Rozpoczął się największy i najważniejszy szczyt ostatniej szansy na temat ochrony klimatu na świecie - Konferencja klimatyczna ONZ (COP17). Od 28 listopada do 9 grudnia przedstawiciele 194 krajów z całego świata będą rozmawiać o przyszłych wiążących działaniach na rzecz ochrony klimatu po roku 2012. Celem Konferencji klimatycznej ONZ w Durbanie jest podjęcie decyzji o przyszłości ochrony klimatu na świecie. Od jej wyników będą zależały dalsze losy Protokołu z Kioto, którego okres zobowiązań kończy się w 2012 roku, a tym samym wygasają zobowiązania krajów rozwiniętych do redukcji emisji gazów cieplarnianych, które na świecie nadal rosną (w ostatnim roku o 6 proc.). UE jest światowym liderem w polityce ochrony klimatu – głównie dzięki realizacji pakietu energetyczno – klimatycznego i dlatego ważne jest, żeby inne kraje świata podjęły równie ambitne zobowiązania. Ochrona klimatu ma sens tylko wtedy, kiedy jest prowadzona globalnie.

Dla powodzenia Durbanu ważne są 3 główne elementy:

•Ustalenie planu dojścia do nowego globalnego porozumienia o ochronie klimatu – nie później niż do 2020 r.
•Porozumienie w sprawie przyjęcia drugiego okresu zobowiązań Protokołu z Kioto.
•Osiągnięcie postępu we wdrażaniu decyzji z Cancun, w szczególności w kwestii mierzenia, raportowania i weryfikacji emisji oraz w sprawach instytucjonalnych.

Negocjatorzy UE już na początku podkreślają, jakie warunki UE stawia w negocjacjach. Istotne z punktu widzenia UE jest przyjęcie planu działań, który docelowo doprowadzi do nowego porozumienia, które miałoby wejść w życie nie później niż w 2020 r. i obejmować 100 proc. emisji na świecie.

Protokół z Kioto, który wygasa z końcem 2012 r., jest narzędziem w walce ze zmianami klimatu, ale wymaga zmian. Sam, niezmieniony Protokół z Kioto nie wystarczy w walce ze skalą zjawiska jakimi są obecnie zmiany klimatu. Brak kontynuacji Protokołu spowodowało by brak barier redukcji emisji CO2. Wśród decyzji, których wynegocjowanie oczekiwane jest Durbanie – w tym w pierwszym tygodniu negocjacji - wymieniane są te dotyczące finansowania projektów redukcji emisji i adaptacji, wymiany doświadczeń pomiędzy krajami w kwestii najlepszych technologii służących ochronie klimatu.
Celem, który społeczność międzynarodowa musi osiągnąć, jest podjęcie takich działań, żeby powstrzymać średni wzrost temperatury na świecie poniżej 2 stopni C, który to pułap został wskazany przez naukowców jako bariera ograniczenia katastrofalnych skutków zmian klimatu.

Źródło: mos.gov.pl

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Dla pracowników ubojni i masarni
  2019-11-12

  W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z ko[...]

 2. "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" IX edycja
  2019-11-08

  10 grudnia 2019 r. na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT zostaną wręczone Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty [...]

 3. Kiermasz Hendmejdów w Katowicach
  2019-11-08

  Grudniowe, podsumowujące rok spotkanie władz i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ma zawsze przedświąteczny charakter. Tym razem odbędzie się w Katowicach 6 g[...]

 4. Specjalista bhp jako trener
  2019-11-07

  Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie organizuje szkolenie "Specjalista bhp jako trener", które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w sali konferencyjne[...]

 5. BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018
  2019-11-06

  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie ma na celu zaprezentow[...]

 6. Mniej jaj z chowu klatkowego
  2019-11-06

  Rosnące wymagania konsumentów, a także coraz większa odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw powodują, że kolejne firmy decydują się na rezygnację z używania jaj pochodzących z chowu [...]

 7. Kurs CalligraphyHealthSystem
  2019-11-05

  Chcielibyście przywrócić w swoim życiu równowagę, umieć utrzymywać stan "wakacyjnego odprężenia" na co dzień? A może po prostu czujecie zbytnie zabieganie w pracy, wykończenie realizacją[...]

 8. Potrzebni lekarze i pielęgniarki
  2019-11-04

  Aż 79% polskich szpitali jest gotowych, aby zatrudnić personel medyczny z Ukrainy. Mowa nie o pracownikach pomocniczych, ale o lekarzach i pielęgniarkach, których brak jest szczególnie o[...]

 9. Akademia menadżera innowacji
  2019-10-31

  Pracownicy 16 polskich firm odebrali certyfikaty uczestnictwa w I edycji Akademii Menadżera Innowacji. Program, organizowany przez PARP, spełnił oczekiwania ponad 85 proc. uczestników. R[...]

 10. Najbardziej poszukiwani pracownicy
  2019-10-30

  Firma rekrutacyjna Antal (https://antal.pl/) przedstawia listę najbardziej poszukiwanych i opłacalnych zawodów. Z 9. edycji badania "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy " [...]