16 grudnia odbyło się w Warszawskim Domu Technika NOT podsumowanie IV edycji Konkursu „Wynalazczyni 2011”. Konkurs ten jest organizowany przez Naczelną Organizację Techniczną, Urząd Patentowy RP, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz redakcję „Przeglądu Technicznego” w cyklu 5-letnim.

Tegoroczna edycja odbyła się dla uczczenia Roku Marii Skłodowskiej-Curie.

Podsumowanie IV edycji odbyło się z udziałem:
prof. Jerzego Osiatyńskiego - doradcy Prezydenta RP,
dr Alicji Adamczak - Prezes UP RP,
mgr Ewy Mańkiewicz-Cudny - prezes FSNT-NOT
dr Michała Szoty - prezesa SPWiR
dr Wojciecha Bulskiego – prezesa Towarzystwa Marii Skłodowskiej Curie w hołdzie

Kapituła Konkursu postanowiła:

Przyznać tytuł „Wynalazczyni 2011” pani dr inż. Iwonie Skręt,
zastępcy dyrektora ds. technologii nafty w Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie.
Laureatka jest współautorką większości opatentowanych wynalazków, które są stosowane w produkcji olejów napędowych w polskich rafineriach.

Kapituła przyznała także sześć wyróżnień , które otrzymały panie:

1. Prof. dr hab. inż. Monika Gierzyńska-Dolna, emerytowana Dyrektor Instytutu Obróbki Plastycznej i spawalnictwa na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej, od 2008 r. konsultant w Instytucie Obróbki Plastycznej
w Poznaniu. Za badania zużycie stawów naturalnych i endoprotez oraz wniesienie ogromnego wkładu w rozwój nowej dziedziny wiedzy, jaką jest biotribologia

2. Prof. nauk farmaceutycznych dr hab. Grażyna Ginalska, kierownik Katedry
i Zakładu Biochemii i Biotechnologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałami Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wyróżnienie przyznano za wynalezienie rewolucyjnego kompozytu - sztuczną kość.

3. Dr hab. Dorota Anna Pawlak, adiunkt w Zakładzie Technologii Monokryształów Tlenkowych w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie. Wyróżniona zajmuje się samoorganizującymi się strukturami, które mogą znaleźć zastosowanie w fotonice i fotoelektrochemii. Opracowała metody samoorganizacji do wytwarzania metamateriałów, o nowych właściwościach elektromagnetycznych. Jest koordynatorką dużego grantu europejskiego.

4. Prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk, Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wyróżniona zajmuje się opracowywaniem, otrzymywaniem i oceną materiałów medycznych służących do wykonywania implantów kostnych. Opracowała syntetyczne materiały oparte o fosforany wapnia: hydroksyapatyt i TCP zastępujące tkankę kostną, która uległa zniszczeniu na skutek urazu lub choroby.

5. Dr inż. Katarzyna Wińska, adiunkt w Katedrze Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wyróżniona zajmuje się biokatalizą, syntezą związków zapachowych, bada korelacje między strukturą związków a ich zapachem. Jako pierwsza rozdzieliła II-rzędowe alkohole aliliowe z zastosowaniem lipaz. W wyniku tej reakcji otrzymuje się związki z bardzo dużą czystością optyczną, które wykorzystuje się jako substraty do syntezy związków zapachowych.

6. Dr inż. Anna Zajezierska, z-ca kierownika Zakładu Olejów, Środków Smarowych
i Asfaltów w Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie. Wyróżniona zarejestrowała 150 patentów, zajmuje się opracowywaniem technologii środków smarowych stosowanych w przemyśle i motoryzacji – są to smary plastyczne, oleje smarowe maszynowe, hydrauliczne, przekładniowe, silnikowe, a także dodatki uszlachetniające.

Laureatki Konkursu otrzymały honorowe dyplomy, srebrne medale (z certyfikatem) naszej Wielkiej Noblistki oraz albumy i pamiątkowe kalendarze od Towarzystwa i Muzeum Marii Skłodowiskiej-Curie.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Portal o pakowaniu
  2019-02-19

  Nowy portal tematyczny packaging-360.com, uruchomiony we wrześniu 2018 r. podczas targów FachPack, jest już dostępny w języku angielskim. Jest to projekt stworzony dzięki współpracy między frankfurcką[...]

 2. Nagrodzono produkty przyszłości
  2019-02-15

  12 lutego 2019 r. w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wręczyły nagrody i wyróżnienia dla najb[...]

 3. Targi Warsaw Pack
  2019-02-14

  Warsaw Pack to specjalistyczne wydarzenie dla branży opakowaniowej. Odbędzie się w dniach 5-7 marca 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym PTAK Warsaw Expo. Targi podzielone będą na str[...]

 4. Pakowanie w Norymberdze
  2019-02-12

  Targi FachPack to wydarzenie, na którym gromadzą się i wymieniają doświadczeniami specjaliści z dziedziny opakowań. Jest to jedno z najważniejszych miejsc spotkań branżowych w Europie - a w 2019 roku [...]

 5. Konferencja bhp w Katowicach
  2019-02-08

  Wydział Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej "Doskonalenie standardów bhp w różnych gałęziach przemysłu/gospodarki[...]

 6. INDUSTRYmeeting w Sosnowcu
  2019-02-07

  W dniach 27-28 lutego 2019 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędą się Targi Utrzymania Ruchu i Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting. Celem targów jest [...]

 7. Sympozjum HYDROPREZENTACJE XXII
  2019-02-07

  Współpraca i bezpieczeństwo to temat przewodni XXII Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Technicznego HYDROPREZENTACJE. To jedno z najważniejszych wydarzeń na mapie naszego kraju poświęcone aktualnym zag[...]

 8. POWTECH 2019
  2019-02-05

  Na targach POWTECH 2019 w dniach 9-11 kwietnia br. w Norymberdze zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z całą gamą innowacji w zakresie technologii obróbki mechanicznej (proszkowej)[...]

 9. Bezpieczeństwo żywności i wyższy poziom BHP
  2019-02-04

  Poznaj niezawodne rozwiązania firmy Brady w zakresie identyfikacji na potrzeby bezpieczeństwa minimalizujące ryzyko skażenia. Według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrow[...]

 10. Radon w środowisku
  2019-01-31

  Instytut Fizyki Jądrowej PAN zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w III Międzynarodowej Konferencji "Radon in the Environment 2019". Konferencja odbędzie się w dniach 27-31 ma[...]