„W imieniu ministra pracy i polityki społecznej, jako współorganizatora OgólnopolskiegoKonkursu Poprawy Warunków Pracy, chciałabym na wstępie podziękować za zaangażowanie w jego realizację wielu przedsiębiorstwom, instytucjom i organizacjom, które bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracujących traktują jako zadanie do wykonania, a nie tylko hasło. Niezwykle cieszy fakt dużego zainteresowania konkursem i przygotowania opracowań, które mogą być wdrażane przez wielu użytkowników. Jest to o tyle istotne, że ambitne założenia Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w zakresie zmniejszania liczby wypadków i chorób zawodowych wciąż nie są osiągane w praktyce. Dane o warunkach pracy z ostatnich lat wskazują, jak wiele jest wciąż do zrobienia w tym zakresie. W środowisku pracy pojawiają się nowe zagrożenia, takie jak bio- i nanotechnologie. Równocześnie narażanie na tradycyjne czynniki, jak hałas i rakotwórcze związki chemiczne, wciąż nie jest opanowane. Ponadto stres i dolegliwości mięśniowo-szkieletowe stają się wyzwaniem dla całych społeczeństw, w tym szczególnie osób pracujących. Koszty absencji, rent i odszkodowań ponoszą wszyscy: osoby poszkodowane, pracodawcy i budżet państwa. Kryzys nie usprawiedliwia więc zaniedbań w ochronie zdrowia i życia w środowisku pracy, wręcz zobowiązuje nas do wyjątkowej efektywności dotychczasowych przedsięwzięć” - powiedziała Czesława Ostrowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, podczas uroczystego podsumowania XXXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, która odbyła się 6 grudnia 2011 r. w Sejmie RP.

Nagrody przyznano autorom prac w dwóch kategoriach.

      W lategorii „Prace naukowo-badawcze” przyznano 3 nagrody:

1. nagrodę I stopnia za sygnalizator ostrzegawczy w pojazdach uprzywilejowanych zintegrowany z układem komunikacji i układem aktywnej redukcji hałasu dla zespołu: Paweł Górski, Leszek Morzyński, Tomasz Krukowicz z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,

2. nagrodę  II stopnia za nowoczesne środki ochrony indywidualnej przed promieniowaniem UV emitowanym ze źródeł sztucznych dla zespołu: Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Joanna Lewartowska z Instytutu Włókiennictwa w Łodzi, Wojciech Czajkowski z Politechniki Łódzkiej w Łodzi, Grażyna Bartkowiak, Grzegorz Owczarek, Agnieszka Wolska, Adam Pościk z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,

3. nagrodę  III stopnia za nowy zestaw przeciwuderzeniowy dla policjanta dla zespołu: Krzysztof Czerwiński, Krystyna Fortuniak, Ewa Obersztyn, Grażyna Redlich, Elżbieta Witczak z Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” w Łodzi.

W kategorii „Rozwiązania techniczne i organizacyjne” przyznano 6 nagród:

1. nagrodę I stopnia za urządzenie do rozbijania brył typu URB/ZS-1 ze zdalnym sterowaniem dla zespołu: Andrzej Niechwiej z KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, Jarosław Kuźniar, Roman Sawicki, Marek Andrzejewski z KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Polkowicach,

2. dwie nagrody II stopnia:

a. za hełm ochronny elektroizolacyjny ze zintegrowaną osłoną twarzy dla zespołu Jerzy Nowikow, Grzegorz Matusiak, Robert Nader, Hubert Nowikow z HUBIX mgr inż. Jerzy Nowikow w Żabiej Woli, Zygfryd Brański z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,

b. za urządzenie do poboru próbek koksu lub węgla dla zespołu: Bogusław Walotek, Andrzej Koźmiński, Grzegorz Krzywda z Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej,

