Decyzją Komisji Europejskiej branża lotnicza dołączyła do sektorów gospodarki zaangażowanych w walkę ze zmianami klimatu. Od 2012 r. lotnictwo zostanie objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS). Komisja opublikowała zasady przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych dla ponad 900 przewoźników.

Ogłoszenie poziomów odniesienia pozwala liniom lotniczym obliczyć wielkość przysługujących im bezpłatnie uprawnień do 2020 r. Ustalono dwa poziomy odniesienia dla okresu rozliczeniowego:

•obejmującego rok 2012 – w tym okresie linia lotnicza otrzyma 0.6797 uprawnień na 1000 tonokilometrów, 85% uprawnień dla lotnictwa zostanie przydzielonych przewoźnikom bezpłatnie;
•rozpoczynającego się w styczniu 2013 r. - w latach 2013-2020 linia lotnicza otrzyma 0.6422 uprawnień na 1000 tonokilometrów, 82% uprawnień dla lotnictwa zostanie przydzielonych przewoźnikom bezpłatnie.

15% pozostałych uprawnień w każdym okresie rozliczeniowym będzie sprzedawanych na aukcjach, a w latach 2013-2020 3% uprawnień zostanie przeznaczone na specjalną rezerwę dla przewoźników rozpoczynających działalność oraz szybko rozwijających się linii lotniczych.

Poziom odniesienia dla każdego okresu obliczono dzieląc całkowitą roczną liczbę bezpłatnych uprawnień dla okresu rozliczeniowego obejmującego 2012 r. i lata 2013-2020 przez sumę tonokilometrów wynikającą z wniosków przedłożonych Komisji przez przewoźników. Wnioski przewoźników opierają się na niezależnej weryfikacji danych dotyczących tonokilometrów odnoszących się do roku kalendarzowego 2010. Formalnie przydział bezpłatnych uprawnień dla poszczególnych przewoźników zostanie przeprowadzany przez państwa członkowskie, które przemnożą poziom odniesienia przez dane o tonokilometrach z 2010 r. dla każdego przewoźnika. Państwa członkowskie mają obowiązek ustalenia indywidualnych przydziałów w ciągu trzech miesięcy od opublikowania decyzji o poziomach odniesienia.

Źródło: ec.europa.eu

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Słabo z technologiami cyfrowymi
  2019-12-03

  Według 59% menedżerów w polskich przedsiębiorstwach nie ma wystarczających budżetów na potrzebne inwestycje w technologie IT, a według co dziesiątego brak środków wręcz je uniemożliwia. [...]

 2. EKOTECH w trosce o środowisko
  2019-11-22

  XXI Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Kielcach 26 i 27 lutego 2020 r. z jeszcze bogatszą ofertą. Targi Ekotech to miejsce w którym każdego roku spotykają się producenci i dystrybutor[...]

 3. Dla pracowników ubojni i masarni
  2019-11-12

  W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z ko[...]

 4. "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" IX edycja
  2019-11-08

  10 grudnia 2019 r. na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT zostaną wręczone Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty [...]

 5. Kiermasz Hendmejdów w Katowicach
  2019-11-08

  Grudniowe, podsumowujące rok spotkanie władz i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ma zawsze przedświąteczny charakter. Tym razem odbędzie się w Katowicach 6 g[...]

 6. Specjalista bhp jako trener
  2019-11-07

  Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie organizuje szkolenie "Specjalista bhp jako trener", które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w sali konferencyjne[...]

 7. BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018
  2019-11-06

  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie ma na celu zaprezentow[...]

 8. Mniej jaj z chowu klatkowego
  2019-11-06

  Rosnące wymagania konsumentów, a także coraz większa odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw powodują, że kolejne firmy decydują się na rezygnację z używania jaj pochodzących z chowu [...]

 9. Kurs CalligraphyHealthSystem
  2019-11-05

  Chcielibyście przywrócić w swoim życiu równowagę, umieć utrzymywać stan "wakacyjnego odprężenia" na co dzień? A może po prostu czujecie zbytnie zabieganie w pracy, wykończenie realizacją[...]

 10. Potrzebni lekarze i pielęgniarki
  2019-11-04

  Aż 79% polskich szpitali jest gotowych, aby zatrudnić personel medyczny z Ukrainy. Mowa nie o pracownikach pomocniczych, ale o lekarzach i pielęgniarkach, których brak jest szczególnie o[...]