Wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych otrzymają refundację 90 proc. poniesionych wydatków Skuteczna gospodarka wodna jest jednym z priorytetowych celów Unii Europejskiej. Dlatego projekty przyczyniające się do jego osiągnięcia, zwłaszcza na obszarach wiejskich, powinny być wspierane finansowo. W Polsce zapewnia to Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Jednym z wymienionych w nim zadań (tzw. działań) jest poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Dzisiaj weszło w życie rozporządzenie nowelizujące zasady udzielania pomocy w tym zakresie.

Precyzuje ono, na jakich zasadach i po spełnieniu jakich warunków będzie mogła zostać przyznana dotacja na inwestycje służące retencjonowaniu wód, zapobieganiu odwadnianiu, a także odbudowie cieków poprzez przywracanie ich naturalnych właściwości. Takie inwestycje powinny się przyczyniać m.in. do zwiększenia zasobów wód powierzchniowych lub do wyrównania i spowolnienia spływu wód opadowych. Nowela podwyższa także poziom przysługującej dotacji z 75 do 90 proc. poniesionych kosztów.

Podstawa prawna: - rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 20 maja 2011 r. (DzU nr 110, poz. 648)

Źródło: Rzeczpospolita

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. XXII edycja Hydroprezentacji zakończona sukcesem!
  2019-03-19

  To były 3 dni pełne wykładów, prelekcji i wymiany doświadczeń, a wszystko pod przewodnim tematem "Bezpieczeństwo i Współpraca". W piątek 15 marca w Krynicy Zdroju zakończyła [...]

 2. Hydroprezentacje - cała branża w jednym miejscu
  2019-03-13

  Już w najbliższą środę, 13 marca, w Krynicy Zdrój rozpocznie się XXII edycja konferencji Hydroprezentacje. To jedno z najstarszych i najbardziej cenionych wydarzeń wodociągowych w Polsce. Sympozjum ad[...]

 3. Papiernictwo w stuleciu niepodległości
  2018-07-26

  Wpisując się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Stowarzyszenie Papierników Polskich organizuje seminarium pod hasłem "Papiernictwo w stuleciu niepodległości".

  Spotk[...]

 4. INNOFORM 2018
  2018-04-19

  Rekordowa liczba Wystawców z całego świata, niemal o połowę większa w stosunku do ubiegłego roku powierzchnia ekspozycyjna, branżowe konferencje z imponującym zakresem meryto[...]

 5. Otwarcie Centralnego Archiwum i Biblioteki SEP
  2018-01-13

  Przygotowując się do obchodów 100-lecia powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), które odbędą się w 2019 r., w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie, 11 stycznia 2018 r. uroczy[...]

 6. Wody Polskie - razem dla przyszłości naszych wód
  2017-12-21

  Początek roku 2018 r. będzie rozpoczęciem nowego rozdziału w historii gospodarki wodnej w Polsce. 1 stycznia powstanie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jako państwowa oso[...]

 7. Seminarium PPPS 2018 po raz pierwszy w Polsce
  2017-11-27

  23-27 września 2018 r. Łódź będzie gościć przedstawicieli papiernictwa z całego świata na naukowym seminarium na temat Postępu w Fizyce Papieru (PPPS 2018). Spotkanie odbędzie się w MCK PŁ. Współorgan[...]

 8. Paperworld 2018
  2017-11-24

  Kolejna edycja międzynarodowych targów materiałów piśmiennych, wyposażenia biur i przyrządów do pisania Paperworld odbędzie się tradycyjnie we Frankfurcie nad Menem, w dniach 27-30 stycz[...]

 9. "Papierowe Inspiracje"
  2017-05-26

  To tytuł wystawy, którą od 1 czerwca do 31 lipca br. można oglądać w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. Muzeum Papiernictwa już po raz trzeci prezentuje prace członków zrzeszonych w Międzynaro[...]

 10. XLV Szkoła Hydrologii
  2017-05-18

  W Pałacu PAN-owskim w Jabłonnie trwa XLV Szkoła "Współczesne zagadnienia hydrologii" (15-19 maja). Szkoła jest przeznaczona dla profesorów, adiunktów, wykładowców i asystentów prowadzących zajęcia z[...]