16 grudnia odbyło się w Warszawskim Domu Technika NOT podsumowanie IV edycji Konkursu „Wynalazczyni 2011”. Konkurs ten jest organizowany przez Naczelną Organizację Techniczną, Urząd Patentowy RP, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz redakcję „Przeglądu Technicznego” w cyklu 5-letnim.

Tegoroczna edycja odbyła się dla uczczenia Roku Marii Skłodowskiej-Curie.

Podsumowanie IV edycji odbyło się z udziałem:
prof. Jerzego Osiatyńskiego - doradcy Prezydenta RP,
dr Alicji Adamczak - Prezes UP RP,
mgr Ewy Mańkiewicz-Cudny - prezes FSNT-NOT
dr Michała Szoty - prezesa SPWiR
dr Wojciecha Bulskiego – prezesa Towarzystwa Marii Skłodowskiej Curie w hołdzie

Kapituła Konkursu postanowiła:

Przyznać tytuł „Wynalazczyni 2011” pani dr inż. Iwonie Skręt,
zastępcy dyrektora ds. technologii nafty w Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie.
Laureatka jest współautorką większości opatentowanych wynalazków, które są stosowane w produkcji olejów napędowych w polskich rafineriach.

Kapituła przyznała także sześć wyróżnień , które otrzymały panie:

1. Prof. dr hab. inż. Monika Gierzyńska-Dolna, emerytowana Dyrektor Instytutu Obróbki Plastycznej i spawalnictwa na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej, od 2008 r. konsultant w Instytucie Obróbki Plastycznej
w Poznaniu. Za badania zużycie stawów naturalnych i endoprotez oraz wniesienie ogromnego wkładu w rozwój nowej dziedziny wiedzy, jaką jest biotribologia

2. Prof. nauk farmaceutycznych dr hab. Grażyna Ginalska, kierownik Katedry
i Zakładu Biochemii i Biotechnologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałami Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wyróżnienie przyznano za wynalezienie rewolucyjnego kompozytu - sztuczną kość.

3. Dr hab. Dorota Anna Pawlak, adiunkt w Zakładzie Technologii Monokryształów Tlenkowych w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie. Wyróżniona zajmuje się samoorganizującymi się strukturami, które mogą znaleźć zastosowanie w fotonice i fotoelektrochemii. Opracowała metody samoorganizacji do wytwarzania metamateriałów, o nowych właściwościach elektromagnetycznych. Jest koordynatorką dużego grantu europejskiego.

4. Prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk, Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wyróżniona zajmuje się opracowywaniem, otrzymywaniem i oceną materiałów medycznych służących do wykonywania implantów kostnych. Opracowała syntetyczne materiały oparte o fosforany wapnia: hydroksyapatyt i TCP zastępujące tkankę kostną, która uległa zniszczeniu na skutek urazu lub choroby.

5. Dr inż. Katarzyna Wińska, adiunkt w Katedrze Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wyróżniona zajmuje się biokatalizą, syntezą związków zapachowych, bada korelacje między strukturą związków a ich zapachem. Jako pierwsza rozdzieliła II-rzędowe alkohole aliliowe z zastosowaniem lipaz. W wyniku tej reakcji otrzymuje się związki z bardzo dużą czystością optyczną, które wykorzystuje się jako substraty do syntezy związków zapachowych.

6. Dr inż. Anna Zajezierska, z-ca kierownika Zakładu Olejów, Środków Smarowych
i Asfaltów w Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie. Wyróżniona zarejestrowała 150 patentów, zajmuje się opracowywaniem technologii środków smarowych stosowanych w przemyśle i motoryzacji – są to smary plastyczne, oleje smarowe maszynowe, hydrauliczne, przekładniowe, silnikowe, a także dodatki uszlachetniające.

Laureatki Konkursu otrzymały honorowe dyplomy, srebrne medale (z certyfikatem) naszej Wielkiej Noblistki oraz albumy i pamiątkowe kalendarze od Towarzystwa i Muzeum Marii Skłodowiskiej-Curie.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Dla pracowników ubojni i masarni
  2019-11-12

  W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z ko[...]

 2. "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" IX edycja
  2019-11-08

  10 grudnia 2019 r. na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT zostaną wręczone Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty [...]

 3. Kiermasz Hendmejdów w Katowicach
  2019-11-08

  Grudniowe, podsumowujące rok spotkanie władz i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ma zawsze przedświąteczny charakter. Tym razem odbędzie się w Katowicach 6 g[...]

 4. Specjalista bhp jako trener
  2019-11-07

  Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie organizuje szkolenie "Specjalista bhp jako trener", które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w sali konferencyjne[...]

 5. BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018
  2019-11-06

  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie ma na celu zaprezentow[...]

 6. Mniej jaj z chowu klatkowego
  2019-11-06

  Rosnące wymagania konsumentów, a także coraz większa odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw powodują, że kolejne firmy decydują się na rezygnację z używania jaj pochodzących z chowu [...]

 7. Kurs CalligraphyHealthSystem
  2019-11-05

  Chcielibyście przywrócić w swoim życiu równowagę, umieć utrzymywać stan "wakacyjnego odprężenia" na co dzień? A może po prostu czujecie zbytnie zabieganie w pracy, wykończenie realizacją[...]

 8. Potrzebni lekarze i pielęgniarki
  2019-11-04

  Aż 79% polskich szpitali jest gotowych, aby zatrudnić personel medyczny z Ukrainy. Mowa nie o pracownikach pomocniczych, ale o lekarzach i pielęgniarkach, których brak jest szczególnie o[...]

 9. Akademia menadżera innowacji
  2019-10-31

  Pracownicy 16 polskich firm odebrali certyfikaty uczestnictwa w I edycji Akademii Menadżera Innowacji. Program, organizowany przez PARP, spełnił oczekiwania ponad 85 proc. uczestników. R[...]

 10. Najbardziej poszukiwani pracownicy
  2019-10-30

  Firma rekrutacyjna Antal (https://antal.pl/) przedstawia listę najbardziej poszukiwanych i opłacalnych zawodów. Z 9. edycji badania "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy " [...]