Redakcja miesięcznika ATEST-Ochrona Pracy otrzymała list od założycieli Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Krakowie, w którym informują o powołaniu wspomnianego Stowarzyszenia.

„Uznaliśmy, że ta forma organizacyjna najbardziej odpowiada specyficznemu statusowi prawnemu inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy, którzy z jednej strony są pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy, a z drugiej, a może ważniejszej – organami Rzeczypospolitej Polskiej, wykonującymi swoje obowiązki służbowe bezpośrednio na podstawie ustawy. Inspektorzy pracy stoją na straży podstawowych praw obywatelskich określonych w Konstytucji RP. Potwierdzeniem specyficznego ich statusu są zapisy Konwencji Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy, której ratyfikacja jest, podobnie jak idea Solidarności, jednym z kamieni milowych na naszej drodze do idei demokratycznego państwa prawa.

Uznaliśmy, że tak naprawdę, to inspektorzy pracy (wszelkich szczebli), ich kompetencje, doświadczenie zawodowe, i życiowe, zaangażowanie i odpowiedzialność – są podstawowym kapitałem i wartością Państwowej Inspekcji Pracy, które dla dobra ogółu obywateli Rzeczypospolitej należy wszelkimi sposobami chronić i rozwijać. [...]

„Nie jesteśmy jednak ludźmi wpatrzonymi w przeszłość – wręcz przeciwnie – interesuje nas przyszłość. Chcemy skupić się na budowaniu autorytetu inspektorów pracy i etosu apolitycznego fachowca, który skoncentrowany jest na rozwiązywaniu najbardziej istotnych problemów i służbie społeczeństwu. Pragniemy zintegrować środowisko wokół misji Państwowej Inspekcji Pracy, razem z inspekcyjnymi organizacjami związkowymi, a nade wszystko z kierownictwem Państwowej Inspekcji Pracy, ale także z innymi organami władzy i administracji państwowej.

Chcemy wspierać, i inicjować zmiany w naszym Urzędzie, zbliżające nas do wymogów funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, nie chcemy jednak zatracić poczucia ważnej misji społecznej nałożonej na nasz Urząd przez Marszałka Józefa Piłsudskiego, a z takim zaangażowaniem rozwijanej przez kilka pokoleń inspektorów pracy budujących zręby i tradycję inspekcji pracy w Polsce.

Będziemy promować idee etyki, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz przyjaznego obywatelom państwa. Nieprzypadkowo jako motto naszego działania wybraliśmy łacińską paremię „Concordia civium murus urbium”, co w wolnym przekładzie znaczy „zgoda obywateli to mur obronny miasta”. Takim miastem jest dla nas jednak nie nasza instytucja z wszystkimi jej zaletami i wadami, i nie partykularne być może interesy naszej grupy zawodowej, lecz dobro naszego wspólnego miasta – Rzeczypospolitej i wszystkich jej obywateli. Być może takie spojrzenie, w epoce wszechogarniającej technokracji, anonimowości i bylejakości wydaje się anachroniczne – my jednak tak nie uważamy.

I tu wypada zacytować słowa przedwojennego Głównego Inspektora Pracy Mariana Klotta de Heidenfeldt, które nic nie straciły na aktualności: ‘Nasza instytucja inspekcji pracy, w walce pomiędzy człowiekiem, który nic nie ma oprócz swojej pracy, a sferami tę pracę wynajmującymi, jest organem łagodzenia sporów, sprzecznych interesów i opinii, musi zrozumieć potrzeby państwa, musi zrozumieć prawa człowieka, ale również i prawa produkcji. Często obecnie pokutuje w społeczeństwie opinia, że inspekcja pracy to organ wyłącznie konsumpcyjny i niedający żadnych dochodów skarbowi państwa. […] Mam wrażenie, ze jest to najgłębsze nieporozumienie, jakie może istnieć w psychice społeczeństwa. Każdy dział działalności inspekcji pracy daje ogromne oszczędności i zapobiega trwonieniu majątku narodowego. […] Wytworzenie pewności, że jest jakiś organ, jakaś bezstronna ręka państwa, która ma pieczę nad sprawiedliwym rozwiązaniem sprawy […] uratowało społeczeństwo od ponoszenia dotkliwych skutków, ograniczyło żałobę, zabezpieczyło przed kalectwem i śmiercią. Wszystko to są wartości o wielkim znaczeniu moralnym; one same wystarczyłyby na to, aby sowicie opłacać koszty materialne inspekcji pracy. Ale gdybyśmy oparli się tylko na podanym rozrachunku strat i oszczędności, to inspekcja pracy jest bez wątpienia jedną z najbardziej dochodowych instytucji. Ten dochód budżetowy jest ukryty i niewidoczny, ale mimo to inspekcja pracy opłaca się dziesięciokrotnie albo i więcej w stosunku do sum, jakie państwo na nią łoży. Dlatego też wydaje mi się, że każdy z inspektorów pracy, który stoi na wysokości swojego zadania, który z wielkim samozaparciem się siebie i wielkim poświęceniem mimo wszystko trwa na swoim posterunku, zyskuje zaufanie i szacunek, że tego rodzaju typ urzędnika to nie jest typ biurokraty, ale typ najwyższego idealisty i najwyższego społecznika…’

