Tradycja ruchu stowarzyszeniowego polskich inżynierów i techników liczy sobie 175 lat ! W 1835 roku gen. Józef Bem utworzył w Paryżu Towarzystwo Politechniczne Polskie. Polski nie było jeszcze na mapie, a już w 1882 r. zebrał się w Krakowie Zjazd Techników Polskich.

Różnorodność dyscyplin technicznych i branż powodowała, iż grupowały one wokół siebie zainteresowane środowiska, które tworzyły własne organizacje i stowarzyszenia. Jednym z nich jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, w skrócie „SITWM”, członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, które obchodzi w bieżącym roku jubileusz swego 100-lecia.

Stowarzyszenie jest organizacją naukowo-techniczną i zawodową zrzeszającą na zasadzie dobrowolności inżynierów i techników zainteresowanych gospodarowaniem wodą, problematyką budownictwa wodnego i inżynierii morskiej, melioracji, łąkarstwa, inżynierii sanitarnej wsi, ochrony środowiska oraz specjalistów innych dziedzin związanych z gospodarką wodną i kształtowaniem środowiska.

Członkowie SITWM z tak wyjątkowej i „okrągłej” okazji, postanowili zwołać Kongres Jubileuszowy, którego celem jest uczczenie działalności kilku pokoleń inżynierów i techników melioracji, budownictwa wodnego, łąkarstwa i torfiarstwa oraz zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wodę.

Kongres i przygotowane z tej okazji wystąpienia i materiały przypomną braci inżynierskiej sfederowanej w NOT oraz całemu społeczeństwu polskiemu o dokonaniach gospodarczych, społecznych i edukacyjnych organizacji pozarządowej jaką jest Stowarzyszenie SITWM. Zwłaszcza o tak ważnym medium w życiu ludzkości jakim jest woda i jak dużo zależy w życiu naszego kraju i wszystkich społeczeństw od sprawnej gospodarki wodnej.

Kongres odbędzie się we wtorek, 11 października 2011 r., w Warszawskim Domu Technika NOT, przy ul. Czackiego 3/5.

Janusz M. Kowalski
FSNT-NOT
tel. 602 798 813

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Dla pracowników ubojni i masarni
  2019-11-12

  W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z ko[...]

 2. "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" IX edycja
  2019-11-08

  10 grudnia 2019 r. na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT zostaną wręczone Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty [...]

 3. Kiermasz Hendmejdów w Katowicach
  2019-11-08

  Grudniowe, podsumowujące rok spotkanie władz i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ma zawsze przedświąteczny charakter. Tym razem odbędzie się w Katowicach 6 g[...]

 4. Specjalista bhp jako trener
  2019-11-07

  Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie organizuje szkolenie "Specjalista bhp jako trener", które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w sali konferencyjne[...]

 5. BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018
  2019-11-06

  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie ma na celu zaprezentow[...]

 6. Mniej jaj z chowu klatkowego
  2019-11-06

  Rosnące wymagania konsumentów, a także coraz większa odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw powodują, że kolejne firmy decydują się na rezygnację z używania jaj pochodzących z chowu [...]

 7. Kurs CalligraphyHealthSystem
  2019-11-05

  Chcielibyście przywrócić w swoim życiu równowagę, umieć utrzymywać stan "wakacyjnego odprężenia" na co dzień? A może po prostu czujecie zbytnie zabieganie w pracy, wykończenie realizacją[...]

 8. Potrzebni lekarze i pielęgniarki
  2019-11-04

  Aż 79% polskich szpitali jest gotowych, aby zatrudnić personel medyczny z Ukrainy. Mowa nie o pracownikach pomocniczych, ale o lekarzach i pielęgniarkach, których brak jest szczególnie o[...]

 9. Akademia menadżera innowacji
  2019-10-31

  Pracownicy 16 polskich firm odebrali certyfikaty uczestnictwa w I edycji Akademii Menadżera Innowacji. Program, organizowany przez PARP, spełnił oczekiwania ponad 85 proc. uczestników. R[...]

 10. Najbardziej poszukiwani pracownicy
  2019-10-30

  Firma rekrutacyjna Antal (https://antal.pl/) przedstawia listę najbardziej poszukiwanych i opłacalnych zawodów. Z 9. edycji badania "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy " [...]