NIK przeprowadził kontrolę w 15 gminach województwa mazowieckiego. Mimo pozytywnej oceny ogólnej NIK skrytykowała mazowieckie gminy za słabe wydatkowanie środków Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kontrola NIK odbyła się w okresie od 17 maja 2010 r. do 18 lutego 2011 r. Objęła gospodarowanie środkami gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz prawidłowość ich likwidacji z dniem 1 stycznia 2010 r. Inspektorzy stwierdzili niskie i niepełne wykonywanie planów wydatków GFOŚiGW w większości badanych gmin.

Gminy wydatkowały tylko 56,4% (łącznie 4,8 mln zł) z zaplanowanych środków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w latach 2007 - 2009.

W przypadku gminy Podkowa Leśna, NIK nie stwierdził żadnego wydatku z GFOŚiGW w latach 2007 – 2009. Burmistrz uzasadniał to gromadzeniem środków z funduszu na realizację programu usuwania azbestu.

Natomiast gmin Gielniów, Leszno, Suchożebry, Mszczonów, Marki, Raszyn, Łomianki, Klembów, Błonie znacznie mniej wykorzystały środków funduszu w każdym roku objętym kontrolą niż to było przyjęte w rocznych planach GFOŚiGW będącego załącznikiem do uchwały budżetowej rady gminy. W planach tych nie uwzględniano stanu środków zgromadzonych na koncie na początku roku.

Zdaniem NIK brak planowania zadaniowego w gospodarowaniu środkami gminnych funduszy ochrony środowiska stanowił jedną z przyczyn niepełnego wykorzystania środków GFOŚiGW. Z tego powodu inspektorzy podtrzymali wniosek sformułowany pod adresem skontrolowanych gmin, dotyczący sporządzania rocznych szczegółowych planów przychodów i wydatków (w ujęciu rzeczowym) środków przeznaczonych na ochronę środowiska. Plany te powinny uwzględniać gminne programy ochrony środowiska oraz zadania do wykonania, zarówno w perspektywie rocznej, jak i długoterminowej.

Źródło: samorzad.pap.pl

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Techtextil 2019
  2019-02-22

  W dniach 14-17 maja 2019 r. we Frankfurcie odbędzie się kolejna edycja targów Techtextil, zorganizowana przez Messe Frankfurt. Wystawcy zaprezentują nowoczesne tekstylia techniczne i włó[...]

 2. Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2019
  2019-02-22

  Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Katedra Zarządzania i Dowodzenia PWSZ w Kaliszu ma zaszczyt zaprosić do udziału w II Konferencji Naukowej "Prakseologia w [...]

 3. Targi BHP w Katowicach
  2019-02-21

  Od 2 do 4 kwietnia 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się 19 edycja Targów BHP, skierowana do firm świadomie dbających o bezpieczeństwo w środowisku pracy oraz produce[...]

 4. Portal o pakowaniu
  2019-02-19

  Nowy portal tematyczny packaging-360.com, uruchomiony we wrześniu 2018 r. podczas targów FachPack, jest już dostępny w języku angielskim. Jest to projekt stworzony dzięki współpracy między frankfurcką[...]

 5. Nagrodzono produkty przyszłości
  2019-02-15

  12 lutego 2019 r. w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wręczyły nagrody i wyróżnienia dla najb[...]

 6. Targi Warsaw Pack
  2019-02-14

  Warsaw Pack to specjalistyczne wydarzenie dla branży opakowaniowej. Odbędzie się w dniach 5-7 marca 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym PTAK Warsaw Expo. Targi podzielone będą na str[...]

 7. Pakowanie w Norymberdze
  2019-02-12

  Targi FachPack to wydarzenie, na którym gromadzą się i wymieniają doświadczeniami specjaliści z dziedziny opakowań. Jest to jedno z najważniejszych miejsc spotkań branżowych w Europie - a w 2019 roku [...]

 8. Konferencja bhp w Katowicach
  2019-02-08

  Wydział Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej "Doskonalenie standardów bhp w różnych gałęziach przemysłu/gospodarki[...]

 9. INDUSTRYmeeting w Sosnowcu
  2019-02-07

  W dniach 27-28 lutego 2019 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędą się Targi Utrzymania Ruchu i Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting. Celem targów jest [...]

 10. Sympozjum HYDROPREZENTACJE XXII
  2019-02-07

  Współpraca i bezpieczeństwo to temat przewodni XXII Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Technicznego HYDROPREZENTACJE. To jedno z najważniejszych wydarzeń na mapie naszego kraju poświęcone aktualnym zag[...]