Dr Christa Sedlatschek została mianowana na stanowisko dyrektora Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). Dr Sedlatschek jest obecnie kierownikiem działu zarządzania inicjatywami, programami, transferami i siecią oraz dyrektorem Inicjatywy na rzecz nowej jakości pracy (www.inqa.de) w niemieckim federalnym instytucie ds. bhp (BAuA). Nowa dyrektor obejmie stanowisko w dniu 16 września 2011 r. i będzie następczynią odchodzącego na emeryturę dr. Jukki Takali. Dr Sedlatschek powiedziała przed Komisją Zatrudnienia i Spraw Społecznych Parlamentu Europejskiego, że w pracy dyrektora skupi się na czterech priorytetowych dziedzinach. Po pierwsze, na zwiększonym propagowaniu przesłania i reklamie bezpieczeństwa i higieny pracy jako korzyści dla wszystkich. Po drugie, na wprowadzeniu kultury prewencji w Europie. Po trzecie, na sieci i współpracy z głównymi zainteresowanymi stronami w celu opracowania i rozpowszechniania informacji użytecznych w ich pracy na poziomie europejskim i krajowym, a po czwarte – na włączeniu bhp do głównych nurtów polityki, takich jak edukacja i szkolenia.

Komentując decyzję o mianowaniu, C. Sedlatschek powiedziała: „Czuję się zaszczycona mianowaniem na dyrektora EU-OSHA. Mam szczęście, że po Jukce Takali dziedziczę agencję o wspaniałej reputacji i z wysoce zmotywowanym zespołem ekspertów. Moim głównym celem jest zagwarantowanie, że EU-OSHA będzie nadal łączyła pracę naukową wysokiej jakości z praktycznymi rozwiązaniami, co naprawdę może sprawić, że miejsca pracy w Europie będą bezpieczniejsze, zdrowsze i bardziej wydajne.”

Informacje o osobie. Dr Christa Sedlatschek jest doktorem nauk medycznych (Uniwersytet w Wiedniu) i specjalistką w dziedzinie bhp. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w austriackim inspektoracie pracy, po czym w 1993 r. przeszła do ministerstwa pracy i spraw społecznych, gdzie objęła stanowisko wicedyrektora w dziale medycyny pracy. W 1998 r. dr Sedlatschek została zatrudniona przez EU-OSHA na stanowisku kierownika działu ds. środowiska pracy, gdzie zajmowała się opracowywaniem i rozpowszechaniem informacji o dobrych praktykach. Pozwoliło jej to zdobyć dogłębną wiedzę o UE i systemach bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w państwach członkowskich. W 2003 r. C. Sedlatschek przeprowadziła się do Berlina i rozpoczęła pracę w federalnym instytucie bhp (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - BAuA), gdzie od 2004 r. piastowała stanowisko dyrektora ds. krajowej „Inicjatywy na rzecz nowej jakości pracy – INQA”. Praca Christy Sedlatschek zawsze dotyczyła dziedziny bhp, skupiając się na przekazywaniu informacji na temat badań i rozwoju przedsiębiorstwom.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Zakończenie Zjazdu i Kongresu
  2019-06-19

  Sesją podsumowującą, na której przedstawiono wnioski i informacje o obradach sesji tematycznych zakończył się 15 czerwca w Krakowie IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (SZIP) zwołany r[...]

 2. Kongres Techników i Zjazd Inżynierów
  2019-06-17

  13 czerwca br. rozpoczął się w Krakowie IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich zwołany razem z XXVI Kongresem Techników Polskich. W Zjeździe biorą udział polonijni inżynierowie z Kanady[...]

 3. Zmiany w branży automotive
  2019-06-10

  Konsolidacja, automatyzacja, wyzwania związane z normami ekologicznymi... Branża automotive dynamicznie się rozwija. Jak na te zmiany powinni zareagować pracownicy? Dlaczego ich szefowie[...]

 4. 40 lat targów FachPack
  2019-06-06

  FachPack kończy 40 lat! Rocznice są dobrą okazją do spojrzenia wstecz: FachPack rozpoczął działalność w Norymberdze w 1979 r. jako regionalna wystawa handlowa dla przemysłu opakowanioweg[...]

 5. Targi bhp w Kielcach od 6 czerwca
  2019-06-05

  Od 6 do 8 czerwca na terenie Targów Kielce odbędą się Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. Poprzednią[...]

 6. Bezpieczeństwo w portach i na lotniskach
  2019-06-05

  Bezpieczeństwo pracowników i pasażerów w ruchliwych portach morskich i na lotniskach ma ogromne znaczenie, dlatego inwestuje się tam m.in. w systemy bezpieczeństwa pojazdów, które odgryw[...]

 7. FINAŁ XII KONKURSU "MŁODY INNOWATOR"
  2019-06-04

  Z udziałem dr inż. Jerzego Kwiecińskiego - Ministra Inwestycji i Rozwoju - podsumowany został rozgrywany w roku szkolnym 2018/2019 po raz 12. Konkurs "Młody Innowator". Wśród gości urocz[...]

 8. Rynek odzieży roboczej i ochronnej
  2019-05-30

  Sektor odzieżowy w Polsce w 2022 r. ma osiągnąć wartość ponad 43 mld zł - tak wynika z raportu KPMG "Rynek mody w Polsce". W europejskich rankingach wielkości rynku odzieżowego Polska za[...]

 9. Targi LUMENexpo
  2019-05-29

  W dniach 23-24 października 2019 r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędzie się kolejna edycja Targów Techniki Świetlnej LUMENexpo oraz Salonu Elektrotechniki P[...]

 10. Brakuje pielęgniarek i pediatrów
  2019-05-28

  Agencja rekrutacyjna Manpower Life Science przygotowała raport pt. "Niedobór talentów w branży medycznej". W raporcie czytamy, że pediatrzy, specjaliści chorób wewnętrznych i anestezjolo[...]