Polskie Towarzystwo Geodezyjne powstało w 2009 r. jako społeczna organizacja pozarządowa, zrzeszająca wykonawców prac geodezyjnych. Celem działania Stowarzyszenia jest:

1. Podejmowanie, rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwijaniu zawodu geodety, a w szczególności działań na rzecz przyjęcia i uchwalenia przez Sejm RP ustawy o samorządzie zawodowym geodetów.
2. Przyczynianie się do podnoszenia świadomości społecznej na temat znaczenia zawodu geodety.
3. Szerzenie postaw moralnych w środowisku branży geodezyjnej.
4. Stwarzanie członkom Stowarzyszenia warunków do zdobywania wiedzy i doświadczenia w sprawach zawodowych.
5. Pomoc członkom Stowarzyszenia będącym w potrzebie w rozwiązywaniu problemów zawodowych, socjalnych i materialnych.
6. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i organizacji, które podejmują działania zbieżne z celami Stowarzyszenia.
7. Reprezentowanie środowiska geodezyjnego w społeczeństwie, wobec organów państwowych, samorządowych, a także wobec innych organizacji publicznych i prywatnych w kraju oraz za granicą.
8. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
9. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

W związku z opublikowaniem na stronie Biuletynu Informacji Publicznej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przygotowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, projektu rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego wyraził negatywną opinię dotyczącą przedmiotowego projektu.

W przekonaniu Towarzystwa projekt aktu prawnego winien podlegać dalszym pracom mającym na celu jego opracowanie wyłącznie w zakresie wynikającym z ustawowego upoważnienia, a jego poszczególne elementy winny w sposób precyzyjny ustanowić wzorce i tryb postępowania. W ocenie PTG projekt w obecnej formie nie uprości i nie usprawni wykonywania prac geodezyjnych, a może mieć wręcz szkodliwy wpływ na jakość, szybkość i koszt realizacji celów publicznych, w szczególności budowy dróg i autostrad oraz innych planowanych zadań inwestycyjnych. Przedstawiony projekt rozporządzenia może mieć bardzo szkodliwe skutki społeczne, a także finansowe, zarówno dla firm zajmujących się wykonawstwem geodezyjnym jak i firm projektowych oraz inwestorów.

Pełna treść listu skierowanego do MSWiA w dniu 16 lipca b. r., wraz ze wskazaniem uchybień w treści projektu rozporządzenia, jest dostępna na stronie:
www.ptg-org.pl

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja pod patronatem MEN
  2019-10-09

  "Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług" Zapraszamy na VII ogólnopolską konferencję, która odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związk[...]

 2. Laur Innowacyjności 2019
  2019-08-22

  Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2019". Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych pro[...]

 3. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 4. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 5. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 6. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 7. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 8. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 9. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 10. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]