W dniu 11 sierpnia 2011 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zamieszczone zostały nowe wersje projektów:
- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju – wersja z dnia 9 sierpnia 2011 r.
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – wersja z dnia 10 sierpnia 2011 r.

Istotnym elementem procesu uzgodnień, szczególnie projektu dotyczącego standardów wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, było zorganizowane w dniu 28 lipca 2011 r. w siedzibie GUGiK całodzienne spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Geodezyjnej Izby Gospodarczej. Równie istotne i poddane dogłębnej analizie były opinie i uwagi, które wpłynęły do Urzędu od Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego. Zgłoszone uwagi i opinie środowiska geodezyjnego pozwoliły w sposób znaczący wzbogacić i doprecyzować szereg zapisów opiniowanego projektu. W dniu 12 sierpnia 2011 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

W dniu 17 sierpnia 2011 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zamieszczone zostały:

- projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych skierowany na konferencję uzgodnieniową, która odbędzie się w dniu 23 sierpnia br. oraz
- projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów w treści ustalonej w trakcie konferencji uzgodnieniowej w dniu 12 sierpnia br.

W dniu 18 sierpnia 2011 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zamieszczony został projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych skierowany na konferencję uzgodnieniową, która odbędzie się w dniu 24 sierpnia br.

Źródło: www.gugik.gov.pl/bip

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 2. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 3. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 4. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 5. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 6. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 7. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 8. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]

 9. Jakość - problemy i rozwiązania
  2018-06-12

  XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY "PROBLEMATYKA NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI W ASPEKCIE INTEGRACJI Z NATO I UNIĄ EUROPEJSKĄ" 25-28 września 2018 r. Rewita - WDW Zak[...]

 10. Targi dobre jak chleb. POLAGRA TECH 2018
  2018-06-11

  Już jesienią, w dniach od 30 września do 4 października w przestrzeniach Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się kolejna edycja targów POLAGRA TECH. W tym roku w ich[...]