Redakcja miesięcznika ATEST-Ochrona Pracy otrzymała list od założycieli Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Krakowie, w którym informują o powołaniu wspomnianego Stowarzyszenia.

„Uznaliśmy, że ta forma organizacyjna najbardziej odpowiada specyficznemu statusowi prawnemu inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy, którzy z jednej strony są pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy, a z drugiej, a może ważniejszej – organami Rzeczypospolitej Polskiej, wykonującymi swoje obowiązki służbowe bezpośrednio na podstawie ustawy. Inspektorzy pracy stoją na straży podstawowych praw obywatelskich określonych w Konstytucji RP. Potwierdzeniem specyficznego ich statusu są zapisy Konwencji Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy, której ratyfikacja jest, podobnie jak idea Solidarności, jednym z kamieni milowych na naszej drodze do idei demokratycznego państwa prawa.

Uznaliśmy, że tak naprawdę, to inspektorzy pracy (wszelkich szczebli), ich kompetencje, doświadczenie zawodowe, i życiowe, zaangażowanie i odpowiedzialność – są podstawowym kapitałem i wartością Państwowej Inspekcji Pracy, które dla dobra ogółu obywateli Rzeczypospolitej należy wszelkimi sposobami chronić i rozwijać. [...]

„Nie jesteśmy jednak ludźmi wpatrzonymi w przeszłość – wręcz przeciwnie – interesuje nas przyszłość. Chcemy skupić się na budowaniu autorytetu inspektorów pracy i etosu apolitycznego fachowca, który skoncentrowany jest na rozwiązywaniu najbardziej istotnych problemów i służbie społeczeństwu. Pragniemy zintegrować środowisko wokół misji Państwowej Inspekcji Pracy, razem z inspekcyjnymi organizacjami związkowymi, a nade wszystko z kierownictwem Państwowej Inspekcji Pracy, ale także z innymi organami władzy i administracji państwowej.

Chcemy wspierać, i inicjować zmiany w naszym Urzędzie, zbliżające nas do wymogów funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, nie chcemy jednak zatracić poczucia ważnej misji społecznej nałożonej na nasz Urząd przez Marszałka Józefa Piłsudskiego, a z takim zaangażowaniem rozwijanej przez kilka pokoleń inspektorów pracy budujących zręby i tradycję inspekcji pracy w Polsce.

Będziemy promować idee etyki, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz przyjaznego obywatelom państwa. Nieprzypadkowo jako motto naszego działania wybraliśmy łacińską paremię „Concordia civium murus urbium”, co w wolnym przekładzie znaczy „zgoda obywateli to mur obronny miasta”. Takim miastem jest dla nas jednak nie nasza instytucja z wszystkimi jej zaletami i wadami, i nie partykularne być może interesy naszej grupy zawodowej, lecz dobro naszego wspólnego miasta – Rzeczypospolitej i wszystkich jej obywateli. Być może takie spojrzenie, w epoce wszechogarniającej technokracji, anonimowości i bylejakości wydaje się anachroniczne – my jednak tak nie uważamy.

I tu wypada zacytować słowa przedwojennego Głównego Inspektora Pracy Mariana Klotta de Heidenfeldt, które nic nie straciły na aktualności: ‘Nasza instytucja inspekcji pracy, w walce pomiędzy człowiekiem, który nic nie ma oprócz swojej pracy, a sferami tę pracę wynajmującymi, jest organem łagodzenia sporów, sprzecznych interesów i opinii, musi zrozumieć potrzeby państwa, musi zrozumieć prawa człowieka, ale również i prawa produkcji. Często obecnie pokutuje w społeczeństwie opinia, że inspekcja pracy to organ wyłącznie konsumpcyjny i niedający żadnych dochodów skarbowi państwa. […] Mam wrażenie, ze jest to najgłębsze nieporozumienie, jakie może istnieć w psychice społeczeństwa. Każdy dział działalności inspekcji pracy daje ogromne oszczędności i zapobiega trwonieniu majątku narodowego. […] Wytworzenie pewności, że jest jakiś organ, jakaś bezstronna ręka państwa, która ma pieczę nad sprawiedliwym rozwiązaniem sprawy […] uratowało społeczeństwo od ponoszenia dotkliwych skutków, ograniczyło żałobę, zabezpieczyło przed kalectwem i śmiercią. Wszystko to są wartości o wielkim znaczeniu moralnym; one same wystarczyłyby na to, aby sowicie opłacać koszty materialne inspekcji pracy. Ale gdybyśmy oparli się tylko na podanym rozrachunku strat i oszczędności, to inspekcja pracy jest bez wątpienia jedną z najbardziej dochodowych instytucji. Ten dochód budżetowy jest ukryty i niewidoczny, ale mimo to inspekcja pracy opłaca się dziesięciokrotnie albo i więcej w stosunku do sum, jakie państwo na nią łoży. Dlatego też wydaje mi się, że każdy z inspektorów pracy, który stoi na wysokości swojego zadania, który z wielkim samozaparciem się siebie i wielkim poświęceniem mimo wszystko trwa na swoim posterunku, zyskuje zaufanie i szacunek, że tego rodzaju typ urzędnika to nie jest typ biurokraty, ale typ najwyższego idealisty i najwyższego społecznika…’

