14 czerwca w Warszawie odbyło się 98. posiedzenia Komisji Środowiska Senatu RP. Głównym tematem spotkania był poziom świadomości ekologicznej w kontekście budowy „zielonej gospodarki”.

Spotkanie miało na celu wywołanie publicznej debaty na temat postaw ekologicznych Polaków. Organizatorem spotkania była Komisja Środowiska Senatu RP we współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju. Dyskusję zapoczątkowała prezentacja raportów z badań socjologicznych (2008-2010) na temat świadomości ekologicznej dorosłych i młodzieży gimnazjalnej, przeprowadzonych przez Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz wcześniejszych badań realizowanych przez InE.

Istotną kwestią jest praktykowanie ekonomii, która nie przekracza granic wyznaczonych przez środowisko naturalne. Bardzo ważne jest zahamowanie zubożenia zasobów środowiska naturalnego oraz potrzeba jego ochrony w skali globalnej. Dlatego niezbędna jest strategiczna, spójna i długoterminowa wizja zielonej gospodarki poprzez takie sformułowanie polityk, które zapewnią jednocześnie:

* opłacalność ekonomiczną,
* integralność środowiskową oraz
* należyte uwzględnienie kwestii społecznych

w podejmowanych działaniach.

Przy formowaniu globalnej zielonej gospodarki istotne jest poparcie społeczeństwa. powinno towarzyszyć temu budowanie świadomości społecznej oraz kształtowanie postaw i stylu życia. Należy pamiętać, że długoterminowy efekt możliwy jest do osiągnięcia wyłącznie przy współpracy międzynarodowej, na szczeblu władz państwowych resortów odpowiedzialnych za kwestie gospodarcze oraz środowiskowe.

Na spotkaniu zaprezentowano także projekt GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii. Ma on na celu międzynarodowy transfer technologii sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu, Ministerstwo Środowiska wytypowało najlepsze polskie rozwiązania, w tym: technologie oczyszczania ścieków, innowacyjne technologie przetwarzania odpadów niebezpiecznych, pozwalające na neutralizację pestycydów i innych groźnych materiałów, a także rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i technologie wspierające czysty przemysł koksowniczy.

Źródło: mos.gov.pl

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Dla pracowników ubojni i masarni
  2019-11-12

  W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z ko[...]

 2. "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" IX edycja
  2019-11-08

  10 grudnia 2019 r. na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT zostaną wręczone Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty [...]

 3. Kiermasz Hendmejdów w Katowicach
  2019-11-08

  Grudniowe, podsumowujące rok spotkanie władz i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ma zawsze przedświąteczny charakter. Tym razem odbędzie się w Katowicach 6 g[...]

 4. Specjalista bhp jako trener
  2019-11-07

  Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie organizuje szkolenie "Specjalista bhp jako trener", które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w sali konferencyjne[...]

 5. BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018
  2019-11-06

  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie ma na celu zaprezentow[...]

 6. Mniej jaj z chowu klatkowego
  2019-11-06

  Rosnące wymagania konsumentów, a także coraz większa odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw powodują, że kolejne firmy decydują się na rezygnację z używania jaj pochodzących z chowu [...]

 7. Kurs CalligraphyHealthSystem
  2019-11-05

  Chcielibyście przywrócić w swoim życiu równowagę, umieć utrzymywać stan "wakacyjnego odprężenia" na co dzień? A może po prostu czujecie zbytnie zabieganie w pracy, wykończenie realizacją[...]

 8. Potrzebni lekarze i pielęgniarki
  2019-11-04

  Aż 79% polskich szpitali jest gotowych, aby zatrudnić personel medyczny z Ukrainy. Mowa nie o pracownikach pomocniczych, ale o lekarzach i pielęgniarkach, których brak jest szczególnie o[...]

 9. Akademia menadżera innowacji
  2019-10-31

  Pracownicy 16 polskich firm odebrali certyfikaty uczestnictwa w I edycji Akademii Menadżera Innowacji. Program, organizowany przez PARP, spełnił oczekiwania ponad 85 proc. uczestników. R[...]

 10. Najbardziej poszukiwani pracownicy
  2019-10-30

  Firma rekrutacyjna Antal (https://antal.pl/) przedstawia listę najbardziej poszukiwanych i opłacalnych zawodów. Z 9. edycji badania "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy " [...]