Jedną z ważniejszych form naszej działalności jest prowadzenie strony internetowej, www.siprp.pl, pomyślanej jako forum wymiany poglądów, miejsce dyskusji, formułowania opinii środowiska inspektorów pracy i zajmowania stanowiska w sprawach ujętych w celach statutowych Stowarzyszenia. Na stronie tej zamieszczono podstawowe dokumenty m. in statut SIPRP, wzór deklaracji członkowskiej, relacje z podejmowanych działań. Zainteresowanych szczegółami zapraszamy do odwiedzenia naszej strony, a także do wyrażenia swojej opinii, poprzez udział w którymś z prowadzonych na niej sondaży.

Członkami Stowarzyszenia mogą być zarówno obecni, jak i byli inspektorzy pracy (jako członkowie czynni i wspierający), statut przewiduje także możliwość powołania oddziałów. Nie dążymy jednak do stania się organizacją masową, chcemy być organizacją opiniotwórczą, a przede wszystkim skuteczną.” [...]

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej,
31-011 Kraków Plac Szczepański 5.
KRS 0000392862,
www.siprp.pl,
e-mail: siprp@onet.pl

Skład Zarządu Głównego:

Leszek Rymarowicz – Prezes,
Magdalena Miska – Wiceprezes,
Adam Gwóźdź – Sekretarz,
Józef Żmij – Skarbnik,
Paweł Wieczorek - Członek Zarządu.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Zakończenie Zjazdu i Kongresu
  2019-06-19

  Sesją podsumowującą, na której przedstawiono wnioski i informacje o obradach sesji tematycznych zakończył się 15 czerwca w Krakowie IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (SZIP) zwołany r[...]

 2. Kongres Techników i Zjazd Inżynierów
  2019-06-17

  13 czerwca br. rozpoczął się w Krakowie IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich zwołany razem z XXVI Kongresem Techników Polskich. W Zjeździe biorą udział polonijni inżynierowie z Kanady[...]

 3. Zmiany w branży automotive
  2019-06-10

  Konsolidacja, automatyzacja, wyzwania związane z normami ekologicznymi... Branża automotive dynamicznie się rozwija. Jak na te zmiany powinni zareagować pracownicy? Dlaczego ich szefowie[...]

 4. 40 lat targów FachPack
  2019-06-06

  FachPack kończy 40 lat! Rocznice są dobrą okazją do spojrzenia wstecz: FachPack rozpoczął działalność w Norymberdze w 1979 r. jako regionalna wystawa handlowa dla przemysłu opakowanioweg[...]

 5. Targi bhp w Kielcach od 6 czerwca
  2019-06-05

  Od 6 do 8 czerwca na terenie Targów Kielce odbędą się Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. Poprzednią[...]

 6. Bezpieczeństwo w portach i na lotniskach
  2019-06-05

  Bezpieczeństwo pracowników i pasażerów w ruchliwych portach morskich i na lotniskach ma ogromne znaczenie, dlatego inwestuje się tam m.in. w systemy bezpieczeństwa pojazdów, które odgryw[...]

 7. FINAŁ XII KONKURSU "MŁODY INNOWATOR"
  2019-06-04

  Z udziałem dr inż. Jerzego Kwiecińskiego - Ministra Inwestycji i Rozwoju - podsumowany został rozgrywany w roku szkolnym 2018/2019 po raz 12. Konkurs "Młody Innowator". Wśród gości urocz[...]

 8. Rynek odzieży roboczej i ochronnej
  2019-05-30

  Sektor odzieżowy w Polsce w 2022 r. ma osiągnąć wartość ponad 43 mld zł - tak wynika z raportu KPMG "Rynek mody w Polsce". W europejskich rankingach wielkości rynku odzieżowego Polska za[...]

 9. Targi LUMENexpo
  2019-05-29

  W dniach 23-24 października 2019 r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędzie się kolejna edycja Targów Techniki Świetlnej LUMENexpo oraz Salonu Elektrotechniki P[...]

 10. Brakuje pielęgniarek i pediatrów
  2019-05-28

  Agencja rekrutacyjna Manpower Life Science przygotowała raport pt. "Niedobór talentów w branży medycznej". W raporcie czytamy, że pediatrzy, specjaliści chorób wewnętrznych i anestezjolo[...]