych Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), jej możliwe do wykorzystania zasoby w skali UE to 2 270 km3 wody rocznie, podczas gdy zużycie kształtuje się na poziomie 288 km3/rok (co daje średnią wartość około 500 m3 na osobę w ciągu roku).

Występują jednak czynniki, które sprawiają, że niektóre obszary nieustannie zagrożone są jej niedoborem. Są to przede wszystkim: duża zmienność obszarowa zjawiska. W wielu regionach Europy wartości wskaźnika zużycia wody (WEI – patrz ramka) są bardzo niekorzystne. Państwa Unii Europejskiej charakteryzujące się najwyższym wskaźnikiem WEI to Cypr (45%) i Bułgaria (38%). Jednak wartość wskaźnika obliczona na poziomie kraju nie daje pełnego obrazu niedoboru wody w mniejszych regionach, czego przykładem może być Hiszpania, której WEI wynosi 34%, natomiast leżącej na jej terytorium zlewni rzeki Segura – 127%; zmiany klimatyczne, powodujące zmniejszanie ilości rocznych opadów oraz wydłużanie okresów bezdeszczowych na obszarach suchych (w szczególności dotyczy to południowej i wschodniej Europy) nieustannie rosnąca liczba ludności oraz intensyfikacja przemysłu.

Wskaźnik zużycia wody WEI (Water Explotitation Index) wyraża stosunek ilości pobranych zasobów świeżej wody do całkowitej ilości jej odnawialnych zasobów w odniesieniu do danego obszaru. Uznaje się, że wartość WEI powyżej 20% świadczy o tym, że dostępne zasoby wody są zagrożone, natomiast powyżej 40% o występującym dużym zagrożeniu i niezrównoważonej gospodarce zasobami wody.

W całościowym zużyciu wody można wyróżnić jej wykorzystanie do celów energetyki (w skali UE jest to 44%), rolnictwa (24%), na cele komunalne (21%) oraz na potrzeby przemysłu (11%). Na trzy z wymienionych wyżej obszarów budownictwo ma znaczący wpływ, a to za sprawą zużycia energii w budynkach, uzależnionego od ich efektywności energetycznej, przemysłu wyrobów budowlanych, przyczyniającego się do zużycia zarówno energii jak i wody, a także efektywności wykorzystania wody w fazie użytkowania budynku.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja pod patronatem MEN
  2019-10-09

  "Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług" Zapraszamy na VII ogólnopolską konferencję, która odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związk[...]

 2. Laur Innowacyjności 2019
  2019-08-22

  Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2019". Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych pro[...]

 3. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 4. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 5. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 6. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 7. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 8. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 9. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 10. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]