W trzech kwartałach bieżącego roku wydarzyło się ich 64 871 wypadków przy pracy, o 2,3% mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku – tak wynika z danych, jakie opublikował GUS. Zdecydowanemu zmniejszeniu uległa też liczba wypadków śmiertelnych, których statystyka wykazała 265, tj. o 15,3 % mniej niż w trzech kwartałach ub. roku. Ogłoszone dane obejmują wyłącznie zdarzenia zgłoszone do września włącznie i nie mają jeszcze charakteru ostatecznego, gdyż ich rzeczywiste skutki mogą być określone dopiero po czasie niezbędnym np. na leczenie i rehabilitację osoby poszkodowanej i są rejestrowane po upływie sześciu miesięcy od zaistnienia wypadku. Dane te nie obejmują także wypadków przy pracy w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, które są rejestrowane przez KRUS. W badanym okresie zdarzyło się ich 12 734, tj. prawie tyle samo, co w poprzednim roku. Przyjmując systematykę PKD 2007, którą posługuje się w opracowaniu Główny Urząd Statystyczny, najwięcej wypadków przy pracy wydarzyło się w przetwórstwie przemysłowym - 22 421, handlu hurtowym i detalicznym - 7851 i budownictwie - 5879. Największy wzrost wypadków nastąpił jednak w produkcji wyrobów metalowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, bo aż o 14%. Na ogólną liczbę 64 871 wypadków najwięcej poszkodowanych było w grupie wiekowej 30-39 lat -17 256 osób. Wyniki potwierdziły zjawisko, że najliczniejszą grupę poszkodowanych stanowią osoby o bardzo krótkim stażu pracy. Pracownicy zatrudnieni rok lub krócej stanowili 29,6% ofiar wypadków, było tych osób 19 212. Pod względem miejsca zdarzenia, w podziale na województwa, najwięcej wypadków zdarzyło się w województwie śląskim - 9503, mazowieckim - 8105 i wielkopolskim - 7901. Przyjmując jednak wskaźnik wypadków na 1000 zatrudnionych niechlubne pierwsze miejsce zajmuje województwo dolnośląskie - 7,5, lubuskie -7,2 i wielkopolskie - 6,9. Najlepiej wypadły w tej statystyce województwa mazowieckie - 4,13 i małopolskie - 4,21. Służbom bhp należy polecić tabelę omawiającą przyczyny zaistnienia tych zdarzeń. Na 125 553 przyczyn wypadków, z reguły występuje więcej niż jedna, 68 311 dotyczyło nieprawidłowego zachowania się pracowników, a jedynie 11 430 niewłaściwego stanu czynnika materialnego lub wady konstrukcyjnej.

więcej na stronie:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/rss/ess_feeds/poland_pl

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Zakończenie Zjazdu i Kongresu
  2019-06-19

  Sesją podsumowującą, na której przedstawiono wnioski i informacje o obradach sesji tematycznych zakończył się 15 czerwca w Krakowie IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (SZIP) zwołany r[...]

 2. Kongres Techników i Zjazd Inżynierów
  2019-06-17

  13 czerwca br. rozpoczął się w Krakowie IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich zwołany razem z XXVI Kongresem Techników Polskich. W Zjeździe biorą udział polonijni inżynierowie z Kanady[...]

 3. Zmiany w branży automotive
  2019-06-10

  Konsolidacja, automatyzacja, wyzwania związane z normami ekologicznymi... Branża automotive dynamicznie się rozwija. Jak na te zmiany powinni zareagować pracownicy? Dlaczego ich szefowie[...]

 4. 40 lat targów FachPack
  2019-06-06

  FachPack kończy 40 lat! Rocznice są dobrą okazją do spojrzenia wstecz: FachPack rozpoczął działalność w Norymberdze w 1979 r. jako regionalna wystawa handlowa dla przemysłu opakowanioweg[...]

 5. Targi bhp w Kielcach od 6 czerwca
  2019-06-05

  Od 6 do 8 czerwca na terenie Targów Kielce odbędą się Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. Poprzednią[...]

 6. Bezpieczeństwo w portach i na lotniskach
  2019-06-05

  Bezpieczeństwo pracowników i pasażerów w ruchliwych portach morskich i na lotniskach ma ogromne znaczenie, dlatego inwestuje się tam m.in. w systemy bezpieczeństwa pojazdów, które odgryw[...]

 7. FINAŁ XII KONKURSU "MŁODY INNOWATOR"
  2019-06-04

  Z udziałem dr inż. Jerzego Kwiecińskiego - Ministra Inwestycji i Rozwoju - podsumowany został rozgrywany w roku szkolnym 2018/2019 po raz 12. Konkurs "Młody Innowator". Wśród gości urocz[...]

 8. Rynek odzieży roboczej i ochronnej
  2019-05-30

  Sektor odzieżowy w Polsce w 2022 r. ma osiągnąć wartość ponad 43 mld zł - tak wynika z raportu KPMG "Rynek mody w Polsce". W europejskich rankingach wielkości rynku odzieżowego Polska za[...]

 9. Targi LUMENexpo
  2019-05-29

  W dniach 23-24 października 2019 r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędzie się kolejna edycja Targów Techniki Świetlnej LUMENexpo oraz Salonu Elektrotechniki P[...]

 10. Brakuje pielęgniarek i pediatrów
  2019-05-28

  Agencja rekrutacyjna Manpower Life Science przygotowała raport pt. "Niedobór talentów w branży medycznej". W raporcie czytamy, że pediatrzy, specjaliści chorób wewnętrznych i anestezjolo[...]