W dniach 17-19 października, w Belfaście (Irlandia Północna), obyło się  11. Zgromadzenie Generalne Stowarzyszenia EuroGeographics w którym udział wzięło ponad 130 przedstawicieli instytucji członkowskich a także reprezentanci Komisji Europejskiej, EUROSTAT, Biura GMES oraz partnerzy strategiczni tacy jak WPLA, PCC, CLGE, EuroSDR, OGC oraz ELRA.  

Organizacja zrzesza obecnie 56 instytucji publicznych odpowiedzialnych za sprawy geodezji, kartografii i katastru z 46 krajów geograficznej Europy.  

Szczególny nacisk położony został na konieczności wypracowania wspólnej wizji działań i celów jakie stawiane są przed służbami gik w kontekście realizacji strategicznych kierunków rozwoju Europy w bieżącej dekadzie. Podkreślano także konieczność umocnienia pozycji informacji geoprzestrzennej w obszarze e-administracji oraz interoperacyjności usług świadczonych przez administrację publiczną zarówno dla administracji jak również dla obywatela i klienta. 

Wyzwaniem stojącym przed członkami EuroGeographics oraz całą europejską społecznością geoprzestrzenną jest zainicjowanie aktywności w obszarze tworzenia nowych usług. Wpisanie się w ideę Europejskiej Agendy Cyfrowej a także budowania społeczeństwa opartego na wiedzy wymagało będzie dostosowania oferty służb gik, do nowych potrzeb i oczekiwań oraz na stałym badaniu i rozszerzaniu świadomości i możliwości wykorzystania ogromnych ilości różnego rodzaju pozyskiwanych informacji przestrzennych w ramach INSPIRE. (EGM, ERM, EuroDEM, EBM, SBE, EuroGeoNames, ESDIN).

 
Istotnym zagadnieniem poruszonym w trakcie spotkania była planowana przez Komisję Europejską, rewizja Dyrektywy o Ponownym Wykorzystaniu Informacji Publicznej (PSI), w wyniku której zapewniony został przejrzysty dostęp do informacji zbieranych przez instytucje publiczne, przy uwzględnieniu rozwiązań prawnych stosowanych w poszczególnych państwach członkowskich. W wyniku rewizji Dyrektywy uporządkowane zostaną zagadnienia związane z zasadami naliczania opłat, formatów danych, licencjonowania, niezależnego wglądu i wprowadzania poprawek, ochrony informacji oraz rozszerzenia zakresu informacji objętych regulacją. 

Wiele miejsca poświęcono zagadnieniu braku skutecznych mechanizmów wymiany informacji i koordynacji podejmowanych działań przez organizacje i stowarzyszenia międzynarodowe zajmujące się tematami związanymi z geodezją, kartografią, informacją przestrzenną, standaryzacją, katastrem, rejestracją nieruchomości, ale także obrotem nieruchomościami, kredytami hipotecznymi czy prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Główny Geodeta Kraju – Jolanta Orlińska, pełniąca jednocześnie rolę przewodniczącego Stałego Komitetu ds. Katastru w Unii Europejskiej w trakcie dyskusji podkreśliła konieczność intensyfikacji współpracy i bieżącej wymiany informacji pomiędzy wszystkimi interesariuszami geoinformacji w celu określenia wspólnych celów strategicznych i stworzenia koherentnego i komplementarnego długofalowego planu działania. Zgodnie z mottem EuroGeographics „Together we are stronger”, tylko poprzez wspólne działanie możliwe będzie skuteczne wykorzystanie potencjału skupionego w krajowych zasobach geoinformatycznych ale także w poszczególnych agencjach i instytucjach odpowiedzialnych za ten sektor.

 
W ramach swojej działalności EuroGeographics prowadzi już ukierunkowane grupy robocze zajmujące się poszczególnymi tematami. Grupy te mają charakter Sieci Wymiany Wiedzy (Knowledge Exchange Networks) i skupiają ekspertów i specjalistów odpowiadających za takie tematy jak: Jakość, Polityki Europejskie, Kataster i rejestracja Nieruchomości, Interoperacyjność Biznesowa czy INSPIRE.

 
Wyzwania jakie stoją przed europejskimi służbami geodezyjnymi i kartograficznymi w najbliższym czasie to między innymi:

 • Dostępność danych
 • Jakość danych i stabilność zasobów
 • Interoperacyjność danych i usług
 • Innowacyjne i przewidujące podejście do potrzeb odbiorców

 

Część spotkania dotyczyła spraw organizacyjnych Stowarzyszenia. W wyniku decyzji 10 Zgromadzenia Generalnego które miało miejsce w roku 2010 w Brukseli, Stowarzyszenie EuroGeographics przeniosło swoją siedzibę z Paryża do Brukseli, zmieniając jednocześnie swój statut oraz podległość jurydyczną z prawa francuskiego na prawo belgijskie. W wyniku tej zmiany, zgodnie z głosami wszystkich delegatów rozwiązane zostało Stowarzyszenie francuskie i powołane zostało Stowarzyszenie EuroGeographics – Organizacja Międzynarodowa o charakterze non-profit zgodnie z prawem belgijskim.

 
Wraz ze zmianą statutu organizacji, w drodze głosowania powołany został nowy zarząd organizacji w skład którego weszli następujący szefowie Państowych Urzędów i Agencji GKiK:

 • Ingrid Van den Berghe – National Geographic Institute – Belgia – Prezes Zarządzu EG
 • Ignacio Durán - General Directorate for the Cadastre – Hiszpania – Z-ca Prezesa
 • Vanessa Lawrence – Ordnance Survey – Wielka Brytania
 • Jean-Philippe Grelot – Institute Geographique National - Francja
 • Hansjoerg Kutterer - Bundesamt für Kartographie und Geodäsie - Niemcy
 • Jolanta Orlińska – Główny Urząd Geodezji i Kartografii - Polska
 • Godfried Barnasconi - Cadastre and Land Registry Agency - Holandia
 • Bengt Kjellson - The Swedish mapping, cadastral and land registration authority - Szwecja
 • Lidija Krstevska - Agency for Real Estate and Cadastre - FYR Macedonia

 

Kolejne Zgromadzenie Generalne EuroGeographics odbędzie się we wrześniu 2012 roku w Helsinkach, natomiast gospodarzem posiedzenia w 2013 roku będzie Główny Urząd Geodezji i Kartografii. 

Źródło: http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/2011/walne-zgromadzenie-eurogeographics 

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja pod patronatem MEN
  2019-10-09

  "Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług" Zapraszamy na VII ogólnopolską konferencję, która odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związk[...]

 2. Laur Innowacyjności 2019
  2019-08-22

  Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2019". Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych pro[...]

 3. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 4. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 5. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 6. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 7. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 8. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 9. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 10. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]