Wzrósł odsetek firm uważających, że podejmowane działania proekologiczne nie przynoszą korzyści. Głównymi barierami dla prowadzenia działalności ekologicznej to koszty oraz brak korzyści finansowych - wynika z przeprowadzonego badania „Biznes a ekologia”.

Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska 2 czerwca odbyły się rozmowy przedstawicieli biznesu, administracji, nauki i mediów o korzyściach z działań na rzecz ochrony środowiska. W spotkaniu wziął udział również minister środowiska, Andrzej Kraszewski. Na spotkaniu przedstawiono wyniki trzeciej edycji badania „Biznes a ekologia”, prezentującego postawy biznesu wobec ochrony środowiska.

W porównaniu z ubiegłorocznymi badaniami, odsetek firm, które uważają że podejmowane działania proekologiczne nie przynoszą korzyści wzrósł z 33% do 44%. Do najczęściej wymienianych barier dla prowadzenia działalności ekologicznej należą:

koszty – 29%,
brak korzyści finansowych – 10%.

Znacznie częściej duże i średnie przedsiębiorstwa angażują się w działania proekologiczne. Częstotliwość podejmowania tego typu działań związana jest również z wymaganiami narzuconymi przez prawo, oceną zarządzających co do stopnia wpływu działalności firmy na środowisko naturalne oraz przekonaniem na temat roli społecznej firmy.

Najczęściej działania firm koncentrują się na redukcji niekorzystnego wpływu na środowisko stwarzanego przez prowadzoną przez siebie działalność. 85% firm realizuje projekty wewnętrzne, a ponad 30% prowadzi działania proekologiczne ukierunkowane na zewnątrz.

Zarówno działania proekologiczne przynoszące korzyści podejmującej je firmie, jak i te nieopłacalne finansowo realizuje ponad połowa badanych. Jest to istotny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym, gdzie kształtowało się to na poziomie 39%. Wśród badanych firm, 22% posiada lub jest w trakcie wdrażania norm ISO. W tym przypadku przeważają jednak normy związane z zarządzaniem jakością, znacznie rzadziej – z ekozarządzaniem. System ekozarządzania i audytu EMAS posiada lub wdraża 4% firm.

Motywacją do podejmowania działań proekologicznych równie często są presja zewnętrzna (tj. głównie zgodność z prawem) oraz wartości realizowane przez firmę.

Źródło: mos.gov.pl

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Techtextil 2019
  2019-02-22

  W dniach 14-17 maja 2019 r. we Frankfurcie odbędzie się kolejna edycja targów Techtextil, zorganizowana przez Messe Frankfurt. Wystawcy zaprezentują nowoczesne tekstylia techniczne i włó[...]

 2. Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2019
  2019-02-22

  Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Katedra Zarządzania i Dowodzenia PWSZ w Kaliszu ma zaszczyt zaprosić do udziału w II Konferencji Naukowej "Prakseologia w [...]

 3. Targi BHP w Katowicach
  2019-02-21

  Od 2 do 4 kwietnia 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się 19 edycja Targów BHP, skierowana do firm świadomie dbających o bezpieczeństwo w środowisku pracy oraz produce[...]

 4. Portal o pakowaniu
  2019-02-19

  Nowy portal tematyczny packaging-360.com, uruchomiony we wrześniu 2018 r. podczas targów FachPack, jest już dostępny w języku angielskim. Jest to projekt stworzony dzięki współpracy między frankfurcką[...]

 5. Nagrodzono produkty przyszłości
  2019-02-15

  12 lutego 2019 r. w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wręczyły nagrody i wyróżnienia dla najb[...]

 6. Targi Warsaw Pack
  2019-02-14

  Warsaw Pack to specjalistyczne wydarzenie dla branży opakowaniowej. Odbędzie się w dniach 5-7 marca 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym PTAK Warsaw Expo. Targi podzielone będą na str[...]

 7. Pakowanie w Norymberdze
  2019-02-12

  Targi FachPack to wydarzenie, na którym gromadzą się i wymieniają doświadczeniami specjaliści z dziedziny opakowań. Jest to jedno z najważniejszych miejsc spotkań branżowych w Europie - a w 2019 roku [...]

 8. Konferencja bhp w Katowicach
  2019-02-08

  Wydział Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej "Doskonalenie standardów bhp w różnych gałęziach przemysłu/gospodarki[...]

 9. INDUSTRYmeeting w Sosnowcu
  2019-02-07

  W dniach 27-28 lutego 2019 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędą się Targi Utrzymania Ruchu i Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting. Celem targów jest [...]

 10. Sympozjum HYDROPREZENTACJE XXII
  2019-02-07

  Współpraca i bezpieczeństwo to temat przewodni XXII Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Technicznego HYDROPREZENTACJE. To jedno z najważniejszych wydarzeń na mapie naszego kraju poświęcone aktualnym zag[...]