NIK przeprowadził kontrolę w 15 gminach województwa mazowieckiego. Mimo pozytywnej oceny ogólnej NIK skrytykowała mazowieckie gminy za słabe wydatkowanie środków Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kontrola NIK odbyła się w okresie od 17 maja 2010 r. do 18 lutego 2011 r. Objęła gospodarowanie środkami gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz prawidłowość ich likwidacji z dniem 1 stycznia 2010 r. Inspektorzy stwierdzili niskie i niepełne wykonywanie planów wydatków GFOŚiGW w większości badanych gmin.

Gminy wydatkowały tylko 56,4% (łącznie 4,8 mln zł) z zaplanowanych środków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w latach 2007 - 2009.

W przypadku gminy Podkowa Leśna, NIK nie stwierdził żadnego wydatku z GFOŚiGW w latach 2007 – 2009. Burmistrz uzasadniał to gromadzeniem środków z funduszu na realizację programu usuwania azbestu.

Natomiast gmin Gielniów, Leszno, Suchożebry, Mszczonów, Marki, Raszyn, Łomianki, Klembów, Błonie znacznie mniej wykorzystały środków funduszu w każdym roku objętym kontrolą niż to było przyjęte w rocznych planach GFOŚiGW będącego załącznikiem do uchwały budżetowej rady gminy. W planach tych nie uwzględniano stanu środków zgromadzonych na koncie na początku roku.

Zdaniem NIK brak planowania zadaniowego w gospodarowaniu środkami gminnych funduszy ochrony środowiska stanowił jedną z przyczyn niepełnego wykorzystania środków GFOŚiGW. Z tego powodu inspektorzy podtrzymali wniosek sformułowany pod adresem skontrolowanych gmin, dotyczący sporządzania rocznych szczegółowych planów przychodów i wydatków (w ujęciu rzeczowym) środków przeznaczonych na ochronę środowiska. Plany te powinny uwzględniać gminne programy ochrony środowiska oraz zadania do wykonania, zarówno w perspektywie rocznej, jak i długoterminowej.

Źródło: samorzad.pap.pl

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Dla pracowników ubojni i masarni
  2019-11-12

  W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z ko[...]

 2. "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" IX edycja
  2019-11-08

  10 grudnia 2019 r. na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT zostaną wręczone Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty [...]

 3. Kiermasz Hendmejdów w Katowicach
  2019-11-08

  Grudniowe, podsumowujące rok spotkanie władz i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ma zawsze przedświąteczny charakter. Tym razem odbędzie się w Katowicach 6 g[...]

 4. Specjalista bhp jako trener
  2019-11-07

  Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie organizuje szkolenie "Specjalista bhp jako trener", które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w sali konferencyjne[...]

 5. BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018
  2019-11-06

  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie ma na celu zaprezentow[...]

 6. Mniej jaj z chowu klatkowego
  2019-11-06

  Rosnące wymagania konsumentów, a także coraz większa odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw powodują, że kolejne firmy decydują się na rezygnację z używania jaj pochodzących z chowu [...]

 7. Kurs CalligraphyHealthSystem
  2019-11-05

  Chcielibyście przywrócić w swoim życiu równowagę, umieć utrzymywać stan "wakacyjnego odprężenia" na co dzień? A może po prostu czujecie zbytnie zabieganie w pracy, wykończenie realizacją[...]

 8. Potrzebni lekarze i pielęgniarki
  2019-11-04

  Aż 79% polskich szpitali jest gotowych, aby zatrudnić personel medyczny z Ukrainy. Mowa nie o pracownikach pomocniczych, ale o lekarzach i pielęgniarkach, których brak jest szczególnie o[...]

 9. Akademia menadżera innowacji
  2019-10-31

  Pracownicy 16 polskich firm odebrali certyfikaty uczestnictwa w I edycji Akademii Menadżera Innowacji. Program, organizowany przez PARP, spełnił oczekiwania ponad 85 proc. uczestników. R[...]

 10. Najbardziej poszukiwani pracownicy
  2019-10-30

  Firma rekrutacyjna Antal (https://antal.pl/) przedstawia listę najbardziej poszukiwanych i opłacalnych zawodów. Z 9. edycji badania "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy " [...]