W czerwcu minęło pół roku od terminu, w którym Polska, zgodnie z unijną dyrektywą w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, powinna uchwalić ustawę o OZE. Jednak, jak podkreśla Koalicja Klimatyczna, projekt ustawy nie został jeszcze skierowany do konsultacji publicznych.

- Nie wiadomo, kiedy przyjmie go Rada Ministrów i zostanie skierowany do parlamentu. Ze względu na nadchodzące wybory parlamentarne nie należy się tego spodziewać wcześniej niż w pierwszej połowie 2012. Przy uwzględnieniu czasu niezbędnego na pracę Sejmu i Senatu nad ustawą oraz podpisanie jej przez prezydenta, najwcześniejszym realnym terminem jej uchwalenia może być przełom 2012/2013. To dwa lata po terminie - podkreśla Koalicja Klimatyczna, w swoim stanowisku w sprawie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii ma tak kształtować warunki do rozwoju odnawialnych źródeł, aby możliwe było osiągnięcie co najmniej 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii finalnej brutto do 2020 r. Ma stanowić także podstawę do wdrażania Krajowego planu działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych przygotowanego w 2010 r. przez ministra gospodarki.

Zdaniem Koalicji, tej ustawy nie można postrzegać jako rozwiązanie służące jedynie wypełnieniu zobowiązania unijnego. Powinna ona przede wszystkim tworzyć warunki do zrównoważonego rozwoju OZE, możliwie najefektywniejszego z punktu widzenia ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (ocena śladu węglowego powinna uwzględniać także wpływ transportu biomasy na emisje) oraz kosztów (z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych). Według Koalicji Klimatycznej, zrównoważonemu rozwojowi OZE powinno towarzyszyć wprowadzenie zakazu współspalania i wykorzystania biomasy w dużych instalacjach energetycznych. Stosowanie kryteriów zrównoważonego rozwoju powinno być zapewnione również w przypadku zakupu surowców energetycznych poza granicami Polski.

Koalicja uważa, że ustawa o OZE powinna także wspierać rozwój krajowego przemysłu wytwarzania urządzeń i ich części służących odnawialnej energetyce, a jednocześnie wzmacniać lokalną gospodarkę i tworzyć miejsca pracy. Zapewniony powinien zostać również rozwój inteligentnych sieci przesyłowych, których zastosowanie ułatwia przyłączanie odnawialnych źródeł energii.

Koalicja chciałaby też, aby w przygotowywanym przez rząd dokumencie wzmocniona była rola samorządów w rozwoju energetyki rozproszonej, w szczególności w tworzeniu warunków do rozwoju lokalnych, hybrydowych, inteligentnych system energetycznych.
Koalicja Klimatyczna w opublikowanym stanowisku wzywa rząd do pilnego upublicznienia projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz włączenia szerokiego grona instytucji do jej konsultacji.
- Naszym zdaniem jest to niezbędne nie tylko do wsparcia rozwoju tych źródeł energii, ale także dla zwiększenia wewnętrznego bezpieczeństwa energetycznego UE - wyjaśnia Koalicja Klimatyczna.
Koalicja domaga się jednocześnie, aby rząd wyjaśnił, w jaki sposób środki z zielonych certyfikatów, których koszty ponoszą konsumenci w opłatach na czystą energią, wspierają rozwój OZE.
- Mamy wiele sygnałów mówiących, że te opłaty przeznaczane są na utrzymanie "brudnych", emitujących CO2, obiektów energetycznych. Ustawa powinna rozwiązywać systemowo także ten problem - podkreśla Koalicja Klimatyczna.

Źródło:wnp.pl

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Dla pracowników ubojni i masarni
  2019-11-12

  W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z ko[...]

 2. "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" IX edycja
  2019-11-08

  10 grudnia 2019 r. na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT zostaną wręczone Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty [...]

 3. Kiermasz Hendmejdów w Katowicach
  2019-11-08

  Grudniowe, podsumowujące rok spotkanie władz i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ma zawsze przedświąteczny charakter. Tym razem odbędzie się w Katowicach 6 g[...]

 4. Specjalista bhp jako trener
  2019-11-07

  Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie organizuje szkolenie "Specjalista bhp jako trener", które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w sali konferencyjne[...]

 5. BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018
  2019-11-06

  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie ma na celu zaprezentow[...]

 6. Mniej jaj z chowu klatkowego
  2019-11-06

  Rosnące wymagania konsumentów, a także coraz większa odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw powodują, że kolejne firmy decydują się na rezygnację z używania jaj pochodzących z chowu [...]

 7. Kurs CalligraphyHealthSystem
  2019-11-05

  Chcielibyście przywrócić w swoim życiu równowagę, umieć utrzymywać stan "wakacyjnego odprężenia" na co dzień? A może po prostu czujecie zbytnie zabieganie w pracy, wykończenie realizacją[...]

 8. Potrzebni lekarze i pielęgniarki
  2019-11-04

  Aż 79% polskich szpitali jest gotowych, aby zatrudnić personel medyczny z Ukrainy. Mowa nie o pracownikach pomocniczych, ale o lekarzach i pielęgniarkach, których brak jest szczególnie o[...]

 9. Akademia menadżera innowacji
  2019-10-31

  Pracownicy 16 polskich firm odebrali certyfikaty uczestnictwa w I edycji Akademii Menadżera Innowacji. Program, organizowany przez PARP, spełnił oczekiwania ponad 85 proc. uczestników. R[...]

 10. Najbardziej poszukiwani pracownicy
  2019-10-30

  Firma rekrutacyjna Antal (https://antal.pl/) przedstawia listę najbardziej poszukiwanych i opłacalnych zawodów. Z 9. edycji badania "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy " [...]