W dniach 16-17 czerwca 2011 r. w Łagowie (woj. lubuskie) odbyła się narada Głównego Geodety Kraju z Geodetami Województw oraz Dyrektorami Wojewódzkich Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii reprezentowali Jacek Jarząbek – Zastępca Głównego Geodety Kraju, Jerzy Zieliński – dyrektor departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, Joanna Duszota pracownik departamentu oraz Sylwia Kołodziejczyk reprezentująca departament Informacji o Nieruchomościach.

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się od narady przedstawicieli GUGiK z Geodetami Województw graniczących z Republiką Federalną Niemiec w sprawie kontynuacji projektu dotyczącego integracji baz danych BDOT oraz ATKIS, który w związku z podpisaną w GUGiK umową wszedł w kolejną fazę realizacji.

Zakres prac prowadzonych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii omówił Jacek Jarząbek – Zastępca Głównego Geodety Kraju podkreślając tematykę dotyczącą:

*opracowanych w Urzędzie projektów aktów prawnych w tym nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie opłat oraz zespołów uzgadniania dokumentacji geodezyjnej,
*rozporządzenia Ministra SWiA w sprawie sposobu i trybu tworzenia, aktualizacji udostępniania bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także tworzenia opracowań kartograficznych, (przedstawiając załącznik zawierający wizualizację kodów kartograficznych),
*projektu TERYT2.

Gośćmi spotkania byli również przedstawiciele wykonawstwa geodezyjnego reprezentujący władze Polskiej Geodezji Komercyjnej: Waldemar Klocek oraz Wojciech Frankowski. Przedstawili propozycje dotyczące możliwości pozyskiwania środków unijnych na zadania dotyczące GESUT, mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków oraz idee związane z koordynacją tego typu projektów przez władze centralne oraz samorządowe poziomu wojewódzkiego.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju zaprezentowała Sylwia Kołodziejczyk. Omówione zostały główne założenia dotyczące prowadzenia Państwowego Rejestru Granic, zakresu tematycznego danych gromadzonych w bazie oraz trybu jej prowadzenia i aktualizacji. Zaprezentowano także założenia dla aplikacji powstającej w ramach projektu TERYT 2 służącej dla realizacji zadań związanych z prowadzeniem ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Dalszy ciąg spotkania przebiegał pod hasłem działań i planów w zakresie baz danych tematycznych i specjalnych. Jerzy Zieliński przybliżył słuchaczom opracowywany w GUGiK projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych. W trakcie prezentacji przedstawiono także obecny stan opracowania danych tematycznych na obszarze całego kraju oraz prace planowane na drugą połowę 2011 roku: realizację inwentaryzacji map glebowo-rolniczych na obszarze trzech województw oraz opracowanie jednolitego modelu bazy danych tematycznych planowanych do realizacji w ramach „projektu norweskiego” GUGiK.

Pierwszy dzień narady zakończyło wystąpienie przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Tematem wystąpienia był System Informacji Przestrzennej Lasów Państwowych (SIPLP). Przedstawiona została historia prac związanych z urządzaniem lasów oraz obecnie stosowane metody i zasady gromadzenia danych w strukturach SIPLP. W wystąpieniu wspomniano także o podstawowych problemach z jakimi boryka się służba leśna w związku z wykorzystywaniem danych z powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Drugi dzień spotkania poświęcony był wystąpieniom przedstawicieli poszczególnych województw. Geodeci Województw przedstawili stan zaawansowania prac powadzonych na obszarach województw mających na celu pozyskanie bazy danych obiektów topograficznych, przeprowadzane przez WODGiKi kontrole, wdrażanie elektronicznych usług administracji samorządowej, stan tworzenia map glebowo-rolniczych i łowieckich, system TOPAZ w województwie śląskim oraz zmodyfikowany podlaski System Informacji Przestrzennej.

Zebrani otrzymali, z prośbą o zaopiniowanie, projekty:

*rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
*rozporządzenia Ministra SWiA w sprawie sposobu i trybu tworzenia, aktualizacji udostępniania bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także tworzenia opracowań kartograficznych.

Kolejna narada Głównego Geodety Kraju i Geodetów Województw odbędzie się w dniach 7-8 grudniu 2011 r. w Warszawie.

Źródło:
http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/2011/narada-ggk-z-geodetami-wojewodztw2

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja pod patronatem MEN
  2019-10-09

  "Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług" Zapraszamy na VII ogólnopolską konferencję, która odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związk[...]

 2. Laur Innowacyjności 2019
  2019-08-22

  Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2019". Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych pro[...]

 3. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 4. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 5. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 6. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 7. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 8. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 9. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 10. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]