3.  trzy nagrody III stopnia:

a. za poprawę  bezpieczeństwa i higieny pracy na stropie baterii koksowniczej poprzez modernizację pokryw otworów zasypowych oraz zmianę materiału i sposobu uszczelniania pokryw dla zespołu: Janusz Mytych, Paweł Pawiński, Władysław Kwiatkowski z ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach,

b. za zmechanizowane stanowisko wiertnicze, wychylno-obrotowe dla zespołu: Marek Celmer, Mieczysław Lubryka, Jerzy Nogły, Van Hai Dang z Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju,

c. za organizację  i prowadzenie codziennych odpraw przedzmianowych, które odbywają  się z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach robotniczych dla zespołu: Mirosław Gwóźdź, Wacław Kryczka z Huty Bankowej sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

Autorom wielu innych rozwiązań przyznano też wyróżnienia i listy gratulacyjne. Ponadto przyznano 3 roczne prenumeraty „Przeglądu Technicznego”  ufundowane przez Naczelną Organizację Techniczną przedsiębiorstwom najbardziej aktywnym w tegorocznej edycji konkursu – otrzymały je: Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych Fazos S.A. w Tarnowskich Górach, Sitech sp. z o.o. w Polkowicach, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju.

Wśród organizatorów XXXIX edycji konkursu znaleźli się: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Gospodarki, Naczelna Organizacja Techniczna. Przy organizacji konkursu współpracowały też inne urzędy i instytucje: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Dozoru Technicznego, Wyższy Urząd Górniczy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Portal o pakowaniu
  2019-02-19

  Nowy portal tematyczny packaging-360.com, uruchomiony we wrześniu 2018 r. podczas targów FachPack, jest już dostępny w języku angielskim. Jest to projekt stworzony dzięki współpracy między frankfurcką[...]

 2. Nagrodzono produkty przyszłości
  2019-02-15

  12 lutego 2019 r. w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wręczyły nagrody i wyróżnienia dla najb[...]

 3. Targi Warsaw Pack
  2019-02-14

  Warsaw Pack to specjalistyczne wydarzenie dla branży opakowaniowej. Odbędzie się w dniach 5-7 marca 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym PTAK Warsaw Expo. Targi podzielone będą na str[...]

 4. Pakowanie w Norymberdze
  2019-02-12

  Targi FachPack to wydarzenie, na którym gromadzą się i wymieniają doświadczeniami specjaliści z dziedziny opakowań. Jest to jedno z najważniejszych miejsc spotkań branżowych w Europie - a w 2019 roku [...]

 5. Konferencja bhp w Katowicach
  2019-02-08

  Wydział Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej "Doskonalenie standardów bhp w różnych gałęziach przemysłu/gospodarki[...]

 6. INDUSTRYmeeting w Sosnowcu
  2019-02-07

  W dniach 27-28 lutego 2019 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędą się Targi Utrzymania Ruchu i Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting. Celem targów jest [...]

 7. Sympozjum HYDROPREZENTACJE XXII
  2019-02-07

  Współpraca i bezpieczeństwo to temat przewodni XXII Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Technicznego HYDROPREZENTACJE. To jedno z najważniejszych wydarzeń na mapie naszego kraju poświęcone aktualnym zag[...]

 8. POWTECH 2019
  2019-02-05

  Na targach POWTECH 2019 w dniach 9-11 kwietnia br. w Norymberdze zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z całą gamą innowacji w zakresie technologii obróbki mechanicznej (proszkowej)[...]

 9. Bezpieczeństwo żywności i wyższy poziom BHP
  2019-02-04

  Poznaj niezawodne rozwiązania firmy Brady w zakresie identyfikacji na potrzeby bezpieczeństwa minimalizujące ryzyko skażenia. Według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrow[...]

 10. Radon w środowisku
  2019-01-31

  Instytut Fizyki Jądrowej PAN zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w III Międzynarodowej Konferencji "Radon in the Environment 2019". Konferencja odbędzie się w dniach 27-31 ma[...]