Prezes zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Mieczysław Twaróg z dniem 1 stycznia 2012 roku powołał Korpus Promotorów Eksportu Polskiego (KPEP). KPEP, jako nieformalna struktura, grupująca na zasadach dobrowolności, dziennikarzy i publicystów zajmujących się zawodowo problematyką ekonomiczną, w tym dotyczącą sektora produkcji eksportowej i eksportu oraz współpracy produkcyjno-inwestycyjnej, działać będzie w ramach struktury Stowarzyszenia Eksporterów Polskich.

      Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że współpraca ze środowiskiem mediów jest znaczącą siłą, wspomagającą realizację  działań Stowarzyszenia i – co więcej – całego sektora eksportowego polskiej gospodarki. Odbywa się to w warunkach ścisłego współdziałania z innymi kompetentnymi instytucjami i organizacjami w kraju, tak centralnymi, jak i regionalnymi. Stowarzyszenie Eksporterów Polskich i Korpus nie zastępują i nie wyręczają ich kompetencji, a jedynie wspomagają realizację polityki proeksportowego i proinnowacyjnego rozwoju polskiej gospodarki, ujętej w opracowanej przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich „Strategii proeksportowego rozwoju polskiej gospodarki”, aktualnie realizowanej. Korpus jest zatem zaproszeniem i propozycją do współdziałania, bez jakichkolwiek obligujących zobowiązań dla stron.  

      W ramach stymulowania aktywności współpracy z mediami – Stowarzyszenie zaprasza ich przedstawicieli do udziału w organizowanych spotkaniach, seminariach, konferencjach i corocznych Kongresach Stowarzyszenia Eksporterów Polskich. To dobra okazja do bezpośrednich kontaktów sektora realnego gospodarki z przedstawicielami władz państwowych, rządowych i samorządowych. Raz do roku – w czasie obrad Kongresu Eksporterów Polskich – najbardziej aktywni dziennikarze i publicyści, w imieniu i w obecności eksporterów z całej Polski, wyróżniani i nagradzani są dyplomami i medalami. Jednym z wiodących motywów współdziałania Stowarzyszenia Eksporterów Polskich z mediami jest tworzenie atmosfery i przekonania w środowisku sektora eksportowego i inwestycyjnego, że media są sojusznikiem i przyjaznym partnerem w ich działalności. I to na zasadach wzajemności. Celem kontynuacji takiej misji i praktyki powołany został Korpus. Zarząd Stowarzyszenia Eksporterów Polskich powierzając misję honorowego Dziekana Korpusu Mikołajowi Oniszczukowi, wieloletniemu członkowi Stowarzyszenia i aktywnemu publicyście ekonomicznemu, z bogatym doświadczeniem pracy w resorcie handlu zagranicznego i gospodarki, a nadto – seniorowi polskiej dyplomacji ekonomicznej. To aspekt tylko organizacyjny. Ważna jest przede wszystkim działalność merytoryczna Korpusu. A ta – ujmując ją w formie sugestii czy propozycji, będzie mieścić się w obrębie zadań statutowych Stowarzyszenia Eksporterów Polskich i koncentrować się będzie głownie na:

 • promocji Polski i jej potencjału ekonomiczno-handlowego na rynkach zagranicznych;
 • promocji priorytetowych branż eksportu i rynków zbytu, określonych we wspomnianej już „Strategii proeksportowego rozwoju polskiej gospodarki”;
 • współpracy z polskimi placówkami ekonomiczno-handlowymi za granicą;
 • współdziałaniu i wspieraniu inicjatyw systemowych, podejmowanych przez władze parlamentarne i administracyjno-rządowe, a ułatwiających działalność przedsiębiorcom, eksporterom i inwestorom;
 • wspieraniu i promowaniu polskich firm eksportowych i marek – w kraju i za granicą;
 • na utrzymywaniu aktywnych kontaktów z redakcjami krajowymi i zagranicznymi, w  tym z prasą polonijną oraz z polonijnym środowiskiem gospodarczym.
Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Negocjacje między UE, a Mercosur
  2019-06-28

  Unijny sektor drobiarski przeciwny umowie Mercosur! Negocjacje w sprawie umowy handlowej między UE, a Mercosur weszły w finalną fazę. Stowarzyszenie AVEC, reprezentujące europejski[...]

 2. Air Products sfinalizowała przejęcie ACP
  2019-03-04

  Warszawa, 1 marca 2019 r. - Firma Air Products sfinalizowała proces przejęcia ACP Europe SA (ACP), największego niezależnego producenta dwutlenku węgla (CO2) w Europie. Wartość transakcj[...]

 3. Chr. Hansen na szczycie "Global 100"
  2019-01-30

  Chr. Hansen plasuje się na szczycie globalnego indeksu "Global 100" najbardziej zrównoważonych firm na rok 2019. Ranking ogłoszono podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Da[...]

 4. Kontrola żywności w łańcuchu spożywczym
  2018-10-10

  Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zaprasza do udziału w konferencji szkoleniowej "Kontrola żywności w łańcuchu spożywczym". 15 listopada 2018 r., Hotel Marriot[...]

 5. Biogazowanie produktów ubocznych
  2018-10-08

  Firma TARPOL zorganizowała konferencję poświęconą biogazowaniu produktów ubocznych pozostających w ubojniach i zakładach przerobu mięsa i drobiu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciel[...]

 6. KRD-IG CZŁONKIEM IPC
  2018-09-18

  W dniach 15-17 września w chińskim mieście Nankin odbył się drugi w tym roku zjazd Międzynarodowej Rady Drobiarstwa (IPC) - organizacji zrzeszającej kraje będące światowymi liderami w pr[...]

 7. Konferencja PFPŻ
  2018-09-17

  Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zaprasza do udziału w konferencji szkoleniowej "Znakowanie produktów spożywczych w świetle wymagań prawnych i orzecznictwa" [...]

 8. PROMAR Z NOWOCZESNĄ SILOSOWNIĄ
  2018-09-12

  20 sierpnia 2018 roku, na terenie zakładu produkcyjnego Promar Zawiercie miała miejsce kolejna już uroczystość Wmurowania Kamienia Węgielnego. Tym razem firma rozpoczęła budowę nowoczesnej silosowni [...]

 9. Badanie towarów spożywczych
  2018-09-05

  Wydawnictwo Naukowe PWN SA wraz z Wiktorem Kubińskim, profesorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz zespołem naukowców zaprezentowali nową książkę z towaroznawstwa i badania tow[...]

 10. SPOSÓB NA POGODĘ I UDANE UPRAWY
  2018-08-22

  Sezon prac polowych w pełni. Na terenach upraw i w sadach trwają prace, których efekty gospodarze ocenią po zebranych plonach. O ile na większość czynników rolnicy mają wpływ[...]