„W imieniu ministra pracy i polityki społecznej, jako współorganizatora OgólnopolskiegoKonkursu Poprawy Warunków Pracy, chciałabym na wstępie podziękować za zaangażowanie w jego realizację wielu przedsiębiorstwom, instytucjom i organizacjom, które bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracujących traktują jako zadanie do wykonania, a nie tylko hasło. Niezwykle cieszy fakt dużego zainteresowania konkursem i przygotowania opracowań, które mogą być wdrażane przez wielu użytkowników. Jest to o tyle istotne, że ambitne założenia Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w zakresie zmniejszania liczby wypadków i chorób zawodowych wciąż nie są osiągane w praktyce. Dane o warunkach pracy z ostatnich lat wskazują, jak wiele jest wciąż do zrobienia w tym zakresie. W środowisku pracy pojawiają się nowe zagrożenia, takie jak bio- i nanotechnologie. Równocześnie narażanie na tradycyjne czynniki, jak hałas i rakotwórcze związki chemiczne, wciąż nie jest opanowane. Ponadto stres i dolegliwości mięśniowo-szkieletowe stają się wyzwaniem dla całych społeczeństw, w tym szczególnie osób pracujących. Koszty absencji, rent i odszkodowań ponoszą wszyscy: osoby poszkodowane, pracodawcy i budżet państwa. Kryzys nie usprawiedliwia więc zaniedbań w ochronie zdrowia i życia w środowisku pracy, wręcz zobowiązuje nas do wyjątkowej efektywności dotychczasowych przedsięwzięć” - powiedziała Czesława Ostrowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, podczas uroczystego podsumowania XXXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, która odbyła się 6 grudnia 2011 r. w Sejmie RP.

Nagrody przyznano autorom prac w dwóch kategoriach.

      W lategorii „Prace naukowo-badawcze” przyznano 3 nagrody:

1. nagrodę I stopnia za sygnalizator ostrzegawczy w pojazdach uprzywilejowanych zintegrowany z układem komunikacji i układem aktywnej redukcji hałasu dla zespołu: Paweł Górski, Leszek Morzyński, Tomasz Krukowicz z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,

2. nagrodę  II stopnia za nowoczesne środki ochrony indywidualnej przed promieniowaniem UV emitowanym ze źródeł sztucznych dla zespołu: Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Joanna Lewartowska z Instytutu Włókiennictwa w Łodzi, Wojciech Czajkowski z Politechniki Łódzkiej w Łodzi, Grażyna Bartkowiak, Grzegorz Owczarek, Agnieszka Wolska, Adam Pościk z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,

3. nagrodę  III stopnia za nowy zestaw przeciwuderzeniowy dla policjanta dla zespołu: Krzysztof Czerwiński, Krystyna Fortuniak, Ewa Obersztyn, Grażyna Redlich, Elżbieta Witczak z Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” w Łodzi.

W kategorii „Rozwiązania techniczne i organizacyjne” przyznano 6 nagród:

1. nagrodę I stopnia za urządzenie do rozbijania brył typu URB/ZS-1 ze zdalnym sterowaniem dla zespołu: Andrzej Niechwiej z KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, Jarosław Kuźniar, Roman Sawicki, Marek Andrzejewski z KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Polkowicach,

2. dwie nagrody II stopnia:

a. za hełm ochronny elektroizolacyjny ze zintegrowaną osłoną twarzy dla zespołu Jerzy Nowikow, Grzegorz Matusiak, Robert Nader, Hubert Nowikow z HUBIX mgr inż. Jerzy Nowikow w Żabiej Woli, Zygfryd Brański z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,

b. za urządzenie do poboru próbek koksu lub węgla dla zespołu: Bogusław Walotek, Andrzej Koźmiński, Grzegorz Krzywda z Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej,

3.  trzy nagrody III stopnia:

a. za poprawę  bezpieczeństwa i higieny pracy na stropie baterii koksowniczej poprzez modernizację pokryw otworów zasypowych oraz zmianę materiału i sposobu uszczelniania pokryw dla zespołu: Janusz Mytych, Paweł Pawiński, Władysław Kwiatkowski z ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach,

b. za zmechanizowane stanowisko wiertnicze, wychylno-obrotowe dla zespołu: Marek Celmer, Mieczysław Lubryka, Jerzy Nogły, Van Hai Dang z Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju,

c. za organizację  i prowadzenie codziennych odpraw przedzmianowych, które odbywają  się z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach robotniczych dla zespołu: Mirosław Gwóźdź, Wacław Kryczka z Huty Bankowej sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

Autorom wielu innych rozwiązań przyznano też wyróżnienia i listy gratulacyjne. Ponadto przyznano 3 roczne prenumeraty „Przeglądu Technicznego”  ufundowane przez Naczelną Organizację Techniczną przedsiębiorstwom najbardziej aktywnym w tegorocznej edycji konkursu – otrzymały je: Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych Fazos S.A. w Tarnowskich Górach, Sitech sp. z o.o. w Polkowicach, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju.

Wśród organizatorów XXXIX edycji konkursu znaleźli się: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Gospodarki, Naczelna Organizacja Techniczna. Przy organizacji konkursu współpracowały też inne urzędy i instytucje: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Dozoru Technicznego, Wyższy Urząd Górniczy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Dla pracowników ubojni i masarni
  2019-11-12

  W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z ko[...]

 2. "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" IX edycja
  2019-11-08

  10 grudnia 2019 r. na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT zostaną wręczone Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty [...]

 3. Kiermasz Hendmejdów w Katowicach
  2019-11-08

  Grudniowe, podsumowujące rok spotkanie władz i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ma zawsze przedświąteczny charakter. Tym razem odbędzie się w Katowicach 6 g[...]

 4. Specjalista bhp jako trener
  2019-11-07

  Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie organizuje szkolenie "Specjalista bhp jako trener", które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w sali konferencyjne[...]

 5. BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018
  2019-11-06

  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie ma na celu zaprezentow[...]

 6. Mniej jaj z chowu klatkowego
  2019-11-06

  Rosnące wymagania konsumentów, a także coraz większa odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw powodują, że kolejne firmy decydują się na rezygnację z używania jaj pochodzących z chowu [...]

 7. Kurs CalligraphyHealthSystem
  2019-11-05

  Chcielibyście przywrócić w swoim życiu równowagę, umieć utrzymywać stan "wakacyjnego odprężenia" na co dzień? A może po prostu czujecie zbytnie zabieganie w pracy, wykończenie realizacją[...]

 8. Potrzebni lekarze i pielęgniarki
  2019-11-04

  Aż 79% polskich szpitali jest gotowych, aby zatrudnić personel medyczny z Ukrainy. Mowa nie o pracownikach pomocniczych, ale o lekarzach i pielęgniarkach, których brak jest szczególnie o[...]

 9. Akademia menadżera innowacji
  2019-10-31

  Pracownicy 16 polskich firm odebrali certyfikaty uczestnictwa w I edycji Akademii Menadżera Innowacji. Program, organizowany przez PARP, spełnił oczekiwania ponad 85 proc. uczestników. R[...]

 10. Najbardziej poszukiwani pracownicy
  2019-10-30

  Firma rekrutacyjna Antal (https://antal.pl/) przedstawia listę najbardziej poszukiwanych i opłacalnych zawodów. Z 9. edycji badania "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy " [...]