Jedną z ważniejszych form naszej działalności jest prowadzenie strony internetowej, www.siprp.pl, pomyślanej jako forum wymiany poglądów, miejsce dyskusji, formułowania opinii środowiska inspektorów pracy i zajmowania stanowiska w sprawach ujętych w celach statutowych Stowarzyszenia. Na stronie tej zamieszczono podstawowe dokumenty m. in statut SIPRP, wzór deklaracji członkowskiej, relacje z podejmowanych działań. Zainteresowanych szczegółami zapraszamy do odwiedzenia naszej strony, a także do wyrażenia swojej opinii, poprzez udział w którymś z prowadzonych na niej sondaży.

Członkami Stowarzyszenia mogą być zarówno obecni, jak i byli inspektorzy pracy (jako członkowie czynni i wspierający), statut przewiduje także możliwość powołania oddziałów. Nie dążymy jednak do stania się organizacją masową, chcemy być organizacją opiniotwórczą, a przede wszystkim skuteczną.” [...]

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej,
31-011 Kraków Plac Szczepański 5.
KRS 0000392862,
www.siprp.pl,
e-mail: siprp@onet.pl

Skład Zarządu Głównego:

Leszek Rymarowicz – Prezes,
Magdalena Miska – Wiceprezes,
Adam Gwóźdź – Sekretarz,
Józef Żmij – Skarbnik,
Paweł Wieczorek - Członek Zarządu.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Pociągiem najbezpieczniej
  2020-01-22

  Kolej w Polsce pozostaje najbezpieczniejszym środkiem transportu lądowego. Ubiegły rok to najmniejsza liczba wypadków na kolei od lat - prawie 30 niebezpiecznych zdarzeń mniej niż w 2018[...]

 2. Konferencja Przemysł 4.0
  2020-01-21

  Zapraszamy do udziału w konferencji "Przemysł 4.0 - branża produkcyjna i jej wyzwania", która odbędzie się 4 marca 2020 w Warszawie. Podczas wydarzenia eksperci przekażą uczestnikom swoj[...]

 3. Polska Platforma Medyczna
  2020-01-20

  7 stycznia 2020 r. konsorcjum Sages Sp. z. o. o. i Politechniki Warszawskiej podpisało umowę z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, liderem projektu, na utworzenie [...]

 4. Światełko w kanałach
  2020-01-03

  Wraz z Nowym Rokiem ruszą przetargi na inwestycje związane z przebudową pięciu kanałów na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Cztery lata temu zarząd województwa podpisał porozumienie w t[...]

 5. Skuteczna promocja zdrowia
  2020-01-03

  Co piąty pracownik deklaruje, że odejdzie z pracy, jeśli pracodawca nie będzie lepiej dbał o jego zdrowie. Mało tego, blisko połowa zatrudnionych twierdzi, że w przypadku zmiany pracy bę[...]

 6. Akademia Menadżera Innowacji PARP
  2019-12-23

  Do 20 lutego 2020 r. przedsiębiorcy i menadżerowie zainteresowani udziałem w "Akademii Menadżera Innowacji" mogą zgłaszać się do PARP o dofinansowanie swojego udziału w tym przedsięwzięciu - 80 proc. [...]

 7. O przyszłości internetu
  2019-12-19

  Hologramy, w pełni autonomiczne auta czy wspólny koncert muzyków rozsianych po całym świecie to dopiero początek możliwości, jakie niesie ze sobą sieć 5G. O aspektach tej technologii ora[...]

 8. Bezpiecznie przed świętami
  2019-12-18

  Chyba nikt nie wyobraża sobie bożonarodzeniowych świąt bez choinki. I choć coraz częściej odchodzimy od tradycji, czyli żywego drzewka dekorowanego własnoręcznie wykonanymi ozdobami i sł[...]

 9. Nie boimy się technologicznego bezrobocia
  2019-12-12

  Bankowość, ubezpieczenia, księgowość, inżynieria i produkcja czy logistyka i magazynowanie - to branże, które dotąd najmocniej doświadczyły automatyzacji oraz redukcji miejsc pracy. Co c[...]

 10. STASZICE PO RAZ DZIEWIĄTY
  2019-12-12

  Uroczysta Gala w Warszawskim Domu Technika NOT podsumowała IX edycję Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności" (10.12.2019)

  Cel[...]