Komisja Europejska planuje przeznaczyć prawie 6 miliardów euro w latach 2014-2020 na program GMES (Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa). GMES dostarcza informacji pozwalających lepiej zrozumieć, w jaki sposób nasza planeta może się zmieniać. Do jego zadań należy też monitorowanie stanu środowiska na lądzie, na morzu i w atmosferze.
Komisja proponuje utworzenie specjalnego funduszu GMES, podobnego do modelu wybranego dla Europejskiego Funduszu Rozwoju, utworzonego z wkładów finansowych wszystkich 27 państw członkowskich UE obliczonych na podstawie ich dochodu narodowego brutto (DNB). Program będzie koordynowany przez Komisję, a zarządzaniem finansowym mogłaby zająć się Agencja Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GSA). Przeciwdziałanie zmianie klimatu, reagowanie na sytuacje kryzysowe, zapewnianie lepszej kontroli granic, poprawa bezpieczeństwa czy alarmowanie obywateli w przypadku pogorszenia się jakości powietrza to działania, które wymagają precyzyjnych i aktualnych informacji o Ziemi.
GMES, dysponujący satelitami Sentinel, dostarcza niezbędnych danych, w tym map używanych do działań w sytuacjach kryzysowych i danych dotyczących monitorowania parametrów zmiany klimatu, temperatury mórz i oceanów lub składu chemicznego atmosfery.
Jak wynika z analizy kosztów i korzyści, inwestycja w GMES ma zwrócić się co najmniej dwukrotnie do roku 2020 i czterokrotnie do roku 2030. h. W wymiarze europejskim GMES pomaga uzyskać korzyści skali, ułatwia wspólne inwestycje w duże projekty infrastrukturalne, sprzyja koordynacji działań i wzmacnia sieci obserwacyjne, umożliwia harmonizację i interkalibrację danych oraz stanowi impuls niezbędny do powstawania światowej klasy centrów doskonałości w Europie. Harmonizacja i normalizacja informacji geoprzestrzennych na poziomie UE jest głównym wyzwaniem dla wprowadzenia w życie polityki Unii w wielu dziedzinach. Wiele problemów związanych ze środowiskiem – takich jak przeciwdziałanie zmianie klimatu i strategie adaptacyjne – wymaga myślenia w skali globalnej i lokalnych działań. Dysponując GMES, UE zapewnia sobie niezależny dostęp do wiarygodnych, identyfikowalnych i trwałych informacji dotyczących środowiska i bezpieczeństwa, a także, poprzez międzynarodową inicjatywę GEOSS (Globalna Sieć Systemów Obserwacji Ziemi), przyczynia się do budowy światowych baz danych obserwacyjnych i informacji oraz zwiększa swoje wpływy w ramach międzynarodowych negocjacji i traktatów, takich jak trzy konwencje z Rio de Janeiro, traktat zastępujący protokół z Kioto oraz inne umowy dwustronne lub wielostronne.
GMES jest uznawany za europejski wkład w budowę Globalnej Sieci Systemów Obserwacji Ziemi, tworzonej w ramach Grupy ds. Obserwacji Ziemi (GEO).

Źródło: ec.europa.eu

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Nagrodzono produkty przyszłości
  2019-02-15

  12 lutego 2019 r. w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wręczyły nagrody i wyróżnienia dla najb[...]

 2. Targi Warsaw Pack
  2019-02-14

  Warsaw Pack to specjalistyczne wydarzenie dla branży opakowaniowej. Odbędzie się w dniach 5-7 marca 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym PTAK Warsaw Expo. Targi podzielone będą na str[...]

 3. Pakowanie w Norymberdze
  2019-02-12

  Targi FachPack to wydarzenie, na którym gromadzą się i wymieniają doświadczeniami specjaliści z dziedziny opakowań. Jest to jedno z najważniejszych miejsc spotkań branżowych w Europie - a w 2019 roku [...]

 4. Konferencja bhp w Katowicach
  2019-02-08

  Wydział Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej "Doskonalenie standardów bhp w różnych gałęziach przemysłu/gospodarki[...]

 5. INDUSTRYmeeting w Sosnowcu
  2019-02-07

  W dniach 27-28 lutego 2019 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędą się Targi Utrzymania Ruchu i Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting. Celem targów jest [...]

 6. Sympozjum HYDROPREZENTACJE XXII
  2019-02-07

  Współpraca i bezpieczeństwo to temat przewodni XXII Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Technicznego HYDROPREZENTACJE. To jedno z najważniejszych wydarzeń na mapie naszego kraju poświęcone aktualnym zag[...]

 7. POWTECH 2019
  2019-02-05

  Na targach POWTECH 2019 w dniach 9-11 kwietnia br. w Norymberdze zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z całą gamą innowacji w zakresie technologii obróbki mechanicznej (proszkowej)[...]

 8. Bezpieczeństwo żywności i wyższy poziom BHP
  2019-02-04

  Poznaj niezawodne rozwiązania firmy Brady w zakresie identyfikacji na potrzeby bezpieczeństwa minimalizujące ryzyko skażenia. Według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrow[...]

 9. Radon w środowisku
  2019-01-31

  Instytut Fizyki Jądrowej PAN zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w III Międzynarodowej Konferencji "Radon in the Environment 2019". Konferencja odbędzie się w dniach 27-31 ma[...]

 10. Robotyka a bezpieczeństwo
  2019-01-30

  Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała "Raport techniczny ISO/TR 20218-1:2018 Robotyka - Projekt bezpieczeństwa dla przemysłowych systemów zrobotyzowanych - Część 1: Manipulatory[...]