Do 2014 roku blisko trzy i pół tysiąca niewielkich budowli, przepławek i zbiorników retencyjnych, powstanie w rejonach wyżynnych, a przede wszystkim w górach, by chronić te obszary przed powodziami. Lasy Państwowe oraz NFOŚiGW podpisały umowę, na realizacje tego projektu.

Zwiększenie możliwości gromadzenia wody w zlewniach, poprzez przywrócenie ich do stanu naturalnego, to najnowocześniejszy sposób przywracania środowisku zdolności przeciwdziałania powodziom, suszom i niszczącemu działaniu wód wezbraniowych.

29 sierpnia br Lasy Państwowe oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały umowę, na realizacje tego projektu, pokrywającą znaczną część kosztów całkowitych, które wyniosą ponad 172 mln zł. To unikatowy na skalę Europy projekt jaki realizują Lasy Państwowe na który unia przeznaczyła 119 mln zł. Biorą w nim udział prawie wszystkie (55) nadleśnictwa z terenów wyżynnych i górskich.

W zaplanowane zadania inwestycyjnych wchodzą kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. W ramach projektu opracowano m.in. budowę zbiorników naturalnych i bystrzy, odtwarzanie ekosystemów mokradłowych, renaturyzację potoków i obszarów podmokłych, chroniące stoki przed nadmiernym spływem powierzchniowym oraz gwarantujące utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej.

To ważny projekt wpisujący się w odbudowę i zabezpieczenie regionów zagrożonych powodziami. Skalę potrzeb w tym zakresie obrazuje tragiczna powódź z lipca 1997 roku w dorzeczu Odry i Wisły, spowodowana długotrwałymi opadami na południu kraju. Zalanych wówczas zostało łącznie 234 tys. ha lasów, zniszczonych ok. 100 km zabudowy potoków górskich i wiele urządzeń małej retencji.

Pomimo tego, że Polska jest krajem, w którym zasoby wodne są mniejsze niż w innych państwach europejskich, a sumaryczna roczna ilość opadów w naszym kraju nie zmienia się, to wielokrotnie zwiększone opady występują w krótszych okresach. Szybki spływ wód, szczególnie groźny w rejonach górskich, który czasami w kilka godzin powodował gwałtowne zniszczenia, dzięki wielu rozproszonym inwestycjom może zostać powstrzymany lub w części ujarzmiony.

Źródło: nfosigw.gov.pl

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Dla pracowników ubojni i masarni
  2019-11-12

  W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z ko[...]

 2. "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" IX edycja
  2019-11-08

  10 grudnia 2019 r. na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT zostaną wręczone Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty [...]

 3. Kiermasz Hendmejdów w Katowicach
  2019-11-08

  Grudniowe, podsumowujące rok spotkanie władz i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ma zawsze przedświąteczny charakter. Tym razem odbędzie się w Katowicach 6 g[...]

 4. Specjalista bhp jako trener
  2019-11-07

  Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie organizuje szkolenie "Specjalista bhp jako trener", które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w sali konferencyjne[...]

 5. BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018
  2019-11-06

  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie ma na celu zaprezentow[...]

 6. Mniej jaj z chowu klatkowego
  2019-11-06

  Rosnące wymagania konsumentów, a także coraz większa odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw powodują, że kolejne firmy decydują się na rezygnację z używania jaj pochodzących z chowu [...]

 7. Kurs CalligraphyHealthSystem
  2019-11-05

  Chcielibyście przywrócić w swoim życiu równowagę, umieć utrzymywać stan "wakacyjnego odprężenia" na co dzień? A może po prostu czujecie zbytnie zabieganie w pracy, wykończenie realizacją[...]

 8. Potrzebni lekarze i pielęgniarki
  2019-11-04

  Aż 79% polskich szpitali jest gotowych, aby zatrudnić personel medyczny z Ukrainy. Mowa nie o pracownikach pomocniczych, ale o lekarzach i pielęgniarkach, których brak jest szczególnie o[...]

 9. Akademia menadżera innowacji
  2019-10-31

  Pracownicy 16 polskich firm odebrali certyfikaty uczestnictwa w I edycji Akademii Menadżera Innowacji. Program, organizowany przez PARP, spełnił oczekiwania ponad 85 proc. uczestników. R[...]

 10. Najbardziej poszukiwani pracownicy
  2019-10-30

  Firma rekrutacyjna Antal (https://antal.pl/) przedstawia listę najbardziej poszukiwanych i opłacalnych zawodów. Z 9. edycji badania "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy " [...]