W dniach 23-25 listopada 2011 r. w Warszawie odbył się 3 Międzynarodowy Kongres Katastralny o tematyce "Kataster w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią". Kongres został zorganizowany przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich wspólnie z Głównym Geodetą Kraju przy udziale Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG.

W gościnnych pomieszczeniach hotelu „Polonia Palace” w Warszawie odbył się 3. Międzynarodowy Kongres Katastralny, którego przewodnie hasło brzmiało „Kataster w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią”. Honorowego patronatu Kongresowi użyczył Prezydent Bronisław Komorowski, reprezentowany przez Ministra Olgierda Dziekońskiego.

Spotkanie rozpoczęte 23 listopada 2011 roku zgromadziło 150 osób z 19 krajów i Polski. Przybyłych powitał Włodzimierz Kędziora Sekretarz generalny Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

W wystąpieniach otwierających Kongres Stanisław Cegielski Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Jolanta Orlińska Główny Geodeta Kraju, Teo CheeHai Prezydent Międzynarodowej Federacji Geodetów dziękowali obecnym za przybycie. Wyrazili przekonanie, że obecność znamienitych gości i znawców problematyki katastralnej pozwoli na uzyskanie profesjonalnego poziomu obrad i przywoła zagadnienia, które będą interesujące dla praktyki w wielu krajach.

W czasie obrad wygłoszono 31 referatów, w których przedstawiono unormowania regulujące porządek prawny administrowaniem ziemią (nieruchomościami). Prezentowano potrzebę zmierzenia się ze zjawiskiem nazywanym katastrem społecznym. Pojawiło się ono jako odpowiedź na brak formalnego uporządkowania praw własnościowych i ułatwiony dostęp do nowych, łatwych do obsługi przez nieprofesjonalistów, narzędzi do pomiaru gruntu.

Program Kongresu wzbogacała wystawa map katastralnych, przygotowana przez Zespół pod kierunkiem Komisarza wystawy Krzysztofa Mączewskiego. W Muzeum Techniki została otwarta wystawa „Z tradycji geodezji polskiej” prezentująca piśmiennictwo geodezyjne, z pierwszą polską książką geodezyjną Stanisława Grzepskiego „Geometryja, to jest miernicka nauka po polsku ...” z 1565 roku oraz instrumenty i narzędzia pomiarowe produkcji polskich wytwórców. Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne SA, w swoim muzeum, pokazało bogaty zbiór instrumentów i narzędzi geodezyjnych, fotogrametrycznych, map oraz w pracowniach numeryczne i informatyczne techniki bieżącego wykonywania zleconych firmie prac.

W dniu 25 listopada 2011 roku wysłuchano ostatnich referatów, a obrady podsumowali podsumowali Jolanta Orlińska, Teo CheeHai i Stanisław Cegielski, który przedłożył rezolucję 3. Kongresu oraz dokonał jego zamknięcia.

Opracował: Stanisław Marcin Wiliński

Tekst artykułu wzbogacony o fotografie Autora dostępne są na stronie:
http://www.sgp.geodezja.org.pl/wydarzenia/centralne/id/100

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja pod patronatem MEN
  2019-10-09

  "Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług" Zapraszamy na VII ogólnopolską konferencję, która odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związk[...]

 2. Laur Innowacyjności 2019
  2019-08-22

  Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2019". Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych pro[...]

 3. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 4. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 5. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 6. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 7. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 8. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 9. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 10. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]