Od 1 stycznia 2012 r. zaczyna obowiązywać nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Należy jednak pamiętać, że dla poszczególnych rozwiązań są okresy przejściowe. Wiceminister środowiska przedstawił plan wdrażania reformy gospodarki odpadami komunalnymi.

Podczas środowej konferencji poświęconej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wiceminister podkreślił, że gmin nie mają obowiązku do natychmiastowego przejęcia kontroli nad odpadami komunalnymi. Samorządy, które nie są w stanie od razu sprostać nowym zadaniom, będą miały na to 18 miesięcy. Plan wdrażania reformy gospodarki odpadami komunalnymi:

1 stycznia 2012 r.
•zaczyna działać rejestr działalności regulowanej i gmina nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości;

1 lipca 2012 r.
• sejmiki województw uchwalają aktualizacje wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz uchwał w sprawie wojewódzkich planów gospodarki odpadami, w których określone zostaną regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów;

1 stycznia 2013 r.
•do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwałę w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzorów deklaracji oraz terminów złożenia pierwszej deklaracji;

•zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach;

•gminy rozpoczynają kampanię informacyjno-edukacyjną wśród swoich mieszkańców, dotyczącą funkcjonowania nowego systemu;

1 lipca 2013 r.
•do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą i przedsiębiorcami; •nowy system zaczyna w pełni funkcjonować – uchwały rad gmin wchodzą w życie i gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości.

Źródło: samorzad.pap.pl

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Papiernictwo w stuleciu niepodległości
  2018-07-26

  Wpisując się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Stowarzyszenie Papierników Polskich organizuje seminarium pod hasłem "Papiernictwo w stuleciu niepodległości".

  Spotk[...]

 2. INNOFORM 2018
  2018-04-19

  Rekordowa liczba Wystawców z całego świata, niemal o połowę większa w stosunku do ubiegłego roku powierzchnia ekspozycyjna, branżowe konferencje z imponującym zakresem meryto[...]

 3. Otwarcie Centralnego Archiwum i Biblioteki SEP
  2018-01-13

  Przygotowując się do obchodów 100-lecia powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), które odbędą się w 2019 r., w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie, 11 stycznia 2018 r. uroczy[...]

 4. Wody Polskie - razem dla przyszłości naszych wód
  2017-12-21

  Początek roku 2018 r. będzie rozpoczęciem nowego rozdziału w historii gospodarki wodnej w Polsce. 1 stycznia powstanie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jako państwowa oso[...]

 5. Seminarium PPPS 2018 po raz pierwszy w Polsce
  2017-11-27

  23-27 września 2018 r. Łódź będzie gościć przedstawicieli papiernictwa z całego świata na naukowym seminarium na temat Postępu w Fizyce Papieru (PPPS 2018). Spotkanie odbędzie się w MCK PŁ. Współorgan[...]

 6. Paperworld 2018
  2017-11-24

  Kolejna edycja międzynarodowych targów materiałów piśmiennych, wyposażenia biur i przyrządów do pisania Paperworld odbędzie się tradycyjnie we Frankfurcie nad Menem, w dniach 27-30 stycz[...]

 7. "Papierowe Inspiracje"
  2017-05-26

  To tytuł wystawy, którą od 1 czerwca do 31 lipca br. można oglądać w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. Muzeum Papiernictwa już po raz trzeci prezentuje prace członków zrzeszonych w Międzynaro[...]

 8. XLV Szkoła Hydrologii
  2017-05-18

  W Pałacu PAN-owskim w Jabłonnie trwa XLV Szkoła "Współczesne zagadnienia hydrologii" (15-19 maja). Szkoła jest przeznaczona dla profesorów, adiunktów, wykładowców i asystentów prowadzących zajęcia z[...]

 9. Tetra Pak - pionierskie rozwiązania cyfrowe
  2017-05-09

  Tetra Pak wprowadza swoje usługi serwisowe na wyższy poziom dzięki zastosowaniu najnowszej technologii cyfrowej. Firma zaoferowała klientom nowe rozwiązania pozwalające przewidzieć usterki maszyn, skr[...]

 10. Problematyka rozwoju branży metalowej w Polsce
  2017-04-28

  W dniach 28-30 czerwca br w miejscowości Jedlnia-Letnisko k. Radomia odbędzie się konferencja "Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce". Zakres tematyczny konferencji obejmuje[...]