Nowe inwestycje drogowe powinny być projektowane, budowane i oddawane do użytkowania wraz z wystarczającymi zabezpieczeniami akustycznymi. Ustawodawca nie przewidział jednak podobnie jednoznacznego obowiązku dla dróg będących w eksploatacji.

Oddziaływanie hałasu drogowego na środowisko ma zasadniczy wpływ na zdrowie i warunki życia. Kwestie związane z ograniczeniem hałasu są przedmiotem wielu obowiązujących przepisów prawnych. Jednak olbrzymi wzrost liczby samochodów oraz rosnący poziom zurbanizowania i gęstości zaludnienia w największych aglomeracjach sprawiają, że prawo nie nadąża za aktualnymi potrzebami.

Zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska (poś) obowiązek przestrzegania wymagań w zakresie ochrony przed hałasem emitowanym w związku z eksploatacją drogi, spoczywa na podmiotach zarządzających drogami. Ustawa zobowiazuje ich do zapewnienia, aby emisje hałasu nie przekroczyły poziomów dopuszczalnych, określonych w rozporządzeniu ministra środowiska z 14 czerwca 2007 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego nowo budowane inwestycje drogowe powinny być projektowane, budowane i oddawane do użytkowania wraz z wystarczającymi zabezpieczeniami akustycznymi. W przypadku dróg będących już w eksploatacji prawo nie jest tak jednoznaczne.

„Emisje polegające na wytwarzaniu hałasu powstające w związku z eksploatacją drogi nie mogą spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska na terenach sąsiednich (art. 174 poś), jednak brak odpowiednich zabezpieczeń akustycznych, zapewniających obniżenie poziomu hałasu do dopuszczalnego poziomu, nie rodzi dla zarządzającego drogą żadnych bezpośrednich skutków” – wyjaśnia Marcin Studziński, radca prawny, partner europejski w kancelarii Squire Sanders Święcicki Krześniak. – „Teoretycznie, na podstawie art. 66 prawa budowlanego organ nadzoru budowlanego może zadecydować o konieczności dobudowy odpowiednich zabezpieczeń w przypadku, jeżeli poziom hałasu mógłby zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi (art. 66 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego), a nawet zakazać użytkowania drogi (art. 66 ust. 2 prawa budowlanego), jednak w praktyce takie decyzje nie są wydawane”.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku, gdy zarządca drogi zamierza wykonać prace wymagające pozwolenia na budowę. Zatwierdzony w pozwoleniu na budowę projekt budowlany remontowanej drogi powinien uwzględniać aktualne wymogi w zakresie zabezpieczeń akustycznych. Dodatkowo, uzyskanie pozwolenia na budowę powinno być poprzedzone wykonaniem oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jej realizacji.

„Projekt budowlany powinien uwzględniać warunki ochrony środowiska przewidziane decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach i zapewnić, z zachowaniem przepisów techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ochronę przed hałasem przez wzniesienie odpowiednich ekranów akustycznych” – wyjaśnia Marcin Studziński. – „Ustawodawca nie uregulował jednak wysokości ekranów akustycznych wymaganej ze względu na rodzaj drogi. Nie określił też ich odległości od skraju drogi oraz czasu, w jakim zaprojektowane ekrany miałyby spełniać swoją rolę. W praktyce oznacza to, że ekrany są często projektowane tak, aby spełnić wymagania ochrony akustycznej dla przewidywanego wzrostu ruchu w krótkim okresie odpowiedzialności za wady”.

Furtką, z której często korzystają podmioty zarządzające drogami w eksploatacji jest przeprowadzenie dużych prac drogowych na podstwie tzw. zgłoszenia remontowego. W takim przypadku podmioty te nie są zobowiązane do uzyskania pozwolenia na budowę, a zatem nie muszą wykonywać wspomnianej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko ani uzyskiwać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jej realizacji.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja pod patronatem MEN
  2019-10-09

  "Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług" Zapraszamy na VII ogólnopolską konferencję, która odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związk[...]

 2. Laur Innowacyjności 2019
  2019-08-22

  Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2019". Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych pro[...]

 3. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 4. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 5. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 6. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 7. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 8. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 9. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 10. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]