12 grudnia 2012 r., pomiędzy Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Urzędem Dozoru Technicznego oraz Politechniką Warszawską zawarte zostało Porozumienie na rzecz Centrum Bezpieczeństwa Technicznego (CBT).

Strony, które zawarły Porozumienie u uznały, że ich wspólną misją jest działanie na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa technicznego w Polsce. W tym kontekście uznają dalej, że jednolite stosowanie opartego o dyrektywy Nowego i Globalnego Podejścia zharmonizowanego prawa europejskiego dotyczącego bezpieczeństwa technicznego, wymaga między innymi stworzenia właściwych warunków do dyskusji oraz wymiany opinii i informacji technicznych pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami, zarówno na poziomie europejskim jak i krajowym.
Centrum stanowi platformę wymiany myśli i doświadczeń wszystkich zainteresowanych. Powołanie CBT ma na celu umożliwienie dialogu pomiędzy wytwórcami, użytkownikami, właścicielami, organami odpowiedzialnymi za wdrożenie postanowień dyrektyw europejskich do prawa krajowego, organami nadzoru rynku, placówkami naukowymi, organizacjami normalizacyjnymi oraz jednostkami oceniającymi zgodność w branżach objętych działaniami CBT.
Do realizacji zadań oraz współpracy w CBT mogą przystąpić osoby prawne i fizyczne zainteresowane tematyką objętą działaniami CBT, gotowe wyrazić zgodę na przestrzeganie zasad realizacji jego celów.

Porozumienie podpisują (od lewej): Marek Walczak - Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Ewa Mańkiewicz–Cudny - Prezes FSNT-NOT, Włodzimierz Kurnik - Rektor Politechniki Warszawskiej, Jerzy Gumiński - Sekretarz Generalny FSNT-NOT.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Pomogą dzieciom w Ugandzie
  2019-04-25

  Dobro to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli. Pod tym hasłem drukarnia internetowa Drukomat.pl - już kolejny rok - wspiera najbardziej potrzebujących. Tym razem pomoc trafi [...]

 2. Nowa norma ISO 45001
  2019-04-23

  Według ekspertki ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i szefowej organizacji RoSPA Scotland Karen McDonnell organizacje powinny robić więcej niż dotychczas, aby zapewnić swoim pracownikom [...]

 3. Wypadki w budownictwie
  2019-04-23

  W ubiegłym roku w polskich firmach doszło do 84 tys. wypadków przy pracy, w tym 209 śmiertelnych – wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Dane [...]

 4. VII edycja Manufacturing & Logistic Awards
  2019-04-19

  CEO Manufacturing Magazine i wiodący magazyn poświęcony nieruchomościom komercyjnym EuropaProperty.com zapraszają do Warszawy dnia 13 czerwca 2019 r. na VII edycję Manufactur[...]

 5. FORUM JAKOŚĆ W PRZEMYŚLE 21-23.05.2019 r.
  2019-04-19

  MOVIDA zaprasza na IV FORUM JAKOŚĆ W PRZEMYŚLE, które odbędzie się w dniach 21-23 maja 2019 roku > . Tematem przewodnim spotkania będzie rozwój fir[...]

 6. Dla miłośników motoryzacji
  2019-04-17

  Niedawno w Turynie zostało otwarte centrum Heritage HUB, w którym prezentowane jest motoryzacyjne dziedzictwo włoskich marek należących do Grupy Fiat Chrysler Automobiles. Odbywa się tam[...]

 7. O pracy w Dreźnie
  2019-04-11

  W dniach 12-14 czerwca 2019 r. w Dreźnie (Niemcy) odbędzie się szósta europejska konferencja na temat normalizacji, testowania i certyfikacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,[...]

 8. Historia Akademii Górniczej
  2019-04-09

  W poniedziałek 8 kwietnia w budynku głównym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbył się wernisaż wystawy pt. "In magnis voluisse sat est | W rzeczach wielkich wystarczy chcieć - his[...]

 9. Zielone pakowanie
  2019-04-05

  Chociaż tworzywa sztuczne pochodzenia biologicznego są ważnym składnikiem zrównoważonej gospodarki, nadal stanowią jedynie niewielką część rynku opakowań. Na szczęście z biegiem czasu ic[...]

 10. Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
  2019-04-04

  1 kwietnia 2019 r. ruszył ŁUKASIEWICZ - trzecia największa sieć badawcza w Europie. Wkrótce, korzystając z dorobku 38 instytutów badawczych, sieć przedstawi [...]