W dniu 6 grudnia 2011 r., dokładnie rok od zajęć inauguracyjnych, zakończył się ostatni etap szkolenia INSPIRE odbywającego się w ramach projektu „Edukacyjne wsparcie procesu wdrażania dyrektywy INSPIRE w administracji samorządowej w kontekście podniesienia jakości usług i efektywności działania” realizowanego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Zakończenie szkolenia dla pierwszej grupy ekspertów odbyło się 29 listopada 2011r. W cyklu 6 sesji, oprócz przedstawicieli Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, wzięli udział pracownicy jednostek administracji publicznej odpowiedzialni za sprawy ochrony środowiska, planowania przestrzennego oraz zarządzania kryzysowego. W trakcie spotkań uczestnicy szkolenia zapoznali się między innymi z Dyrektywą INSPIRE oraz aktami wprowadzającymi infrastrukturę informacji przestrzennej w Polsce, zagadnieniami związanymi z analizą danych przestrzennych, harmonizacją, modelowaniem informacji geograficznej, metadanymi, standardami i usługami danych przestrzennych oraz problematyką monitoringu i sprawozdawczości. Znaczną część zajęć stanowiły warsztaty, w trakcie których zaprezentowano oprogramowanie służące do analizy i przetwarzania danych przestrzennych.

Celem szkolenia było przygotowanie grupy 240 ekspertów, którzy dzięki nabytej wiedzy wesprą proces wdrażania dyrektywy INSPIRE. Ich zadaniem będzie między innymi udzielanie konsultacji w macierzystych instytucjach, promowanie działań związanych z budową i wdrażaniem infrastruktury informacji przestrzennej oraz bieżąca współpraca i współdziałanie z interesariuszami i innymi organami administracji.

Projekt Edukacyjne wsparcie procesu wdrażania dyrektywy INSPIRE w administracji samorządowej w kontekście podniesienia jakości usług i efektywności działania realizuje Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach priorytetu V (Dobre rządzenie), działania 5.2 (Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej), poddziałania 5.2.2. (Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Źródło:
http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/2011/240-ekspertow-inspire

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 2. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 3. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 4. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 5. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 6. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 7. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]

 8. Jakość - problemy i rozwiązania
  2018-06-12

  XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY "PROBLEMATYKA NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI W ASPEKCIE INTEGRACJI Z NATO I UNIĄ EUROPEJSKĄ" 25-28 września 2018 r. Rewita - WDW Zak[...]

 9. Targi dobre jak chleb. POLAGRA TECH 2018
  2018-06-11

  Już jesienią, w dniach od 30 września do 4 października w przestrzeniach Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się kolejna edycja targów POLAGRA TECH. W tym roku w ich[...]

 10. Aranżujemy domowe SPA
  2018-04-26

  Łazienka przestała obecnie pełnić funkcję pomieszczenia typowo użytkowego i niezależnie od jej metrażu, stała się miejscem relaksu po intensywnym dniu. Gdy jej wielkość i układ nie są dla nas projek[...]