Państwowa Rada Geodezji i Kartografii 16 listopada br. obradowała w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W trakcie drugiego posiedzenia w tym roku, członkowie Rady zajęli się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii.

W porządku obrad znalazła się prezentacja aktów wykonawczych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jolanta Orlińska - Główny Geodeta Kraju zaprezentowała stan prac legislacyjnych nad projektami rozporządzeń oraz omówiła ich główne założenia. Z 13 projektów przygotowanych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii trzy zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw. Dwa kolejne: w sprawie baz danych zobrazowań lotniczych, satelitarnych, ortofotomapy i numerycznego modelu terenu oraz w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych zostały podpisane przez Ministra SWiA i czekają na publikację. Na etapie uzgodnień międzyresortowych procedowany jest obecnie projekt rozporządzenia o Zintegrowanym Systemie Informacji o Nieruchomościach. Trwają też prace nad projektami dot. Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - przypominała Jolanta Orlińska.

System nadawania uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii przybliżył członkom Rady Andrzej Zaręba - Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Przytaczając podstawy prawne wskazał kolejne etapy postępowania przeprowadzanego przez Komisję egzaminacyjną powoływaną przez Głównego Geodetę Kraju. W trakcie swojej prezentacji zrelacjonował także uwagi dotyczące procedury nadawania uprawnień zawarte w wystawieniu pokontrolnym MSWiA.

Prof. Bogdan Ney - przewodniczący PRGiK powołał komisję wnioskową, w skład której weszli Marek Baranowski, Kazimierz Bujakowski oraz Jarosław Bosy, której zadaniem było opracowanie wniosków zgłoszonych przez członków PRGiK w trakcie dyskusji.

Kazimierz Bujakowski podkreślił, że głosy członków PRGiK należy traktować nie jako obronę istniejącego stanu rzeczy, lecz jako sygnał do głębszej analizy zagadnienia. Wśród postulatów zgłaszanych przez uczestników dyskusji znalazł się postulat dotyczący zaostrzenia wymagań dla kandydatów, poprzez wprowadzenie dziennika praktyk oraz określonej liczby operatów bronionych w trakcie egzaminu ustnego przez osobę ubiegającą się o uprawnienia zawodowe. Nie mniej uwagi poświęcono kwestii rozróżnienia pojęć „opłata” – zastosowanego przez kontrolerów MSWiA oraz „koszty” – znajdującego się w rozporządzeniu w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. – Opłaty mogą być wyższe niż koszty - podkreślała Ewa Świniarska. Większość głosów dotyczyła także możliwości zmiany przepisów wykonawczych dot. procedury nadawania uprawnień.

Jolanta Orlińska zaznaczyła, że zmiany w przepisach będą wymagały również nowych regulacji ustawowych i co oczywiste, nie jest to proces krótki. Wszystkie wnioski zebrane w trakcie dyskusji zostaną przedstawione przez Komisję w najbliższym czasie.

Na zakończenie posiedzenia, PRGiK zebrała także propozycje tematów do planu pracy Rady na 2012 rok. Głównym tematem przyszłorocznych posiedzeń Rady, zgłoszonym przez GGK, powinna stać się dyskusja i opiniowanie założeń do nowego prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Źródło:
http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/2011/prgik-o-uprawnieniach-zawodowych

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja pod patronatem MEN
  2019-10-09

  "Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług" Zapraszamy na VII ogólnopolską konferencję, która odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związk[...]

 2. Laur Innowacyjności 2019
  2019-08-22

  Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2019". Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych pro[...]

 3. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 4. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 5. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 6. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 7. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 8. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 9. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 10. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]