4 lipca Prezydent RP podpisał ustawę Prawo geologiczne i górnicze. Nowe przepisy pozwolą na uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie geologii i górnictwa oraz wzmocnią pozycję Polski, jako państwa przyjaznego przedsiębiorcom. - Pierwszy raz od 1994 roku mamy nową ustawę Prawo Geologiczne i Górnicze. Ustawę, która odbiurokratyzuje proces poszukiwania i eksploatacji kopalin i działalności geologicznej. Ustawa przystosowuje regulacje prawne do rzeczywistości. Jest również w pełni dostosowaniem do regulacji Unii Europejskiej. To dobra ustawa dla przedsiębiorców, samorządów, obywateli mieszkających na terenach eksploatacyjnych, jak również środowiska naturalnego – podkreśla dr Henryk Jacek Jezierski, podsekretarz stanu w MŚ, Główny Geolog Kraju.
Dzięki nowym regulacjom właściciele nieruchomości otrzymają możliwość korzystania bez koncesji z piasków i żwirów w niewielkich rozmiarach (do 10 m3 rocznie) w celu zaspokojenia własnych potrzeb. Nowym rozwiązaniem jest także wyłączenie stosowania ustawy w czasie obowiązywania klęski żywiołowej w zakresie wydobywania kruszywa niezbędnego do wykonania pilnych prac zabezpieczających.

Ustawa wzmacnia również instrumenty przeciwdziałające nielegalnej eksploatacji kopalin przez wsparcie finansowe zadań wykonywanych przez starostów oraz wyposażenie organów nadzoru górniczego w kompetencje do wstrzymywania nielegalnej eksploatacji kopalin. Pozwoli to wyeliminować coraz częstsze przypadki eksploatacji bez koncesji.

Zakłada ona także zniesienie obowiązku uzyskania koncesji w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin objętych własnością gruntową, uproszczenie szeregu procedur, ograniczenie biurokracji, ułatwienie gospodarowania środkami własnymi przedsiębiorców oraz znaczące ułatwienie dostępu do zawodów górniczych.

Regulacja wprowadza nowy model własności złóż kopalin, czytelny i przejrzysty w porównaniu z dotychczasowym. Ponadto w ustawie przewidziano kolejny etap decentralizacji zadań polegający na przekazaniu przez MŚ marszałkom województw kompetencji do koncesjonowania wód leczniczych, termalnych i solanek. Zawarto w niej korzystne regulacje dla poszkodowanych w zakresie naprawiania szkód górniczych, opierając się w większym stopniu na kodeksie cywilnym.

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze umożliwi także na pełne wdrożenie przepisów dyrektywy 94/92/WE w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów. Udzielenie koncesji na działalność dotyczącą węglowodorów będzie poprzedzone przetargiem, w odróżnieniu od obowiązującego stanu prawnego, w którym przetargiem poprzedza się ustanowienie użytkowania górniczego.

Nowe prawo wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r.

Źródło: mos.gov.pl

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. EuroBLECH 2016
  2015-09-08

  Rezerwacja stoiska na 24. Międzynarodowych Targach Technologii Obróbki Blach EuroBLECH 2016 jest obecnie w pełni realizowana w biurach organizatorów Mack Brooks Exhibitions. EuroBLECH 2016 odbędzie si[...]

 2. Przeciwnicy frackingu w Niemczech zebrali 650 tys. podpisów
  2014-10-10

  Przeciwnicy szczelinowania (fracking) wręczyli minister ochrony środowiska Niemiec Barbarze Hendricks we wtorek w Berlinie listę z 650 tys. podpisów przeciwko tej ich zdaniem niebezpiecznej metodzie w[...]

 3. EKSPERYMENTALNE ODMETANOWANIA POKŁADÓW WĘGLA
  2014-10-06

  Główny Geolog Kraju Sławomir Brodziński wziął udział w spotkaniu podsumowującym dotychczasowe wyniki projektu unikatowego w Polsce odmetanowania pokładów węgla otworami powierzchniowymi. Projekt bada[...]

 4. Czarne skrzynki już gotowe do montażu w kopalniach
  2014-06-22

  Do montażu w rejonach szczególnie zagrożonych w polskim górnictwie podziemnym jest gotowych pięć prototypowych urządzeń. AZPR – Autonomiczny Zespół Rejestracyjno Pomiarowy - ma zapewnić możliwoś[...]

 5. Większa kontrola nad koncesjami łupkowymi?
  2012-08-14

  Exxon Mobil rezygnuje z koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego. Amerykański koncern paliwowy ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie we wrześniu. Resort środowiska nie wie, co stanie się z tymi k[...]

 6. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego ponownie apeluje
  2011-12-02

  W związku z tragicznymi zdarzeniami w ostatnich dniach listopada prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa zwrócił się wczoraj z ponownym apelem do załóg górniczych o szczególne zachowanie rozwagi[...]

 7. Spółki geologiczne i wiertnicze z całego świata ściągają do Polski po kontrakty
  2011-11-30

  Boom na usługi przy poszukiwaniu gazu łupkowego przerósł krajowe przedsiębiorstwa. Dotychczasowy lider naszego rynku usług geologicznych i wiertniczych – Nafta Piła, spółka należąca do Polskiego[...]

 8. Nowe Prawo Geologiczne i Górnicze
  2011-09-09

  Ustawa Prawo geologiczne i górnicze zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. Wprowadza istotne zmiany dla jednostek samorządu terytorialnego, a szczególnie dla gmin. Sejm ostatecznie postanowił, ż[...]

 9. Prawo geologiczne i górnicze przyjazne przedsiębiorcom
  2011-07-14

  4 lipca Prezydent RP podpisał ustawę Prawo geologiczne i górnicze. Nowe przepisy pozwolą na uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie geologii i górnictwa oraz wzmocnią pozycję Pol[...]

 10. Piasek można wydobywać bez koncesji
  2011-07-13

  Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w poniedziałek ustawę Prawo geologiczne i górnicze - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta Ustawa reguluje zasady wykonywania prac geologicznych, wyd[...]