Wzrósł odsetek firm uważających, że podejmowane działania proekologiczne nie przynoszą korzyści. Głównymi barierami dla prowadzenia działalności ekologicznej to koszty oraz brak korzyści finansowych - wynika z przeprowadzonego badania „Biznes a ekologia”.

Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska 2 czerwca odbyły się rozmowy przedstawicieli biznesu, administracji, nauki i mediów o korzyściach z działań na rzecz ochrony środowiska. W spotkaniu wziął udział również minister środowiska, Andrzej Kraszewski. Na spotkaniu przedstawiono wyniki trzeciej edycji badania „Biznes a ekologia”, prezentującego postawy biznesu wobec ochrony środowiska.

W porównaniu z ubiegłorocznymi badaniami, odsetek firm, które uważają że podejmowane działania proekologiczne nie przynoszą korzyści wzrósł z 33% do 44%. Do najczęściej wymienianych barier dla prowadzenia działalności ekologicznej należą:

koszty – 29%,
brak korzyści finansowych – 10%.

Znacznie częściej duże i średnie przedsiębiorstwa angażują się w działania proekologiczne. Częstotliwość podejmowania tego typu działań związana jest również z wymaganiami narzuconymi przez prawo, oceną zarządzających co do stopnia wpływu działalności firmy na środowisko naturalne oraz przekonaniem na temat roli społecznej firmy.

Najczęściej działania firm koncentrują się na redukcji niekorzystnego wpływu na środowisko stwarzanego przez prowadzoną przez siebie działalność. 85% firm realizuje projekty wewnętrzne, a ponad 30% prowadzi działania proekologiczne ukierunkowane na zewnątrz.

Zarówno działania proekologiczne przynoszące korzyści podejmującej je firmie, jak i te nieopłacalne finansowo realizuje ponad połowa badanych. Jest to istotny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym, gdzie kształtowało się to na poziomie 39%. Wśród badanych firm, 22% posiada lub jest w trakcie wdrażania norm ISO. W tym przypadku przeważają jednak normy związane z zarządzaniem jakością, znacznie rzadziej – z ekozarządzaniem. System ekozarządzania i audytu EMAS posiada lub wdraża 4% firm.

Motywacją do podejmowania działań proekologicznych równie często są presja zewnętrzna (tj. głównie zgodność z prawem) oraz wartości realizowane przez firmę.

Źródło: mos.gov.pl

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Dla pracowników ubojni i masarni
  2019-11-12

  W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z ko[...]

 2. "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" IX edycja
  2019-11-08

  10 grudnia 2019 r. na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT zostaną wręczone Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty [...]

 3. Kiermasz Hendmejdów w Katowicach
  2019-11-08

  Grudniowe, podsumowujące rok spotkanie władz i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ma zawsze przedświąteczny charakter. Tym razem odbędzie się w Katowicach 6 g[...]

 4. Specjalista bhp jako trener
  2019-11-07

  Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie organizuje szkolenie "Specjalista bhp jako trener", które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w sali konferencyjne[...]

 5. BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018
  2019-11-06

  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie ma na celu zaprezentow[...]

 6. Mniej jaj z chowu klatkowego
  2019-11-06

  Rosnące wymagania konsumentów, a także coraz większa odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw powodują, że kolejne firmy decydują się na rezygnację z używania jaj pochodzących z chowu [...]

 7. Kurs CalligraphyHealthSystem
  2019-11-05

  Chcielibyście przywrócić w swoim życiu równowagę, umieć utrzymywać stan "wakacyjnego odprężenia" na co dzień? A może po prostu czujecie zbytnie zabieganie w pracy, wykończenie realizacją[...]

 8. Potrzebni lekarze i pielęgniarki
  2019-11-04

  Aż 79% polskich szpitali jest gotowych, aby zatrudnić personel medyczny z Ukrainy. Mowa nie o pracownikach pomocniczych, ale o lekarzach i pielęgniarkach, których brak jest szczególnie o[...]

 9. Akademia menadżera innowacji
  2019-10-31

  Pracownicy 16 polskich firm odebrali certyfikaty uczestnictwa w I edycji Akademii Menadżera Innowacji. Program, organizowany przez PARP, spełnił oczekiwania ponad 85 proc. uczestników. R[...]

 10. Najbardziej poszukiwani pracownicy
  2019-10-30

  Firma rekrutacyjna Antal (https://antal.pl/) przedstawia listę najbardziej poszukiwanych i opłacalnych zawodów. Z 9. edycji badania "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy " [...]