Ministerstwo Pracy Wielkiej Brytanii w ubiegłym roku zleciło profesorowi King’ s College z Londynu, Ragnarowi Löfstedtowi, opracowanie raportu na temat potrzeby zmian w prawie pracy i przepisach bhp. Raport ukazał się w listopadzie, a na przełomie listopada i grudnia 2011 r. władze w porozumieniu z inspekcją pracy (HSE) wydały dokument odnoszący się do raportu. Poinformowały w nim, że decyzję o usprawnieniu systemu prawa pracy podjęto z kilku względów, m.in. z powodu kosztów, jakie ponoszą brytyjskie firmy z tytułu stosowania przepisów bhp. Roczne wydatki stanowią bowiem ok. 2 miliardy funtów. Jedną z najważniejszych kwestii, jakie porusza raport są obowiązki z zakresu bhp nakładane na samozatrudnionych. Obecnie prawo narzuca samozatrudnionym taki sam obowiązek szacowania ryzyka, kontroli zagrożeń, stosowania środków zapobiegających wypadkom oraz dbania o jak przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników. Löfstedt proponuje, sugerując się przepisami unijnymi, zwolnienie samozatrudnionych od restrykcyjnych przepisów bhp. Dotyczyć to jednak ma tylko tych obszarów, gdzie ryzyko wypadków oraz chorób jest minimalne. Zmiany mają jednak zostać wprowadzone za przyzwoleniem HSE, która będzie odpowiedzialna za kontrolę oceny ryzyka. Löfstedt oczekuje, że nowe przepisy będą traktowały pracowników i samozatrudnionych sprawiedliwie. Należy również tak opracować przepisy, by nie można było ich ominąć, jeśli samozatrudniony pracuje w narażeniu na urazy czy choroby zawodowe.

Inspekcja pracy musi podjąć kroki, aby zagwarantować szkolenia i przewodniki, które pomogą firmom zrozumieć ich obowiązki bhp, jeśli zatrudniają pracowników. Statystyki pokazują, że prawie jeden na pięciu pracujących samodzielnie uważa regulacje bhp za znaczną lub całkowitą barierę przed zatrudnieniem swoich pierwszych pracowników. Zmiany zaproponowane w raporcie powinny ułatwić wszystkim stosowanie zasad bhp – uważa jego autor. Raport zwraca również uwagę na fakt, że większość wypadków nie jest spowodowana błędami w regulacjach prawnych, ale niezrozumieniem przepisów lub niestosowaniem się do nich. W niektórych przypadkach uchybienia powodują osoby trzecie, które promują bezprawne, niezgodne z przepisami i zasadami bhp działania lub same udając autorytety, działają sprzecznie z zasadami. W innych, przepisy mogą prowadzić do dezorientacji, np. przez brak jasnych nakazów/zakazów, czy wielość przepisów, przez co stają się niemożliwe do przestrzegania. Ragnar Löfstedt zaleca zmniejszenie liczby przepisów, doprecyzowanie obowiązków związanych z bhp oraz takie konstruowanie przepisów, by pracodawcy i pracownicy znali swoją odpowiedzialność oraz obowiązki. Ponadto, R. Löfstedt zaleca, by HSE miała większą kontrolę nad szkoleniami bhp oraz skutecznością wykonywania zaleceń pokontrolnych.

Raport generalnie pozytywnie ocenia wpływ przepisów bhp na bezpieczeństwo zatrudnionych. Wprowadzenie szkoleń bhp wraz z innymi przepisami, od 1974 r. w Wielkiej Brytanii przyniosło spadek wypadków śmiertelnych z 651 w 1974 do 171 w 2011 r. W ciągu ostatnich 30 lat odsetek urazów spadł o 70%, natomiast w latach 1999-2009 odsetek wypadków ze skutkiem śmiertelnym zmalał o 38%.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" IX edycja
  2019-11-08

  10 grudnia 2019 r. na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT zostaną wręczone Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty [...]

 2. Kiermasz Hendmejdów w Katowicach
  2019-11-08

  Grudniowe, podsumowujące rok spotkanie władz i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ma zawsze przedświąteczny charakter. Tym razem odbędzie się w Katowicach 6 g[...]

 3. Specjalista bhp jako trener
  2019-11-07

  Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie organizuje szkolenie "Specjalista bhp jako trener", które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w sali konferencyjne[...]

 4. BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018
  2019-11-06

  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie ma na celu zaprezentow[...]

 5. Mniej jaj z chowu klatkowego
  2019-11-06

  Rosnące wymagania konsumentów, a także coraz większa odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw powodują, że kolejne firmy decydują się na rezygnację z używania jaj pochodzących z chowu [...]

 6. Kurs CalligraphyHealthSystem
  2019-11-05

  Chcielibyście przywrócić w swoim życiu równowagę, umieć utrzymywać stan "wakacyjnego odprężenia" na co dzień? A może po prostu czujecie zbytnie zabieganie w pracy, wykończenie realizacją[...]

 7. Potrzebni lekarze i pielęgniarki
  2019-11-04

  Aż 79% polskich szpitali jest gotowych, aby zatrudnić personel medyczny z Ukrainy. Mowa nie o pracownikach pomocniczych, ale o lekarzach i pielęgniarkach, których brak jest szczególnie o[...]

 8. Akademia menadżera innowacji
  2019-10-31

  Pracownicy 16 polskich firm odebrali certyfikaty uczestnictwa w I edycji Akademii Menadżera Innowacji. Program, organizowany przez PARP, spełnił oczekiwania ponad 85 proc. uczestników. R[...]

 9. Najbardziej poszukiwani pracownicy
  2019-10-30

  Firma rekrutacyjna Antal (https://antal.pl/) przedstawia listę najbardziej poszukiwanych i opłacalnych zawodów. Z 9. edycji badania "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy " [...]

 10. Millenialsi to dobrzy pracownicy
  2019-10-29

  Millenialsi - pokolenie ludzi urodzonych w latach 80. i 90. XX wieku - rzadziej prowadzą własne firmy niż pokolenie X, nie unikają pracy etatowej, a praca dla samej pracy to nie ich "bajka". Jednocześ[...]