Wstępne szacunki wskazują, że w trzecim kwartale 2011 wzrost PKB w Polsce wyniesie około 4% i będzie niewiele niższy w porównaniu z pierwszym półroczem. Jednak zwiększające się niepokoje i malejące tempo wzrostu gospodarczego w krajach europejskich mogą wpłynąć na osłabienie tempa wzrostu gospodarczego również w Polsce.

Tendencjom wzrostowym w gospodarce towarzyszy podwyższona inflacja (3,9% we wrześniu i 4,3% w październiku). Na wzrost inflacji najsilniej wpłynęła dynamika cen transportu (9,1%), użytkowaniem mieszkań - w tym nośników energii (7,7%) oraz żywności (3,9%).

W październiku odnotowano korzystne wyniki w przemyśle (wzrost 6,5%), chociaż nieco niższe niż we wrześniu. Po 10 miesiącach 2011 r. produkcja wzrosła o 7,6%.

W październiku produkcja budowlana była wyższa o 8,9% niż rok temu. Po 10 miesiącach 2011 statystyczne wskaźniki wzrostu produkcji budowlanej były wysokie, wynoszą ponad 17%, ale są liczone do niskiej bazy roku poprzedniego. Największy wzrost ma miejsce w przedsiębiorstwach realizujących infrastrukturę (w tym budowę dróg i autostrad).
Liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrasta tylko w budownictwie indywidualnym, developerzy i inni nadal budują mniej. Natomiast rozpoczyna się nieco więcej mieszkań niż rok temu.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w okresie 10 miesięcy o 3,5%, a średnie wynagrodzenie wzrosło o 5,1%. Wzrost zatrudnienia i płac był jeszcze większy w budownictwie (szczególnie w budownictwie infrastrukturalnym).

Badania koniunktury gospodarczej z października 2011 r. wskazują na negatywne oceny klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, handlu detalicznym i w budownictwie. Mimo wysokich wskaźników wzrostu w budownictwie przedsiębiorcy przewidują ograniczenia portfela zamówień. Firmy wszystkich działów gospodarki wskazują na trudności w regulowaniu zobowiązań i powstające zatory płatnicze.

Po znacznym wzroście obrotów handlu zagranicznego w okresie pierwszych miesięcy 2011 r. w kolejnych miesiącach obserwuje się zwolnienie dynamiki obrotów zarówno po stronie eksportu jak też importu. Jest to niekorzystna informacja dla polskich eksporterów, bowiem ograniczanie eksportu wpłynie ujemnie na produkcję. Jednak w okresie I-IX.2011 utrzymuje się jeszcze relatywnie wysoki wzrost eksportu (13,9% w euro), Po 9 miesiącach 2011 budżet państwa zamknął się deficytem 21,9 mld zł. co stanowi 54,5% kwoty założonej w ustawie budżetowej na 2011 r. (w 2010 po 9 miesiącach deficyt budżetu wynosił 39,5 mld zł.).

Nadal wysoki jest udział długu w publicznego w relacji do PKB i sytuacja na rynkach finansowych nie skłania do optymistycznych prognoz. Może to stwarzać zagrożenie utrzymania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego.

Opracowała prof. Z. Bolkowska

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja pod patronatem MEN
  2019-10-09

  "Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług" Zapraszamy na VII ogólnopolską konferencję, która odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związk[...]

 2. Laur Innowacyjności 2019
  2019-08-22

  Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2019". Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych pro[...]

 3. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 4. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 5. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 6. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 7. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 8. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 9. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 10. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]