12 grudnia 2012 r., pomiędzy Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Urzędem Dozoru Technicznego oraz Politechniką Warszawską zawarte zostało Porozumienie na rzecz Centrum Bezpieczeństwa Technicznego (CBT).

Strony, które zawarły Porozumienie u uznały, że ich wspólną misją jest działanie na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa technicznego w Polsce. W tym kontekście uznają dalej, że jednolite stosowanie opartego o dyrektywy Nowego i Globalnego Podejścia zharmonizowanego prawa europejskiego dotyczącego bezpieczeństwa technicznego, wymaga między innymi stworzenia właściwych warunków do dyskusji oraz wymiany opinii i informacji technicznych pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami, zarówno na poziomie europejskim jak i krajowym.
Centrum stanowi platformę wymiany myśli i doświadczeń wszystkich zainteresowanych. Powołanie CBT ma na celu umożliwienie dialogu pomiędzy wytwórcami, użytkownikami, właścicielami, organami odpowiedzialnymi za wdrożenie postanowień dyrektyw europejskich do prawa krajowego, organami nadzoru rynku, placówkami naukowymi, organizacjami normalizacyjnymi oraz jednostkami oceniającymi zgodność w branżach objętych działaniami CBT.
Do realizacji zadań oraz współpracy w CBT mogą przystąpić osoby prawne i fizyczne zainteresowane tematyką objętą działaniami CBT, gotowe wyrazić zgodę na przestrzeganie zasad realizacji jego celów.

Porozumienie podpisują (od lewej): Marek Walczak - Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Ewa Mańkiewicz–Cudny - Prezes FSNT-NOT, Włodzimierz Kurnik - Rektor Politechniki Warszawskiej, Jerzy Gumiński - Sekretarz Generalny FSNT-NOT.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Nie boimy się technologicznego bezrobocia
  2019-12-12

  Bankowość, ubezpieczenia, księgowość, inżynieria i produkcja czy logistyka i magazynowanie - to branże, które dotąd najmocniej doświadczyły automatyzacji oraz redukcji miejsc pracy. Co c[...]

 2. STASZICE PO RAZ DZIEWIĄTY
  2019-12-12

  Uroczysta Gala w Warszawskim Domu Technika NOT podsumowała IX edycję Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności" (10.12.2019)

  Cel[...]

 3. Opowiadania o AGH
  2019-12-11

  W poniedziałek 9 grudnia 2019 r. ukazał się zbiór opowiadań kryminalnych pt. "Archiwum Groźnych Historii". W antologii znalazło się 12 najlepszych tekstów wyłonionych przez jury spośród 250 zgłoszeń d[...]

 4. Słabo z technologiami cyfrowymi
  2019-12-03

  Według 59% menedżerów w polskich przedsiębiorstwach nie ma wystarczających budżetów na potrzebne inwestycje w technologie IT, a według co dziesiątego brak środków wręcz je uniemożliwia. [...]

 5. EKOTECH w trosce o środowisko
  2019-11-22

  XXI Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Kielcach 26 i 27 lutego 2020 r. z jeszcze bogatszą ofertą. Targi Ekotech to miejsce w którym każdego roku spotykają się producenci i dystrybutor[...]

 6. Dla pracowników ubojni i masarni
  2019-11-12

  W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z ko[...]

 7. "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" IX edycja
  2019-11-08

  10 grudnia 2019 r. na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT zostaną wręczone Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty [...]

 8. Kiermasz Hendmejdów w Katowicach
  2019-11-08

  Grudniowe, podsumowujące rok spotkanie władz i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ma zawsze przedświąteczny charakter. Tym razem odbędzie się w Katowicach 6 g[...]

 9. Specjalista bhp jako trener
  2019-11-07

  Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie organizuje szkolenie "Specjalista bhp jako trener", które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w sali konferencyjne[...]

 10. BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018
  2019-11-06

  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie ma na celu zaprezentow[...]