Woda jest jednym z kluczowych zasobów warunkujących funkcjonowanie społeczeństwa oraz gospodarki Europejskiej. Według danych Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), jej możliwe do wykorzystania zasoby w skali UE to 2 270 km3 wody rocznie, podczas gdy zużycie kształtuje się na poziomie 288 km3/rok (co daje średnią wartość około 500 m3 na osobę w ciągu roku).

Występują jednak czynniki, które sprawiają, że niektóre obszary nieustannie zagrożone są jej niedoborem. Są to przede wszystkim: duża zmienność obszarowa zjawiska. W wielu regionach Europy wartości wskaźnika zużycia wody (WEI – patrz ramka) są bardzo niekorzystne. Państwa Unii Europejskiej charakteryzujące się najwyższym wskaźnikiem WEI to Cypr (45%) i Bułgaria (38%). Jednak wartość wskaźnika obliczona na poziomie kraju nie daje pełnego obrazu niedoboru wody w mniejszych regionach, czego przykładem może być Hiszpania, której WEI wynosi 34%, natomiast leżącej na jej terytorium zlewni rzeki Segura – 127%; zmiany klimatyczne, powodujące zmniejszanie ilości rocznych opadów oraz wydłużanie okresów bezdeszczowych na obszarach suchych (w szczególności dotyczy to południowej i wschodniej Europy) nieustannie rosnąca liczba ludności oraz intensyfikacja przemysłu.

Wskaźnik zużycia wody WEI (Water Explotitation Index) wyraża stosunek ilości pobranych zasobów świeżej wody do całkowitej ilości jej odnawialnych zasobów w odniesieniu do danego obszaru. Uznaje się, że wartość WEI powyżej 20% świadczy o tym, że dostępne zasoby wody są zagrożone, natomiast powyżej 40% o występującym dużym zagrożeniu i niezrównoważonej gospodarce zasobami wody.

W całościowym zużyciu wody można wyróżnić jej wykorzystanie do celów energetyki (w skali UE jest to 44%), rolnictwa (24%), na cele komunalne (21%) oraz na potrzeby przemysłu (11%). Na trzy z wymienionych wyżej obszarów budownictwo ma znaczący wpływ, a to za sprawą zużycia energii w budynkach, uzależnionego od ich efektywności energetycznej, przemysłu wyrobów budowlanych, przyczyniającego się do zużycia zarówno energii jak i wody, a także efektywności wykorzystania wody w fazie użytkowania budynku.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 2. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 3. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 4. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 5. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 6. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 7. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]

 8. Jakość - problemy i rozwiązania
  2018-06-12

  XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY "PROBLEMATYKA NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI W ASPEKCIE INTEGRACJI Z NATO I UNIĄ EUROPEJSKĄ" 25-28 września 2018 r. Rewita - WDW Zak[...]

 9. Targi dobre jak chleb. POLAGRA TECH 2018
  2018-06-11

  Już jesienią, w dniach od 30 września do 4 października w przestrzeniach Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się kolejna edycja targów POLAGRA TECH. W tym roku w ich[...]

 10. Aranżujemy domowe SPA
  2018-04-26

  Łazienka przestała obecnie pełnić funkcję pomieszczenia typowo użytkowego i niezależnie od jej metrażu, stała się miejscem relaksu po intensywnym dniu. Gdy jej wielkość i układ nie są dla nas projek[...]