Europejska Agencja Środowiska opublikowała raport dotyczący polityki efektywności gospodarowania zasobami w Europie. Opracowanie stanowi podsumowanie projektu, w którym uczestniczyło 31 krajów, w tym Polska. W raporcie "Resource efficiency in Europe - Policies and approaches in 31 EEA member and cooperating countries" dokonano przeglądu polityki i instrumentów gospodarowania zasobami w krajach Europy, na podstawie opracowanych przez państwa we współpracy z EEA tzw. profili.
Przegląd zaprezentowanych w profilach informacji potwierdza, że nie ma jednej przyjętej definicji efektywności gospodarowania zasobami, a samo pojęcie zasobów może być różnie rozumiane.
Dzięki profilom krajowym udało się pokazać różnorodność podejmowanych w Europie działań, które wiążą się także z występującymi miedzy państwami różnicami pod względem rodzajów i wielkości zasobów, sytuacji gospodarczej oraz potrzeb krajowych. Projekt dodatkowo pozwolił na wymianę doświadczeń i prezentację tzw. dobrych praktyk. W większości państw efektywne gospodarowanie zasobami widziane jest jako część innych strategii krajowych, związanych np. ze zrównoważonym rozwojem, środowiskiem, surowcami, klimatem czy gospodarką. Spostrzeżenie to pozwoli na określenie, gdzie należy lokować środki interwencji, skoro równocześnie efektywne gospodarowanie zasobami uznawane jest za priorytet szeroko rozumianej polityki gospodarczej. Gospodarowanie odpadami oraz energetyka to najczęściej wskazywane sektory dla strategii efektywnego wykorzystania zasobów. Wyniki projektu wskazują, że tylko kilka krajów posiada strategie odnoszące się do fundamentalnych zagadnień konsumpcji. Efektywne gospodarowanie zasobami stawia przed Europą wiele wyzwań odnoszących się m.in. do planowania spójnej strategii działań, zmiany zachowań konsumpcyjnych i do sposobów monitorowania wykorzystania zasobów.
W raporcie zwrócono także uwagę na globalne powiązania - konieczność uwzględniania zasobów ujętych w międzynarodowym handlu.

Źródło: gios.gov.pl

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Nie boimy się technologicznego bezrobocia
  2019-12-12

  Bankowość, ubezpieczenia, księgowość, inżynieria i produkcja czy logistyka i magazynowanie - to branże, które dotąd najmocniej doświadczyły automatyzacji oraz redukcji miejsc pracy. Co c[...]

 2. STASZICE PO RAZ DZIEWIĄTY
  2019-12-12

  Uroczysta Gala w Warszawskim Domu Technika NOT podsumowała IX edycję Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności" (10.12.2019)

  Cel[...]

 3. Opowiadania o AGH
  2019-12-11

  W poniedziałek 9 grudnia 2019 r. ukazał się zbiór opowiadań kryminalnych pt. "Archiwum Groźnych Historii". W antologii znalazło się 12 najlepszych tekstów wyłonionych przez jury spośród 250 zgłoszeń d[...]

 4. Słabo z technologiami cyfrowymi
  2019-12-03

  Według 59% menedżerów w polskich przedsiębiorstwach nie ma wystarczających budżetów na potrzebne inwestycje w technologie IT, a według co dziesiątego brak środków wręcz je uniemożliwia. [...]

 5. EKOTECH w trosce o środowisko
  2019-11-22

  XXI Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Kielcach 26 i 27 lutego 2020 r. z jeszcze bogatszą ofertą. Targi Ekotech to miejsce w którym każdego roku spotykają się producenci i dystrybutor[...]

 6. Dla pracowników ubojni i masarni
  2019-11-12

  W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z ko[...]

 7. "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" IX edycja
  2019-11-08

  10 grudnia 2019 r. na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT zostaną wręczone Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty [...]

 8. Kiermasz Hendmejdów w Katowicach
  2019-11-08

  Grudniowe, podsumowujące rok spotkanie władz i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ma zawsze przedświąteczny charakter. Tym razem odbędzie się w Katowicach 6 g[...]

 9. Specjalista bhp jako trener
  2019-11-07

  Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie organizuje szkolenie "Specjalista bhp jako trener", które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w sali konferencyjne[...]

 10. BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018
  2019-11-06

  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie ma na celu zaprezentow[...]