15 nowych podmiotów przyczyniających się do poprawy stanu środowiska naturalnego otrzymało statuetki i możliwość korzystania z tytułu „Lidera Polskiej Ekologii”. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 80 jednostek. Uroczystość wręczenia odbyła się 15 listopada br. w Warszawie.
Tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” nadawany przez Ministra Środowiska jest uhonorowaniem wszystkich, którzy przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naszego kraju i jakości życia mieszkańców, których działania mają wymierny efekt zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Laureaci i uczestnicy konkursu postrzegają ochronę środowiska, jako atut konkurencyjności i ważny element rynku. Zadaniem Konkursu jest upowszechnianie pozytywnych wzorców i metod osiągania sukcesów gospodarczych dzięki działaniom na rzecz ochrony środowiska. Ta przyznawana od 1996 roku nagroda stała się ważnym elementem promocji polskich firm i produktów oraz jednostek samorządowych, a także zachętą dla kolejnych firm i samorządów do redukcji emisji zanieczyszczeń, oszczędności energii, zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych i do ochrony przyrody.
W tegorocznej edycji (objętego honorowym patronatem Prezydenta RP) konkursu wzięło udział 80 jednostek. O nagrodę ubiegało się 35 gmin, związków gmin i powiatów, 42 przedsiębiorstwa oraz 3 organizacje pozarządowe. Podczas oceny zgłoszonych wniosków niezależni eksperci oraz Rada Programowa szczególną uwagę zwracali na zastosowanie najbardziej efektywnych ekologicznie i ekonomicznie rozwiązań. Do wizytacji, stanowiących końcowy etap oceny, Rada Programowa wybrała 23 przedsięwzięcia, 15 z nich to zdobywcy tegorocznych statuetek i tytułów „Lider Polskiej Ekologii 2011”. Nagrody przyznano 8 przedstawicielom przedsiębiorstw, 5 jednostkom samorządu terytorialnego oraz 2 przedstawicielom ekologicznych organizacji pozarządowych.

Tytuł "Liderzy Polskiej Ekologii" w 2011 r. otrzymali:

KATEGORIA JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Podkategoria GMINA MIEJSKA

•Miasto Gdańsk, woj. pomorskie – za kompleksowe działania na rzecz zrównowazonego rozwoju

Podkategoria GMINA MIEJSKO-WIEJSKA
•Miasto i Gmina Karlino, woj. zachodniopomorskie – za realizację zadań proekologicznych w Gminie Karlino

Podkategoria GMINA WIEJSKA
•Gmina Duszniki, woj. wielkopolskie – za aktywną ochronę środowiska w Gminie
•Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie – za działania na rzecz ochrony środowiska

Podkategoria ZWIĄZEK GMIN
•Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle, woj. podkarpackie – za realizację Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki

KATEGORIA PRZEDSIĘBIORSTWO
Podkategoria PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE

•TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, woj. śląskie – za modernizację IOS, budowa III ciągu odsiarczania spalin dla bloków nr 3 i 4 oraz budowę osadnika żużla

Podkategoria PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE
•SARPI Dąbrowa Górnicza Sp z o.o. w Dabrowie Górniczej, woj. śląskie – za rozbudowę i modernizację instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i przemysłowych

Podkategoria PRZEDSIĘBIORSTWO ŚWIADCZĄCE USŁGI KOMUNALNE

•KOM-EKO S.A. w Lublinie, woj. lubelskie – za działania na rzecz odzyskania czystego Lublina
•Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach, woj. śląskie – za modernizację oczyszczalni ścieków w Tychach-Urbanowicach

Podkategoria PRZEDSIĘBIORSTWO LEŚNE, ROLNICZE, PRZYRODNICZE

•Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, woj. dolnośląskie – za ochronę przyrody na użytku ekologicznym jako element zrównoważonego rozwoju regionu

KATEGORIA WYRÓB

Podkategoria TECHNOLOGIE

•Biuro Projektów KOKSOPROJEKT Sp. z o.o. w Zabrzu, woj. śląskie – za nowoczesną technologię oczyszczania gazu koksowniczego z zastosowaniem innowacyjnych i ekologicznie skutecznych rozwiązań
•Nadleśnictwo Bytnica, woj. lubuskie– za wzbogacenie bioróżnorodności w lasach Nadleśnictwa Bytnica przez zastosowanie Metody Sobańskiego

Podkategoria URZĄDZENIA

•APATOR S.A. w Toruniu, woj. kujawsko-pomorskie – za urządzenia tworzące przedpłatowo-kredytowe systemy pomiarowe

KATEGORIA STOWARZYSZENIA I FUNDACJE

•Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku, woj. warmińsko-mazurskie - za troskę o środowisko naturalne Krainy Wielkich Jezior Mazurskich
•Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska im. hr. Stefanii Raczyńskiej w Żarkach Letnisko, woj. śląskie - za realizację programu Czysty Las, Czyste Letnisko

Od początku istnienia Konkursu , tj. w latach 1996-2011 łącznie uhonorowano 133 jednostki - 92 tytuły „Lidera Polskiej Ekologii” przyznano przedsiębiorstwom, 39 jednostkom samorządu terytorialnego i 2 stowarzyszeniom i fundacjom.

Źródło: mos.gov.pl

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Dla pracowników ubojni i masarni
  2019-11-12

  W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z ko[...]

 2. "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" IX edycja
  2019-11-08

  10 grudnia 2019 r. na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT zostaną wręczone Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty [...]

 3. Kiermasz Hendmejdów w Katowicach
  2019-11-08

  Grudniowe, podsumowujące rok spotkanie władz i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ma zawsze przedświąteczny charakter. Tym razem odbędzie się w Katowicach 6 g[...]

 4. Specjalista bhp jako trener
  2019-11-07

  Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie organizuje szkolenie "Specjalista bhp jako trener", które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w sali konferencyjne[...]

 5. BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018
  2019-11-06

  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie ma na celu zaprezentow[...]

 6. Mniej jaj z chowu klatkowego
  2019-11-06

  Rosnące wymagania konsumentów, a także coraz większa odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw powodują, że kolejne firmy decydują się na rezygnację z używania jaj pochodzących z chowu [...]

 7. Kurs CalligraphyHealthSystem
  2019-11-05

  Chcielibyście przywrócić w swoim życiu równowagę, umieć utrzymywać stan "wakacyjnego odprężenia" na co dzień? A może po prostu czujecie zbytnie zabieganie w pracy, wykończenie realizacją[...]

 8. Potrzebni lekarze i pielęgniarki
  2019-11-04

  Aż 79% polskich szpitali jest gotowych, aby zatrudnić personel medyczny z Ukrainy. Mowa nie o pracownikach pomocniczych, ale o lekarzach i pielęgniarkach, których brak jest szczególnie o[...]

 9. Akademia menadżera innowacji
  2019-10-31

  Pracownicy 16 polskich firm odebrali certyfikaty uczestnictwa w I edycji Akademii Menadżera Innowacji. Program, organizowany przez PARP, spełnił oczekiwania ponad 85 proc. uczestników. R[...]

 10. Najbardziej poszukiwani pracownicy
  2019-10-30

  Firma rekrutacyjna Antal (https://antal.pl/) przedstawia listę najbardziej poszukiwanych i opłacalnych zawodów. Z 9. edycji badania "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy " [...]