Geoserwis to platforma pozwalająca wyszukiwać, przeglądać i pobierać informacje geoprzestrzenne poprzez wykorzystanie szeregu zintegrowanych usług sieciowych. Jest to serwis internetowy realizujący obowiązki prawne wynikające z Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) oraz transponującej ją do prawa krajowego Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (ustawa IIP) .

Geoserwis zawiera:

- aktualności i komunikaty na temat bieżącej działalności serwisu,
- metadane, dane, mapy,
- usługi sieciowe realizowane jako geoinformacyjne usługi wyszukiwania i przeglądania.

Informacja geoprzestrzenna przekazywana w ramach serwisu dotyczy tematu danych przestrzennych „obszary chronione" określonego w zał. I pkt 9 dyrektywy INSPIRE (str. 11), a dokładniej obszarów chronionych realizowanych jako formy ochrony przyrody w myśl Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880, z późniejszymi zmianami) .

Aktualnie w serwisie zawarte są informacje dotyczące:

- parków narodowych,
- rezerwatów przyrody,
- parków krajobrazowych,

- obszarów wyznaczanych w ramach sieci Natura 2000 - soo (specjalnych obszarów ochrony ptaków) i oso (obszarów specjalnej ochrony siedlisk) (więcej na stronie http://natura2000.gdos.gov.pl). Szczegółowe informacje ilościowe i jakościowe na temat form ochrony przyrody w Polsce można znaleźć na stronie http://www.gdos.gov.pl/Categories/view/201/Ochrona_przyrody.

Informacje geoprzestrzenne dotyczące pozostałych form ochrony przyrody, takich jak obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów, są w przygotowaniu.

W przyszłości serwis będzie zawierał również informacje dotyczące tematów danych przestrzennych „regiony biogeograficzne" (zał. III pkt 17 dyrektywy INSPIRE), „siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne" (zał. III pkt 18 dyrektywy INSPIRE) oraz „rozmieszczenie gatunków" (zał. III pkt 19 dyrektywy INSPIRE).

Ponadto Geoserwis zawiera informacje o działalności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w ramach krajowej i europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej (GDOŚ w IIP oraz GDOŚ w INSPIRE ), a także wskazówki dotyczące sposobu korzystania z Geoserwisu (zakładka Pomoc).

Źródło:
http://www.gdos.gov.pl/ProjectCategories/showArticle/2843/2/Geoserwis_Informacje

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja pod patronatem MEN
  2019-10-09

  "Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług" Zapraszamy na VII ogólnopolską konferencję, która odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związk[...]

 2. Laur Innowacyjności 2019
  2019-08-22

  Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2019". Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych pro[...]

 3. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 4. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 5. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 6. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 7. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 8. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 9. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 10. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]