Związek Miast Polskich chce, aby Sejm odrzucił poprawki do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgłoszone przez Senat. Chodzi m.in. o obowiązkowe trzy przetargi na wybór wykonawcy, który zbuduje instalację zagospodarowania odpadów.

Związek Miast Polskich przedstawił Sejmowi swoje krytyczne uwagi, co do uchwały Senatu do projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 9 czerwca. Chce, aby ustawa została uchwalona w kształcie przyjętym przez Sejm 13 maja. Ich zdaniem, tylko wtedy możliwe będzie przejęcie przez gminy realnej odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów komunalnych w Polsce.

Senacka komisja środowiska przyjęła 20 poprawek do projektu ustawy m.in. o przywrócenie zapisu zobowiązującego gminy do organizowania trzech przetargów w celu wybrania podmiotu, który zajmie się budową i eksploatacją regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Senatorowie dodali warunek, że gmina będzie mogła samodzielnie realizować to zadanie maksymalnie przez trzy lata.

Prezydent Poznania i szef ZMP twierdzi, że trzy przetargi lub procedury wyboru, przeprowadzane w odstępach minimum trzech miesięcy spowodują zbędne wydłużenie czasu, w którym przetwarzanie odpadów nie będzie prawidłowo zorganizowane. Poza tym nikt nie zainwestuje środków publicznych w budowę czy modernizację instalacji, którą będzie mógł prowadzić najwyżej trzy lata.

Samorządy nie zgadzają się także na rozszerzenie definicji regionalnej instalacji zagospodarowania odpadów o „inne instalacje działające zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4”.

Senat zaproponował, aby opłata śmieciowa mogła być określana przez gminy na podstawie wielkości gospodarstwa domowego, powierzchni lokalu lub ilości zużywanej wody. Zdaniem ZMP dodatkowe kryteria nie będą mogły być wprowadzone powszechnie na terenie całej gminy, bo nie obejmują wszystkich mieszkańców większości polskich miast.

W przyjętym stanowisku Związek stwierdza, że winą za najgorsze w całej UE wskaźniki zagospodarowania odpadów są dotychczasowe przepisy.

Źródło: samorząd.pap.pl

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Zakończenie Zjazdu i Kongresu
  2019-06-19

  Sesją podsumowującą, na której przedstawiono wnioski i informacje o obradach sesji tematycznych zakończył się 15 czerwca w Krakowie IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (SZIP) zwołany r[...]

 2. Kongres Techników i Zjazd Inżynierów
  2019-06-17

  13 czerwca br. rozpoczął się w Krakowie IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich zwołany razem z XXVI Kongresem Techników Polskich. W Zjeździe biorą udział polonijni inżynierowie z Kanady[...]

 3. Zmiany w branży automotive
  2019-06-10

  Konsolidacja, automatyzacja, wyzwania związane z normami ekologicznymi... Branża automotive dynamicznie się rozwija. Jak na te zmiany powinni zareagować pracownicy? Dlaczego ich szefowie[...]

 4. 40 lat targów FachPack
  2019-06-06

  FachPack kończy 40 lat! Rocznice są dobrą okazją do spojrzenia wstecz: FachPack rozpoczął działalność w Norymberdze w 1979 r. jako regionalna wystawa handlowa dla przemysłu opakowanioweg[...]

 5. Targi bhp w Kielcach od 6 czerwca
  2019-06-05

  Od 6 do 8 czerwca na terenie Targów Kielce odbędą się Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. Poprzednią[...]

 6. Bezpieczeństwo w portach i na lotniskach
  2019-06-05

  Bezpieczeństwo pracowników i pasażerów w ruchliwych portach morskich i na lotniskach ma ogromne znaczenie, dlatego inwestuje się tam m.in. w systemy bezpieczeństwa pojazdów, które odgryw[...]

 7. FINAŁ XII KONKURSU "MŁODY INNOWATOR"
  2019-06-04

  Z udziałem dr inż. Jerzego Kwiecińskiego - Ministra Inwestycji i Rozwoju - podsumowany został rozgrywany w roku szkolnym 2018/2019 po raz 12. Konkurs "Młody Innowator". Wśród gości urocz[...]

 8. Rynek odzieży roboczej i ochronnej
  2019-05-30

  Sektor odzieżowy w Polsce w 2022 r. ma osiągnąć wartość ponad 43 mld zł - tak wynika z raportu KPMG "Rynek mody w Polsce". W europejskich rankingach wielkości rynku odzieżowego Polska za[...]

 9. Targi LUMENexpo
  2019-05-29

  W dniach 23-24 października 2019 r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędzie się kolejna edycja Targów Techniki Świetlnej LUMENexpo oraz Salonu Elektrotechniki P[...]

 10. Brakuje pielęgniarek i pediatrów
  2019-05-28

  Agencja rekrutacyjna Manpower Life Science przygotowała raport pt. "Niedobór talentów w branży medycznej". W raporcie czytamy, że pediatrzy, specjaliści chorób wewnętrznych i anestezjolo[...]