14 czerwca w Warszawie odbyło się 98. posiedzenia Komisji Środowiska Senatu RP. Głównym tematem spotkania był poziom świadomości ekologicznej w kontekście budowy „zielonej gospodarki”.

Spotkanie miało na celu wywołanie publicznej debaty na temat postaw ekologicznych Polaków. Organizatorem spotkania była Komisja Środowiska Senatu RP we współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju. Dyskusję zapoczątkowała prezentacja raportów z badań socjologicznych (2008-2010) na temat świadomości ekologicznej dorosłych i młodzieży gimnazjalnej, przeprowadzonych przez Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz wcześniejszych badań realizowanych przez InE.

Istotną kwestią jest praktykowanie ekonomii, która nie przekracza granic wyznaczonych przez środowisko naturalne. Bardzo ważne jest zahamowanie zubożenia zasobów środowiska naturalnego oraz potrzeba jego ochrony w skali globalnej. Dlatego niezbędna jest strategiczna, spójna i długoterminowa wizja zielonej gospodarki poprzez takie sformułowanie polityk, które zapewnią jednocześnie:

* opłacalność ekonomiczną,
* integralność środowiskową oraz
* należyte uwzględnienie kwestii społecznych

w podejmowanych działaniach.

Przy formowaniu globalnej zielonej gospodarki istotne jest poparcie społeczeństwa. powinno towarzyszyć temu budowanie świadomości społecznej oraz kształtowanie postaw i stylu życia. Należy pamiętać, że długoterminowy efekt możliwy jest do osiągnięcia wyłącznie przy współpracy międzynarodowej, na szczeblu władz państwowych resortów odpowiedzialnych za kwestie gospodarcze oraz środowiskowe.

Na spotkaniu zaprezentowano także projekt GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii. Ma on na celu międzynarodowy transfer technologii sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu, Ministerstwo Środowiska wytypowało najlepsze polskie rozwiązania, w tym: technologie oczyszczania ścieków, innowacyjne technologie przetwarzania odpadów niebezpiecznych, pozwalające na neutralizację pestycydów i innych groźnych materiałów, a także rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i technologie wspierające czysty przemysł koksowniczy.

Źródło: mos.gov.pl

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Targi BHP w Katowicach
  2019-02-21

  Od 2 do 4 kwietnia 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się 19 edycja Targów BHP, skierowana do firm świadomie dbających o bezpieczeństwo w środowisku pracy oraz produce[...]

 2. Portal o pakowaniu
  2019-02-19

  Nowy portal tematyczny packaging-360.com, uruchomiony we wrześniu 2018 r. podczas targów FachPack, jest już dostępny w języku angielskim. Jest to projekt stworzony dzięki współpracy między frankfurcką[...]

 3. Nagrodzono produkty przyszłości
  2019-02-15

  12 lutego 2019 r. w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wręczyły nagrody i wyróżnienia dla najb[...]

 4. Targi Warsaw Pack
  2019-02-14

  Warsaw Pack to specjalistyczne wydarzenie dla branży opakowaniowej. Odbędzie się w dniach 5-7 marca 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym PTAK Warsaw Expo. Targi podzielone będą na str[...]

 5. Pakowanie w Norymberdze
  2019-02-12

  Targi FachPack to wydarzenie, na którym gromadzą się i wymieniają doświadczeniami specjaliści z dziedziny opakowań. Jest to jedno z najważniejszych miejsc spotkań branżowych w Europie - a w 2019 roku [...]

 6. Konferencja bhp w Katowicach
  2019-02-08

  Wydział Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej "Doskonalenie standardów bhp w różnych gałęziach przemysłu/gospodarki[...]

 7. INDUSTRYmeeting w Sosnowcu
  2019-02-07

  W dniach 27-28 lutego 2019 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędą się Targi Utrzymania Ruchu i Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting. Celem targów jest [...]

 8. Sympozjum HYDROPREZENTACJE XXII
  2019-02-07

  Współpraca i bezpieczeństwo to temat przewodni XXII Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Technicznego HYDROPREZENTACJE. To jedno z najważniejszych wydarzeń na mapie naszego kraju poświęcone aktualnym zag[...]

 9. POWTECH 2019
  2019-02-05

  Na targach POWTECH 2019 w dniach 9-11 kwietnia br. w Norymberdze zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z całą gamą innowacji w zakresie technologii obróbki mechanicznej (proszkowej)[...]

 10. Bezpieczeństwo żywności i wyższy poziom BHP
  2019-02-04

  Poznaj niezawodne rozwiązania firmy Brady w zakresie identyfikacji na potrzeby bezpieczeństwa minimalizujące ryzyko skażenia. Według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrow[...]