Tytuł niniejszego artykułu nawiązuje do inicjatywy stworzenia samorządu zawodowego geodetów uprawnionych. Pomimo starań wielu pokoleń – mierniczych przysięgłych, a następnie geodetów uprawnionych - zwolennicy tej formy organizacji nie zdołali zdobyć wystarczającego poparcia, aby cel zrealizować.

W art. 7 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z 1989 r. zapisano, że do czasu utworzenia odpowiednich samorządów zawodowych, zadania związane z nadawaniem uprawnień zawodowych należą do Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Możliwość stworzenia samorządu podtrzymała Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r., która stanowi, że w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Dyskusja nad nowym prawem geodezyjnym oraz utworzeniem samorządów zawodowych trwa właściwie od chwili uchwalenia Prawa geodezyjnego i kartograficznego. W roku 2008 r. jednolity projekt nowego prawa przedstawili przedstawiciele zjednoczonego wykonawstwa geodezyjnego. Jak wynika z zapowiedzi Głównego Geodety Kraju, prezentowanych na licznych konferencjach branżowych, wiele z tych założeń może wejść w życie.

Czy powstaną samorządy zawodowe i czy przejmą zadania związane z nadawaniem uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w geodezji i kartografii? Jak wynika ze strony internetowej GUGiK:

- w związku z wystąpieniem pokontrolnym, skierowanym do Głównego Geodety Kraju, z kontroli działalności w zakresie sposobu, trybu, kosztów oraz przestrzegania prawa w sprawach nadawania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, przeprowadzonej przez Departament Kontroli Skarg i Wniosków MSWiA,

- odwołane zostają egzaminy wyznaczone w terminach 25 – 26 listopada 2011 r. oraz 9 – 10 i 16 – 17 grudnia 2011 r.

Działania te wywołały ożywioną dyskusję na forach geodezyjnych. Wydaje się, że zdecydowana większość użytkowników forum Geodezja.pl, w tym geoodetów uprawnionych, popiera utworzenie samorządów zawodowych. Na portalu NaszaGeodezja.pl powstała już specjalna grupa: „2012 Samorząd zawodowy geodetów uprawnionych - popieram!”, do której mogą zapisywać się zwolennicy tej inicjatywy.

Robert Łuczyński

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja pod patronatem MEN
  2019-10-09

  "Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług" Zapraszamy na VII ogólnopolską konferencję, która odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związk[...]

 2. Laur Innowacyjności 2019
  2019-08-22

  Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2019". Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych pro[...]

 3. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 4. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 5. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 6. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 7. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 8. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 9. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 10. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]