Rodzaje i zakres prac geodezyjnych wykonywanych w instytucjach publicznych oraz geodezja widziana od strony wykonawstwa były przedmiotem obrad pierwszego w tym roku posiedzenia Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, które odbyło się 7 lipca 2011 r. w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Do składu Rady Główny Geodeta Kraju powołał dwóch nowych członków. W związku ze zmianą na stanowisku Prezesa Geodezyjnej Izby Gospodarczej Bogdan Grzechnik zastąpił Wojciecha Matelę, natomiast Piotr Wojtacha - dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego zastąpił Zdzisława Kulczyckiego, który przeszedł na emeryturę.

Podczas pierwszej części posiedzenia członkowie Rady mieli okazję zapoznać się z przeglądem działalności służb geodezyjnych i kartograficznych w różnych instytucjach.

System informacji przestrzennej w lasach państwowych w kontekście prac geodezyjnych omówił Krzysztof Okła z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. W trakcie prezentacji przybliżył budowę i kształt Leśnej Mapy Numerycznej (aktualizowanej co roku w 100%), Systemu Informatycznego Lasów Państwowych i współpracy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych ze służbami geodezyjnymi.

Jerzy Czarnecki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przedstawił główne rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych na poszczególnych etapach projektowania i realizacji inwestycji drogowych. Reprezentant GDDKiA mówił także o roli geodezji w "Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015".

Z ramienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił Jerzy Kozłowski, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią, który wygłosił referat zatytułowany "Zakres i warunki prac oraz działalność służby geodezyjnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi". Przybliżył główne rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych w ramach programów rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz ocenił współdziałanie resortu z administracją geodezyjną i kartograficzną.

Prace geodezyjne wykonywane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uczestnikom posiedzenia przybliżyła Ewa Świniarska. Prelegentka przedstawiła Rejestr Infrastruktury Kolejowej (RINF), mówiła o stanie przygotowania danych przestrzennych, metadanych i usług według specyfikacji INSPIRE oraz o roli dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w procesie inwestycyjnym PKP S.A. Zaprezentowała System Informacji dla Linii Kolejowych (SILK) czyli system informacji przestrzennej budowany w celu gromadzenia, analizowania i udostępniania danych związanych z liniami kolejowymi.

Przegląd instytucji zakończył Piotr Wojtacha z Wyższego Urzędu Górniczego. Wskazał on możliwości, które pojawią się wraz z wejściem w życie nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze od 1 stycznia 2012 r. Z zapisów tego aktu prawnego wynika, że dokumentacji geologiczno – mierniczej, pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, pomiarów inwentaryzacyjnych wyrobisk i in. nie będzie musiał już dokonywać wyspecjalizowany mierniczy górniczy, ale każdy geodeta z uprawnieniami.

Drugą część obrad poświęcono wystąpieniom prezesów Geodezyjnej Izby Gospodarczej i Polskiej Geodezji Komercyjnej Krajowego Związku Pracodawców Firm Geodezyjno - Kartograficznych.

Bogdan Grzechnik z Geodezyjnej Izby Gospodarczej mówił o wyzwaniach i problemach małych oraz średnich przedsiębiorstw geodezyjnych. Do najważniejszych potrzeb zaliczył ujednolicenie standardów zawodowych. Jego zdaniem wskazane jest też ograniczenie procedur administracyjnych i kontrolnych.

Waldemar Klocek - prezes Krajowego Związku Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych podkreślił jak duże znaczenie dla firm geodezyjnych miały podczas kryzysu gospodarczego projekty realizowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Zwrócił uwagę na potrzebę stworzenia planu finansowego na lata 2014-2020 r. kiedy skończy się większość projektów z Unii Europejskich oraz inwestycji związanych z Euro 2012. Ważną kwestią poruszoną przez Waldemara Klocka jest też stan wyższego szkolnictwa geodezyjnego, które wypuszcza co roku zbyt wielu absolwentów, którzy, ze względu na brak rad programowych na uczelniach, nie są odpowiednio przygotowani do wykonywania zawodu.

Podczas dyskusji największe zainteresowanie wzbudziły propozycje alternatywnych form finansowania służby geodezyjnej i kartograficznej oraz kwestie związane z wyższym szkolnictwem geodezyjnym. Podsumowania dyskusji dokonała Jolanta Orlińska, Główny Geodeta Kraju.

Na zakończenie obrad prof. Bogdan Ney, przewodniczący Rady zaproponował organizację konferencji międzybranżowej, która zgromadzi specjalistów w celu dyskusji na temat optymalizacji procesów inwestycyjnych.

Prezentacje wygłoszone podczas posiedzenia Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej dostępne są na stronie:
www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/2011/posiedzenie-prgik

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja pod patronatem MEN
  2019-10-09

  "Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług" Zapraszamy na VII ogólnopolską konferencję, która odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związk[...]

 2. Laur Innowacyjności 2019
  2019-08-22

  Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2019". Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych pro[...]

 3. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 4. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 5. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 6. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 7. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 8. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 9. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 10. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]