Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna 12 lipca na zastępców głównego inspektora pracy powołał: Małgorzatę Kwiatkowską (dotychczas dyrektor Departamentu Współpracy z Parlamentem i Partnerami Społecznymi w Głównym Inspektoracie Pracy) i Grzegorza Łyjaka (dotychczas dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli w GIP). Ich kandydatury pozytywnie zaopiniowała Rada Ochrony Pracy.

Kandydatury swoich zastępców zaproponowała marszałkowi i Radzie Ochrony Pracy Anna Tomczyk, która Państwową Inspekcją Pracy kieruje od 17 maja br. Poprzednio zajmowała stanowisko zastępcy głównego inspektora pracy. Nowa główna inspektor z wykształcenia jest prawnikiem – ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Prawa w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Jest absolwentką Studium Podyplomowego dla Inspektorów Pracy Państwowej Inspekcji Pracy. W 2009 r. ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Obecnie, po uzyskaniu pozytywnej decyzji Rady Naukowej Instytutu, przygotowuje rozprawę doktorską. Z Państwową Inspekcją Pracy związana jest od szesnastu lat. W tym czasie zatrudniona była kolejno na stanowiskach: referenta prawnego, specjalisty, starszego specjalisty, wicedyrektora i dyrektora Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy oraz – od 2007 r. – zastępcy głównego inspektora pracy. Pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, przewodniczącej Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Przeprowadzania Egzaminów Państwowych Uprawniających do Wykonywania lub Nadzorowania Czynności Kontrolnych oraz przewodniczącej Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Jest członkiem Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC). Poza bieżącymi obowiązkami, A. Tomczyk jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego oraz bierze udział w pracach Zespołu ds. Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Pracy działającego w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Jest autorką ok. 80 publikacji z zakresu prawnej ochrony stosunku pracy, od wielu lat aktywnie uczestniczy w polskich i międzynarodowych konferencjach i seminariach poświęconych prawu pracy.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Dla pracowników ubojni i masarni
  2019-11-12

  W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z ko[...]

 2. "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" IX edycja
  2019-11-08

  10 grudnia 2019 r. na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT zostaną wręczone Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty [...]

 3. Kiermasz Hendmejdów w Katowicach
  2019-11-08

  Grudniowe, podsumowujące rok spotkanie władz i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ma zawsze przedświąteczny charakter. Tym razem odbędzie się w Katowicach 6 g[...]

 4. Specjalista bhp jako trener
  2019-11-07

  Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie organizuje szkolenie "Specjalista bhp jako trener", które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w sali konferencyjne[...]

 5. BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018
  2019-11-06

  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie ma na celu zaprezentow[...]

 6. Mniej jaj z chowu klatkowego
  2019-11-06

  Rosnące wymagania konsumentów, a także coraz większa odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw powodują, że kolejne firmy decydują się na rezygnację z używania jaj pochodzących z chowu [...]

 7. Kurs CalligraphyHealthSystem
  2019-11-05

  Chcielibyście przywrócić w swoim życiu równowagę, umieć utrzymywać stan "wakacyjnego odprężenia" na co dzień? A może po prostu czujecie zbytnie zabieganie w pracy, wykończenie realizacją[...]

 8. Potrzebni lekarze i pielęgniarki
  2019-11-04

  Aż 79% polskich szpitali jest gotowych, aby zatrudnić personel medyczny z Ukrainy. Mowa nie o pracownikach pomocniczych, ale o lekarzach i pielęgniarkach, których brak jest szczególnie o[...]

 9. Akademia menadżera innowacji
  2019-10-31

  Pracownicy 16 polskich firm odebrali certyfikaty uczestnictwa w I edycji Akademii Menadżera Innowacji. Program, organizowany przez PARP, spełnił oczekiwania ponad 85 proc. uczestników. R[...]

 10. Najbardziej poszukiwani pracownicy
  2019-10-30

  Firma rekrutacyjna Antal (https://antal.pl/) przedstawia listę najbardziej poszukiwanych i opłacalnych zawodów. Z 9. edycji badania "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy " [...]