Ustawa Prawo geologiczne i górnicze zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. Wprowadza istotne zmiany dla jednostek samorządu terytorialnego, a szczególnie dla gmin. Sejm ostatecznie postanowił, że do samorządu będzie trafiało 60 proc. opłat eksploatacyjnych, a do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostałe 40 proc.

To efekt głosowania nad poprawkami zgłoszonymi przez Senat do ustawy Prawo geologiczne i górnicze, które odbyło się 9 czerwca. Pierwsza wersja, uchwalona przez Sejm pod koniec kwietnia, przewidywała, że 90 proc. wpływów z opłat eksploatacyjnych będzie zasilać budżety gmin, natomiast reszta miała trafiać do NFOŚiGW. Senatorowie zaproponowali jednak utrzymanie dotychczasowych proporcji, czyli 60 proc. dla gmin i 40 proc. dla Funduszu.

Z inicjatywy senatorów wprowadzono przepis, który przewiduje, że jeżeli w ciągu dwóch lat od zatwierdzenia dokumentacji geologicznej gmina nie wprowadzi udokumentowanego złoża do swojego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wówczas wojewoda wyda zarządzenie zastępcze.

Sejm przyjął też poprawkę dotycząca momentu wejścia w życie ustawy. Ostatecznie nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2012 roku. Wcześniej planowano, że ustawa wejdzie w życie 1 lipca br. Ma ona zastąpić obowiązujące Prawo geologiczne i górnicze, usunąć bariery utrudniające podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie geologii i górnictwa oraz zwiększyć pewność inwestowania. Reguluje też zasady koncesjonowania poszukiwania lub rozpoznawania kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż oraz podziemne składowanie odpadów.

Teraz ustawa musi jeszcze zostać podpisana przez Prezydenta RP.

Źródło: Wspólnota

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. EuroBLECH 2016
  2015-09-08

  Rezerwacja stoiska na 24. Międzynarodowych Targach Technologii Obróbki Blach EuroBLECH 2016 jest obecnie w pełni realizowana w biurach organizatorów Mack Brooks Exhibitions. EuroBLECH 2016 odbędzie si[...]

 2. Przeciwnicy frackingu w Niemczech zebrali 650 tys. podpisów
  2014-10-10

  Przeciwnicy szczelinowania (fracking) wręczyli minister ochrony środowiska Niemiec Barbarze Hendricks we wtorek w Berlinie listę z 650 tys. podpisów przeciwko tej ich zdaniem niebezpiecznej metodzie w[...]

 3. EKSPERYMENTALNE ODMETANOWANIA POKŁADÓW WĘGLA
  2014-10-06

  Główny Geolog Kraju Sławomir Brodziński wziął udział w spotkaniu podsumowującym dotychczasowe wyniki projektu unikatowego w Polsce odmetanowania pokładów węgla otworami powierzchniowymi. Projekt bada[...]

 4. Czarne skrzynki już gotowe do montażu w kopalniach
  2014-06-22

  Do montażu w rejonach szczególnie zagrożonych w polskim górnictwie podziemnym jest gotowych pięć prototypowych urządzeń. AZPR – Autonomiczny Zespół Rejestracyjno Pomiarowy - ma zapewnić możliwoś[...]

 5. Większa kontrola nad koncesjami łupkowymi?
  2012-08-14

  Exxon Mobil rezygnuje z koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego. Amerykański koncern paliwowy ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie we wrześniu. Resort środowiska nie wie, co stanie się z tymi k[...]

 6. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego ponownie apeluje
  2011-12-02

  W związku z tragicznymi zdarzeniami w ostatnich dniach listopada prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa zwrócił się wczoraj z ponownym apelem do załóg górniczych o szczególne zachowanie rozwagi[...]

 7. Spółki geologiczne i wiertnicze z całego świata ściągają do Polski po kontrakty
  2011-11-30

  Boom na usługi przy poszukiwaniu gazu łupkowego przerósł krajowe przedsiębiorstwa. Dotychczasowy lider naszego rynku usług geologicznych i wiertniczych – Nafta Piła, spółka należąca do Polskiego[...]

 8. Nowe Prawo Geologiczne i Górnicze
  2011-09-09

  Ustawa Prawo geologiczne i górnicze zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. Wprowadza istotne zmiany dla jednostek samorządu terytorialnego, a szczególnie dla gmin. Sejm ostatecznie postanowił, ż[...]

 9. Prawo geologiczne i górnicze przyjazne przedsiębiorcom
  2011-07-14

  4 lipca Prezydent RP podpisał ustawę Prawo geologiczne i górnicze. Nowe przepisy pozwolą na uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie geologii i górnictwa oraz wzmocnią pozycję Pol[...]

 10. Piasek można wydobywać bez koncesji
  2011-07-13

  Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w poniedziałek ustawę Prawo geologiczne i górnicze - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta Ustawa reguluje zasady wykonywania prac geologicznych, wyd[...]