Ministerstwo Pracy Wielkiej Brytanii w ubiegłym roku zleciło profesorowi King’ s College z Londynu, Ragnarowi Löfstedtowi, opracowanie raportu na temat potrzeby zmian w prawie pracy i przepisach bhp. Raport ukazał się w listopadzie, a na przełomie listopada i grudnia 2011 r. władze w porozumieniu z inspekcją pracy (HSE) wydały dokument odnoszący się do raportu. Poinformowały w nim, że decyzję o usprawnieniu systemu prawa pracy podjęto z kilku względów, m.in. z powodu kosztów, jakie ponoszą brytyjskie firmy z tytułu stosowania przepisów bhp. Roczne wydatki stanowią bowiem ok. 2 miliardy funtów. Jedną z najważniejszych kwestii, jakie porusza raport są obowiązki z zakresu bhp nakładane na samozatrudnionych. Obecnie prawo narzuca samozatrudnionym taki sam obowiązek szacowania ryzyka, kontroli zagrożeń, stosowania środków zapobiegających wypadkom oraz dbania o jak przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników. Löfstedt proponuje, sugerując się przepisami unijnymi, zwolnienie samozatrudnionych od restrykcyjnych przepisów bhp. Dotyczyć to jednak ma tylko tych obszarów, gdzie ryzyko wypadków oraz chorób jest minimalne. Zmiany mają jednak zostać wprowadzone za przyzwoleniem HSE, która będzie odpowiedzialna za kontrolę oceny ryzyka. Löfstedt oczekuje, że nowe przepisy będą traktowały pracowników i samozatrudnionych sprawiedliwie. Należy również tak opracować przepisy, by nie można było ich ominąć, jeśli samozatrudniony pracuje w narażeniu na urazy czy choroby zawodowe.

Inspekcja pracy musi podjąć kroki, aby zagwarantować szkolenia i przewodniki, które pomogą firmom zrozumieć ich obowiązki bhp, jeśli zatrudniają pracowników. Statystyki pokazują, że prawie jeden na pięciu pracujących samodzielnie uważa regulacje bhp za znaczną lub całkowitą barierę przed zatrudnieniem swoich pierwszych pracowników. Zmiany zaproponowane w raporcie powinny ułatwić wszystkim stosowanie zasad bhp – uważa jego autor. Raport zwraca również uwagę na fakt, że większość wypadków nie jest spowodowana błędami w regulacjach prawnych, ale niezrozumieniem przepisów lub niestosowaniem się do nich. W niektórych przypadkach uchybienia powodują osoby trzecie, które promują bezprawne, niezgodne z przepisami i zasadami bhp działania lub same udając autorytety, działają sprzecznie z zasadami. W innych, przepisy mogą prowadzić do dezorientacji, np. przez brak jasnych nakazów/zakazów, czy wielość przepisów, przez co stają się niemożliwe do przestrzegania. Ragnar Löfstedt zaleca zmniejszenie liczby przepisów, doprecyzowanie obowiązków związanych z bhp oraz takie konstruowanie przepisów, by pracodawcy i pracownicy znali swoją odpowiedzialność oraz obowiązki. Ponadto, R. Löfstedt zaleca, by HSE miała większą kontrolę nad szkoleniami bhp oraz skutecznością wykonywania zaleceń pokontrolnych.

Raport generalnie pozytywnie ocenia wpływ przepisów bhp na bezpieczeństwo zatrudnionych. Wprowadzenie szkoleń bhp wraz z innymi przepisami, od 1974 r. w Wielkiej Brytanii przyniosło spadek wypadków śmiertelnych z 651 w 1974 do 171 w 2011 r. W ciągu ostatnich 30 lat odsetek urazów spadł o 70%, natomiast w latach 1999-2009 odsetek wypadków ze skutkiem śmiertelnym zmalał o 38%.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Nagrodzono produkty przyszłości
  2019-02-15

  12 lutego 2019 r. w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wręczyły nagrody i wyróżnienia dla najb[...]

 2. Targi Warsaw Pack
  2019-02-14

  Warsaw Pack to specjalistyczne wydarzenie dla branży opakowaniowej. Odbędzie się w dniach 5-7 marca 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym PTAK Warsaw Expo. Targi podzielone będą na str[...]

 3. Pakowanie w Norymberdze
  2019-02-12

  Targi FachPack to wydarzenie, na którym gromadzą się i wymieniają doświadczeniami specjaliści z dziedziny opakowań. Jest to jedno z najważniejszych miejsc spotkań branżowych w Europie - a w 2019 roku [...]

 4. Konferencja bhp w Katowicach
  2019-02-08

  Wydział Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej "Doskonalenie standardów bhp w różnych gałęziach przemysłu/gospodarki[...]

 5. INDUSTRYmeeting w Sosnowcu
  2019-02-07

  W dniach 27-28 lutego 2019 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędą się Targi Utrzymania Ruchu i Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting. Celem targów jest [...]

 6. Sympozjum HYDROPREZENTACJE XXII
  2019-02-07

  Współpraca i bezpieczeństwo to temat przewodni XXII Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Technicznego HYDROPREZENTACJE. To jedno z najważniejszych wydarzeń na mapie naszego kraju poświęcone aktualnym zag[...]

 7. POWTECH 2019
  2019-02-05

  Na targach POWTECH 2019 w dniach 9-11 kwietnia br. w Norymberdze zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z całą gamą innowacji w zakresie technologii obróbki mechanicznej (proszkowej)[...]

 8. Bezpieczeństwo żywności i wyższy poziom BHP
  2019-02-04

  Poznaj niezawodne rozwiązania firmy Brady w zakresie identyfikacji na potrzeby bezpieczeństwa minimalizujące ryzyko skażenia. Według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrow[...]

 9. Radon w środowisku
  2019-01-31

  Instytut Fizyki Jądrowej PAN zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w III Międzynarodowej Konferencji "Radon in the Environment 2019". Konferencja odbędzie się w dniach 27-31 ma[...]

 10. Robotyka a bezpieczeństwo
  2019-01-30

  Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała "Raport techniczny ISO/TR 20218-1:2018 Robotyka - Projekt bezpieczeństwa dla przemysłowych systemów zrobotyzowanych - Część 1: Manipulatory[...]