Komisja Europejska planuje przeznaczyć prawie 6 miliardów euro w latach 2014-2020 na program GMES (Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa). GMES dostarcza informacji pozwalających lepiej zrozumieć, w jaki sposób nasza planeta może się zmieniać. Do jego zadań należy też monitorowanie stanu środowiska na lądzie, na morzu i w atmosferze.
Komisja proponuje utworzenie specjalnego funduszu GMES, podobnego do modelu wybranego dla Europejskiego Funduszu Rozwoju, utworzonego z wkładów finansowych wszystkich 27 państw członkowskich UE obliczonych na podstawie ich dochodu narodowego brutto (DNB). Program będzie koordynowany przez Komisję, a zarządzaniem finansowym mogłaby zająć się Agencja Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GSA). Przeciwdziałanie zmianie klimatu, reagowanie na sytuacje kryzysowe, zapewnianie lepszej kontroli granic, poprawa bezpieczeństwa czy alarmowanie obywateli w przypadku pogorszenia się jakości powietrza to działania, które wymagają precyzyjnych i aktualnych informacji o Ziemi.
GMES, dysponujący satelitami Sentinel, dostarcza niezbędnych danych, w tym map używanych do działań w sytuacjach kryzysowych i danych dotyczących monitorowania parametrów zmiany klimatu, temperatury mórz i oceanów lub składu chemicznego atmosfery.
Jak wynika z analizy kosztów i korzyści, inwestycja w GMES ma zwrócić się co najmniej dwukrotnie do roku 2020 i czterokrotnie do roku 2030. h. W wymiarze europejskim GMES pomaga uzyskać korzyści skali, ułatwia wspólne inwestycje w duże projekty infrastrukturalne, sprzyja koordynacji działań i wzmacnia sieci obserwacyjne, umożliwia harmonizację i interkalibrację danych oraz stanowi impuls niezbędny do powstawania światowej klasy centrów doskonałości w Europie. Harmonizacja i normalizacja informacji geoprzestrzennych na poziomie UE jest głównym wyzwaniem dla wprowadzenia w życie polityki Unii w wielu dziedzinach. Wiele problemów związanych ze środowiskiem – takich jak przeciwdziałanie zmianie klimatu i strategie adaptacyjne – wymaga myślenia w skali globalnej i lokalnych działań. Dysponując GMES, UE zapewnia sobie niezależny dostęp do wiarygodnych, identyfikowalnych i trwałych informacji dotyczących środowiska i bezpieczeństwa, a także, poprzez międzynarodową inicjatywę GEOSS (Globalna Sieć Systemów Obserwacji Ziemi), przyczynia się do budowy światowych baz danych obserwacyjnych i informacji oraz zwiększa swoje wpływy w ramach międzynarodowych negocjacji i traktatów, takich jak trzy konwencje z Rio de Janeiro, traktat zastępujący protokół z Kioto oraz inne umowy dwustronne lub wielostronne.
GMES jest uznawany za europejski wkład w budowę Globalnej Sieci Systemów Obserwacji Ziemi, tworzonej w ramach Grupy ds. Obserwacji Ziemi (GEO).

Źródło: ec.europa.eu

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Dla pracowników ubojni i masarni
  2019-11-12

  W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z ko[...]

 2. "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" IX edycja
  2019-11-08

  10 grudnia 2019 r. na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT zostaną wręczone Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty [...]

 3. Kiermasz Hendmejdów w Katowicach
  2019-11-08

  Grudniowe, podsumowujące rok spotkanie władz i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ma zawsze przedświąteczny charakter. Tym razem odbędzie się w Katowicach 6 g[...]

 4. Specjalista bhp jako trener
  2019-11-07

  Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie organizuje szkolenie "Specjalista bhp jako trener", które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w sali konferencyjne[...]

 5. BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018
  2019-11-06

  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie ma na celu zaprezentow[...]

 6. Mniej jaj z chowu klatkowego
  2019-11-06

  Rosnące wymagania konsumentów, a także coraz większa odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw powodują, że kolejne firmy decydują się na rezygnację z używania jaj pochodzących z chowu [...]

 7. Kurs CalligraphyHealthSystem
  2019-11-05

  Chcielibyście przywrócić w swoim życiu równowagę, umieć utrzymywać stan "wakacyjnego odprężenia" na co dzień? A może po prostu czujecie zbytnie zabieganie w pracy, wykończenie realizacją[...]

 8. Potrzebni lekarze i pielęgniarki
  2019-11-04

  Aż 79% polskich szpitali jest gotowych, aby zatrudnić personel medyczny z Ukrainy. Mowa nie o pracownikach pomocniczych, ale o lekarzach i pielęgniarkach, których brak jest szczególnie o[...]

 9. Akademia menadżera innowacji
  2019-10-31

  Pracownicy 16 polskich firm odebrali certyfikaty uczestnictwa w I edycji Akademii Menadżera Innowacji. Program, organizowany przez PARP, spełnił oczekiwania ponad 85 proc. uczestników. R[...]

 10. Najbardziej poszukiwani pracownicy
  2019-10-30

  Firma rekrutacyjna Antal (https://antal.pl/) przedstawia listę najbardziej poszukiwanych i opłacalnych zawodów. Z 9. edycji badania "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy " [...]