Jolanta Orlińska - Główny Geodeta Kraju wzięła udział w konferencji prasowej poświęconej Informatycznemu Systemowi Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK), która odbyła się w dniu 14 października 2011 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W konferencji udział wzięli także Jerzy Miller - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Włodzimierz Karpiński - sekretarz stanu w MSWiA, Mieczysław Ostojski - dyrektor IMiGW oraz Janusz Wiśniewski - zastępca prezesa KZGW.

Szczegóły techniczne projektu, realizowane przez firmy geodezyjne przybliżyła Jolanta Orlińska. W celu przygotowania referencyjnych danych wysokościowych, między innymi do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego, Główny Urząd Geodezji i Kartografii wykorzystuje najnowocześniejsze technologie pozyskując numeryczny model terenu (NMT) metodą skaningu laserowego, zapewniającą uzyskanie dokładności rzędu 10-15 cm. Z zebranego materiału w postaci chmury punktów oraz zdjęć lotniczych pozyskiwane są dane cyfrowe dotyczące numerycznego modelu terenu oraz numerycznego modelu pokrycia terenu, sklasyfikowane w 9 grupach.

Jolanta Orlińska podkreśliła, że od lutego 2011 r. metodą skaningu laserowego pozyskano już dane dla 58 tys. km kw. – jesienny sezon lotniczy właśnie się zaczyna, więc przy sprzyjającej pogodzie obszar ten powinien się podwoić – prognozowała Główny Geodeta Kraju. Docelowo pomiarami objęty będzie obszar około 191 tys. km², który został wytypowany jako potencjalnie zagrożony powodziami.

Głównym celem projektu ISOK jest opracowanie map ryzyka powodziowego, co w przyszłości ograniczy straty powstałe w wyniku powodzi. Na mapach tych znajdą się informacje o szacunkowej liczbie mieszkańców, którzy mogą być dotknięci powodzią na danym obszarze, o ujęciach wody oraz obiektach, które w razie wystąpienia powodzi mogą spowodować zanieczyszczenie środowiska. Obszary szczególnie zagrożone objęte zostaną innymi zasadami zagospodarowywania terenu, ograniczona zostanie tam możliwość zabudowy.

Budżet projektu ISOK realizowanego w ramach 7. osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIG.07.01.00-00-025/09-00 z dnia 30.07.2010 r. wynosi 300 mln PLN z czego 106 mln PLN przeznaczone jest na zadania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Projekt ma zostać zrealizowany do 31 grudnia 2013 r.

Źródło:
http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/2011/o-ochronie-przeciwpowodziowej-w-mswia

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja pod patronatem MEN
  2019-10-09

  "Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług" Zapraszamy na VII ogólnopolską konferencję, która odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związk[...]

 2. Laur Innowacyjności 2019
  2019-08-22

  Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2019". Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych pro[...]

 3. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 4. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 5. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 6. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 7. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 8. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 9. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 10. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]