Tradycja ruchu stowarzyszeniowego polskich inżynierów i techników liczy sobie 175 lat ! W 1835 roku gen. Józef Bem utworzył w Paryżu Towarzystwo Politechniczne Polskie. Polski nie było jeszcze na mapie, a już w 1882 r. zebrał się w Krakowie Zjazd Techników Polskich.

Różnorodność dyscyplin technicznych i branż powodowała, iż grupowały one wokół siebie zainteresowane środowiska, które tworzyły własne organizacje i stowarzyszenia. Jednym z nich jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, w skrócie „SITWM”, członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, które obchodzi w bieżącym roku jubileusz swego 100-lecia.

Stowarzyszenie jest organizacją naukowo-techniczną i zawodową zrzeszającą na zasadzie dobrowolności inżynierów i techników zainteresowanych gospodarowaniem wodą, problematyką budownictwa wodnego i inżynierii morskiej, melioracji, łąkarstwa, inżynierii sanitarnej wsi, ochrony środowiska oraz specjalistów innych dziedzin związanych z gospodarką wodną i kształtowaniem środowiska.

Członkowie SITWM z tak wyjątkowej i „okrągłej” okazji, postanowili zwołać Kongres Jubileuszowy, którego celem jest uczczenie działalności kilku pokoleń inżynierów i techników melioracji, budownictwa wodnego, łąkarstwa i torfiarstwa oraz zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wodę.

Kongres i przygotowane z tej okazji wystąpienia i materiały przypomną braci inżynierskiej sfederowanej w NOT oraz całemu społeczeństwu polskiemu o dokonaniach gospodarczych, społecznych i edukacyjnych organizacji pozarządowej jaką jest Stowarzyszenie SITWM. Zwłaszcza o tak ważnym medium w życiu ludzkości jakim jest woda i jak dużo zależy w życiu naszego kraju i wszystkich społeczeństw od sprawnej gospodarki wodnej.

Kongres odbędzie się we wtorek, 11 października 2011 r., w Warszawskim Domu Technika NOT, przy ul. Czackiego 3/5.

Janusz M. Kowalski
FSNT-NOT
tel. 602 798 813

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Portal o pakowaniu
  2019-02-19

  Nowy portal tematyczny packaging-360.com, uruchomiony we wrześniu 2018 r. podczas targów FachPack, jest już dostępny w języku angielskim. Jest to projekt stworzony dzięki współpracy między frankfurcką[...]

 2. Nagrodzono produkty przyszłości
  2019-02-15

  12 lutego 2019 r. w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wręczyły nagrody i wyróżnienia dla najb[...]

 3. Targi Warsaw Pack
  2019-02-14

  Warsaw Pack to specjalistyczne wydarzenie dla branży opakowaniowej. Odbędzie się w dniach 5-7 marca 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym PTAK Warsaw Expo. Targi podzielone będą na str[...]

 4. Pakowanie w Norymberdze
  2019-02-12

  Targi FachPack to wydarzenie, na którym gromadzą się i wymieniają doświadczeniami specjaliści z dziedziny opakowań. Jest to jedno z najważniejszych miejsc spotkań branżowych w Europie - a w 2019 roku [...]

 5. Konferencja bhp w Katowicach
  2019-02-08

  Wydział Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej "Doskonalenie standardów bhp w różnych gałęziach przemysłu/gospodarki[...]

 6. INDUSTRYmeeting w Sosnowcu
  2019-02-07

  W dniach 27-28 lutego 2019 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędą się Targi Utrzymania Ruchu i Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting. Celem targów jest [...]

 7. Sympozjum HYDROPREZENTACJE XXII
  2019-02-07

  Współpraca i bezpieczeństwo to temat przewodni XXII Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Technicznego HYDROPREZENTACJE. To jedno z najważniejszych wydarzeń na mapie naszego kraju poświęcone aktualnym zag[...]

 8. POWTECH 2019
  2019-02-05

  Na targach POWTECH 2019 w dniach 9-11 kwietnia br. w Norymberdze zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z całą gamą innowacji w zakresie technologii obróbki mechanicznej (proszkowej)[...]

 9. Bezpieczeństwo żywności i wyższy poziom BHP
  2019-02-04

  Poznaj niezawodne rozwiązania firmy Brady w zakresie identyfikacji na potrzeby bezpieczeństwa minimalizujące ryzyko skażenia. Według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrow[...]

 10. Radon w środowisku
  2019-01-31

  Instytut Fizyki Jądrowej PAN zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w III Międzynarodowej Konferencji "Radon in the Environment 2019". Konferencja odbędzie się w dniach 27-31 ma[...]