Lasy Państwowe zrealizują największy w Europie projekt retencyjny. Kosztem prawie 200 mln zł zatrzymają 31 mln metrów sześciennych wody. Polega on na budowie ogromnej ilości zbiorników retencyjnych i niemal 2 tys. urządzeń piętrzących, zastawek, progów, jazów, na terenach nizinnych.
Projekt będzie realizowany na terenie 450 gmin w 179 nadleśnictwach, we wszystkich regionalnych dyrekcjach LP, w tym na Pomorzu. W ten sposób LP chcą zatrzymać wodę w lasach, by zapobiec ich wymieraniu, co teraz jest coraz częstsze z powodu susz. Zmodernizowano też niemal 2 tys. urządzeń piętrzących - przypomina Anna Malinowska, rzecznik prasowy Lasów Państwowych.
Ogólny koszt przedsięwzięcia to 195,2 mln zł, z czego 136 mln zł zrefunduje unijny Fundusz Spójności, a resztę Lasy Państwowe pokryją ze środków własnych. Zdaniem specjalistów, zrealizowanie tego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy bilansu wodnego, minimalizacji skutków suszy oraz przeciwdziałania powodziom. Skutkiem podniesienia lustra wody gruntowej i zatrzymania jej w lesie powinna być również lepsza kondycja drzew rosnących w pobliżu zbiornika.
- Dotyczy to zwłaszcza gatunków liściastych, które ostatnio, właśnie z powodu braku wody, przeżywają regres - wyjaśnia Malinowska. - Projekt ten, ze względu na swoją skalę, ma szansę stać się pierwszym w Europie tak dużym i z takim rozmachem przeprowadzonym przedsięwzięciem związanym z małą retencją - podkreśla. Drugi projekt LP dotyczy obszarów górskich i zakłada spowolnienie odpływu wód, zwiększenie możliwości retencyjnych, renaturyzację cieków stałych oraz obszarów podmokłych oraz przywracanie w nich ciągłości biologicznej. Służyć temu będą małe zbiorniki retencyjne (do 10 ha), zastawki, progi, jazy, groble, przepusty i rowy, zarówno te nowo budowane, jak i modernizowane. Projekt przewiduje także renaturyzację odwodnionych kiedyś mokradeł oraz - tam gdzie to możliwe - przywrócenie naturalnej meandryzacji rzek. Objętość retencjonowanej w ten sposób wody będzie sięgała ok. 45 mln m sześc., a zsumowana powierzchnia lustra wody ponad 4 tys. zbiorników retencyjnych, co da ok. 1000 ha.
Oprócz tego leśnicy wzięli się też za rewitalizację terenów popoligonowych i powojskowych. Sfinansowane będzie saperskie rozpoznanie i oczyszczenie z niewybuchów, rozbiórka lub zabezpieczanie dawnych obiektów wojskowych, usunięcie zanieczyszczeń, zalesienia i działania związane z ochroną gatunków cennych przyrodniczo, np. wykaszanie wrzosowisk.
- Ten projekt jest unikatowy na skalę kraju i Europy ze względu na jego skalę (rekultywacji poddanych zostanie ok. 24 tys. ha) i kompleksowość (osiem rodzajów działań) - informuje rzecznik Lasów Państwowych. W przedsięwzięciu tym bierze udział 57 nadleśnictw z 15 dyrekcji regionalnych. Koszt ocenia się na 130 mln zł.

Źródło: Polska – Dziennik Bałtycki

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Dla pracowników ubojni i masarni
  2019-11-12

  W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z ko[...]

 2. "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" IX edycja
  2019-11-08

  10 grudnia 2019 r. na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT zostaną wręczone Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty [...]

 3. Kiermasz Hendmejdów w Katowicach
  2019-11-08

  Grudniowe, podsumowujące rok spotkanie władz i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ma zawsze przedświąteczny charakter. Tym razem odbędzie się w Katowicach 6 g[...]

 4. Specjalista bhp jako trener
  2019-11-07

  Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie organizuje szkolenie "Specjalista bhp jako trener", które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w sali konferencyjne[...]

 5. BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018
  2019-11-06

  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie ma na celu zaprezentow[...]

 6. Mniej jaj z chowu klatkowego
  2019-11-06

  Rosnące wymagania konsumentów, a także coraz większa odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw powodują, że kolejne firmy decydują się na rezygnację z używania jaj pochodzących z chowu [...]

 7. Kurs CalligraphyHealthSystem
  2019-11-05

  Chcielibyście przywrócić w swoim życiu równowagę, umieć utrzymywać stan "wakacyjnego odprężenia" na co dzień? A może po prostu czujecie zbytnie zabieganie w pracy, wykończenie realizacją[...]

 8. Potrzebni lekarze i pielęgniarki
  2019-11-04

  Aż 79% polskich szpitali jest gotowych, aby zatrudnić personel medyczny z Ukrainy. Mowa nie o pracownikach pomocniczych, ale o lekarzach i pielęgniarkach, których brak jest szczególnie o[...]

 9. Akademia menadżera innowacji
  2019-10-31

  Pracownicy 16 polskich firm odebrali certyfikaty uczestnictwa w I edycji Akademii Menadżera Innowacji. Program, organizowany przez PARP, spełnił oczekiwania ponad 85 proc. uczestników. R[...]

 10. Najbardziej poszukiwani pracownicy
  2019-10-30

  Firma rekrutacyjna Antal (https://antal.pl/) przedstawia listę najbardziej poszukiwanych i opłacalnych zawodów. Z 9. edycji badania "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy " [...]