Komisja Europejska 14 lipca br. rozpoczęła debatę o przyszłości promocji i systemów informowania o unijnych produktach rolnych. Publikując „zieloną księgę” na ten temat, Komisja rozważa sposoby opracowania lepiej ukierunkowanej i ambitniejszej strategii na przyszłe lata, której celem będzie uświadomienie konsumentom z Unii oraz pozostałych części świata znaczenia jakości, tradycji i wartości dodanej europejskich produktów rolno-spożywczych.

Przedstawiając w Brukseli „zieloną księgę”, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Dacian Cioloș powiedział: „Aby chronić zdrowie konsumentów, na rolników w Europie nałożono bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt niż ma to miejsce w przypadku rolników w innych częściach świata. Rolnictwo w Europie potrzebuje ambitnej i skutecznej polityki promocji, która podkreśli wartość dodaną sektora. Istotne znaczenie dla rynku pracy i wzrostu gospodarczego w Europie ma także poprawa pozycji unijnej branży rolno-spożywczej na tradycyjnych i wschodzących rynkach. Dlatego też musimy zastanowić się, jak najlepiej dostosować nasze systemy, aby zrealizować ten cel.”

Księga zawiera wiele pytań i zachęca konsumentów, producentów, dystrybutorów i władze państwowe – do przekazania swoich uwag i sugestii do 30 września 2011 r. Na podstawie zebranych odpowiedzi Komisja przygotuje komunikat stanowiący podstawę dla wniosków legislacyjnych, który zostanie opublikowany w przyszłym roku.

„Zieloną księgę” podzielono na cztery części dotyczące kolejno: europejskiej wartości dodanej wynikającej z przedmiotowej polityki; celów i środków do zastosowania na unijnym rynku wewnętrznym, w tym na rynkach lokalnych i regionalnych; celów i środków do zastosowania na rynkach światowych; oraz szczegółowych pytań na temat treści polityki w tej dziedzinie i zarządzania nią. Przedstawione pytania (w sumie 16) obejmują różne aspekty i zawierają sugestie w celu stymulowania odpowiedzi.

Obecnie obowiązujące przepisy w zakresie promocji branży rolno-spożywczej powstały w latach 80 ubiegłego wieku. Na przestrzeni lat były one dostosowywane, zwłaszcza w związku ze wzrostem liczby znaków jakości. Unijny budżet przeznaczony na promocję zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 3/2008 wynosił 50,6 mln euro w 2007 r., 53,2 mln euro w 2008 r., 47,4 mln euro w 2009 r. oraz 47,4 mln euro w 2010 r.

Obecny system zakłada ukierunkowanie większości programów na rynek unijny (71% programów, 74% wartości programów), a około 8% programów ma charakter wielonarodowy.

Pomiędzy 2006 a 2010 r. zatwierdzono 190 programów, głównie obejmujących okresy trzyletnie, o całkowitej wartości 259,4 mln euro pochodzących z unijnego budżetu. (Uwaga: Bardzo ważne jest to, że programy muszą być współfinansowane przez uczestniczące organizacje i przez państwa członkowskie). W związku z zaostrzonymi kryteriami około 59% wniosków zostało odrzuconych w latach 2006 -2010.

Dodatkowe informacje oraz możliwość wzięcia udziału w konsultacjach na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Chr. Hansen na szczycie "Global 100"
  2019-01-30

  Chr. Hansen plasuje się na szczycie globalnego indeksu "Global 100" najbardziej zrównoważonych firm na rok 2019. Ranking ogłoszono podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Da[...]

 2. Kontrola żywności w łańcuchu spożywczym
  2018-10-10

  Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zaprasza do udziału w konferencji szkoleniowej "Kontrola żywności w łańcuchu spożywczym". 15 listopada 2018 r., Hotel Marriot[...]

 3. Biogazowanie produktów ubocznych
  2018-10-08

  Firma TARPOL zorganizowała konferencję poświęconą biogazowaniu produktów ubocznych pozostających w ubojniach i zakładach przerobu mięsa i drobiu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciel[...]

 4. KRD-IG CZŁONKIEM IPC
  2018-09-18

  W dniach 15-17 września w chińskim mieście Nankin odbył się drugi w tym roku zjazd Międzynarodowej Rady Drobiarstwa (IPC) - organizacji zrzeszającej kraje będące światowymi liderami w pr[...]

 5. Konferencja PFPŻ
  2018-09-17

  Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zaprasza do udziału w konferencji szkoleniowej "Znakowanie produktów spożywczych w świetle wymagań prawnych i orzecznictwa" [...]

 6. PROMAR Z NOWOCZESNĄ SILOSOWNIĄ
  2018-09-12

  20 sierpnia 2018 roku, na terenie zakładu produkcyjnego Promar Zawiercie miała miejsce kolejna już uroczystość Wmurowania Kamienia Węgielnego. Tym razem firma rozpoczęła budowę nowoczesnej silosowni [...]

 7. Badanie towarów spożywczych
  2018-09-05

  Wydawnictwo Naukowe PWN SA wraz z Wiktorem Kubińskim, profesorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz zespołem naukowców zaprezentowali nową książkę z towaroznawstwa i badania tow[...]

 8. SPOSÓB NA POGODĘ I UDANE UPRAWY
  2018-08-22

  Sezon prac polowych w pełni. Na terenach upraw i w sadach trwają prace, których efekty gospodarze ocenią po zebranych plonach. O ile na większość czynników rolnicy mają wpływ[...]

 9. BRANŻA DROBIARSKA W OBLICZU NOWYCH WYZWAŃ
  2018-06-26

  15 czerwca 2018 podczas konferencji pn. "Polska Branża Drobiarska obliczu nowych wyzwań", zorganizowanej przez Krajową Radę Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą, wiodący euro[...]

 10. BAKEPOL 12-14 września 2019 w Krakowie
  2018-06-20

  Prezentacja najnowszej oferty i rozwiązań technologicznych, fantastyczna biznesowa atmosfera i szansa na wzmocnienie pozycji rynkowej - tak można najkrócej scharakteryzować T[...]