Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (www.gugik.gov.pl) znalazła się informacja o spotkaniu Głównego Geodety Kraju Jolanty Orlińskiej z ponad 260 przedstawicielami administracji geodezyjnej, które odbyło się w dniach 26-27 września 2011 r. Treść notatki jest następująca:
Dwudniowe seminarium poświęcone było zagadnieniom związanym z nowymi regulacjami prawnymi w dziedzinie geodezji i kartografii. Na wstępie Jolanta Orlińska – Główny Geodeta Kraju przypomniała, że obowiązująca już od ponad roku ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej oraz prezentowane podczas spotkania projekty aktów wykonawczych realizują kompleksowy system prawny zgodny z obowiązującymi krajowymi i europejskimi strategiami. Regulacje wprowadzane przez te akty mogą być postrzegane jako rewolucyjne, ale ich wprowadzanie jest konieczne jeśli geodezja ma zająć określoną, silną pozycję w nowoczesnej administracji publicznej. GGK podkreśliła, że to pierwsze spotkanie o charakterze szkoleniowym, na którym prezentowane są szczegółowo poszczególne akty wykonawcze.

Seminarium otworzył dr inż. Zenon Parzyński referatem dotyczącym interoperacyjności i harmonizacji danych a następnie pracownicy GUGiK, odpowiedzialni za poszczególne projekty przedstawili wszystkie 11 rozporządzeń, nad którymi kończą się w chwili obecnej prace legislacyjne. Oprócz omówienia poszczególnych projektów aktów prawnych, na seminarium zaprezentowane zostały przez Stanisława Zarembę, wyniki programu pilotażowego mającego za zadanie opracowanie schematów wytycznych technicznych służących do efektywnego prowadzenia w przyszłości modernizacji ewidencji gruntów na terenach wiejskich. Przedstawione wnioski dotyczyły badań przeprowadzonych na 13 obiektach wzorcowych.

Podczas sześciu paneli wygłoszono 13 referatów (prezentacje zostały udostępnione na stronie GUGiK):

Interoperacyjność i harmonizacja.
Ewidencja gruntów i budynków.
Standardy techniczne wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywana wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Ewidencja miejscowości ulic i adresów.
Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach.
Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, baza danych obiektów topograficznych oraz mapa zasadnicza.
Program pilotażowy modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.
Baza Danych Obiektów Topograficznych 10k.
Osnowy geodezyjne, grawimetryczne, i magnetyczne oraz system odniesień przestrzennych.
Rodzaje kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych.
Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych.
Bazy danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

Kwestia „realizacji kompleksowego systemu prawnego zgodnego z obowiązującymi krajowymi i europejskimi strategiami” budzi jednak wiele kontrowersji w środowisku zawodowym.

Jak przekonuje Pan Edward Mecha w „Przewodniku po faktach” z dnia 26 września b.r. (www.gispol.org.pl), jeśli rozporządzenia zostaną podpisane przed wyborami, to może to „związać ręce nowej koalicji na co najmniej rok, bo tyle będzie trwało postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w zakresie zgodności z polskim systemem prawnym, a znacznie dłużej potrwa postępowanie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w zakresie zgodności z prawem europejskim. W tym czasie czynnych zawodowo geodetów czekają ciężkie czasy...”.

Czynni zawodowo geodeci nie są bierni wobec „spustoszenia, jakie wydaje się czynić „Femme fatale” polskiej geodezji” (E.M.). O porządek na geodezyjnym podwórku walczy również Polskie Towarzystwo Geodezyjne (www.ptg-org.pl), wielokrotnie występując zarówno do Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, jak też do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiając prawdziwy obraz kataklizmu, jaki może nastąpić po wprowadzeniu aktów prawnych, które wyraźnie „wykraczają poza ustawowe upoważnienia”. Jak wynika jednak jednak z odpowiedzi udzielanych przez GUGiK, „żadna z uwag i zastrzeżeń nie znalazła uznania”...

Jednym ze skutków „georewolucji” jest porozumienie, podpisane w dniu 9 września b. r. pomiędzy Stowarzyszeniem Geodetów Polskich reprezentowanym przez Prezesa Stanisława Cegielskiego, Polską Geodezją Komercyjną Krajowym Związkiem Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych reprezentowaną przez Prezesa Waldemara Klocka, Geodezyjną Izbą Gospodarczą reprezentowaną przez Prezesa Bogdana Grzechnika i Stowarzyszeniem Użytkowników Krajowego Systemu Informacji o Terenie "GISPOL" reprezentowanym przez Prezesa Jolantę Łukowską – stwarzające szansę utworzenia samorządu zawodowego geodetów. Czy powstanie i czy zapobiegnie rozprzestrzenianiu się „geobylejakości”? Czas pokaże.

Robert Łuczyński

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja pod patronatem MEN
  2019-10-09

  "Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług" Zapraszamy na VII ogólnopolską konferencję, która odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związk[...]

 2. Laur Innowacyjności 2019
  2019-08-22

  Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2019". Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych pro[...]

 3. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 4. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 5. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 6. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 7. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 8. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 9. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 10. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]