Zgodnie z założeniami projektu Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to samorządy zorganizują odbiór odpadów i będą pobierać z tego tytułu opłatę. Aby nie płacić jednocześnie przedsiębiorcy i gminie, należy odpowiednio wcześniej rozwiązać umowę z firmą, która obecnie zajmuje się wywozem śmieci.

Obecnie właściciel posesji, za odbiór odpadów, płaci wybranej przez siebie firmie. Po wejściu w życie nowych regulacji, to gminom trzeba będzie za to płacić, a odbiorem odpadów zajmie się wybrana w przetargu firma bądź miejscowy zakład komunalny.

Należy jednak pamiętać, że przejęcie przez gminy odpowiedzialności za odpady, nie spowoduje automatycznego wygaśnięcia umowy z firmą dotychczas odbierającą odpady. Aby nie płacić dwukrotnie tej samej opłaty, trzeba odpowiednio wcześnie wypowiedzieć umowę.

Zgodnie z projektem ustawy właściciel nieruchomości, który w dniu wejścia w życie nowych przepisów ma podpisaną umowę z odbierającym odpady, może jeszcze przez 18 miesięcy nie płacić gminie.

Umowa z firmami podpisywane są na różnych zasadach. Niektóre zawierane są na określony czas, np. pół roku czy rok. Należy tak ustalić termin, aby umowa sama zdążyła wygasnąć. Inne zapisy określają, że umowa może być rozwiązana z miesięcznym, trzymiesięcznym, a nawet półrocznym wypowiedzeniem. Właściciele nieruchomości muszą zadbać o to, aby w odpowiednim momencie złożyć wypowiedzenie. ,p> Niektóre umowy nie zawierają stosownych klauzul dotyczących zasad wypowiedzenia. W takiej sytuacji należy zastosować się odpowiednio do przepisów kodeksu cywilnego dotyczącego umów-zleceń. Właściciele nieruchomości mają prawo wypowiedzieć taką umowę z ważnych powodów, m.in. ze względu na zmianę systemu gospodarowania odpadami w każdym czasie jej obowiązywania.

W przypadku umowy, w której nie został określony okres wypowiedzenia, rozwiązanie może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym.

Warto jest śledzić informacje dotyczące opłat za odbiór odpadów. Może okazać się, że gminy zaproponują korzystniejsze stawki niż przedsiębiorcy.

Źródło: rp.pl

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Dla pracowników ubojni i masarni
  2019-11-12

  W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z ko[...]

 2. "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" IX edycja
  2019-11-08

  10 grudnia 2019 r. na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT zostaną wręczone Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty [...]

 3. Kiermasz Hendmejdów w Katowicach
  2019-11-08

  Grudniowe, podsumowujące rok spotkanie władz i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ma zawsze przedświąteczny charakter. Tym razem odbędzie się w Katowicach 6 g[...]

 4. Specjalista bhp jako trener
  2019-11-07

  Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie organizuje szkolenie "Specjalista bhp jako trener", które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w sali konferencyjne[...]

 5. BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018
  2019-11-06

  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie ma na celu zaprezentow[...]

 6. Mniej jaj z chowu klatkowego
  2019-11-06

  Rosnące wymagania konsumentów, a także coraz większa odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw powodują, że kolejne firmy decydują się na rezygnację z używania jaj pochodzących z chowu [...]

 7. Kurs CalligraphyHealthSystem
  2019-11-05

  Chcielibyście przywrócić w swoim życiu równowagę, umieć utrzymywać stan "wakacyjnego odprężenia" na co dzień? A może po prostu czujecie zbytnie zabieganie w pracy, wykończenie realizacją[...]

 8. Potrzebni lekarze i pielęgniarki
  2019-11-04

  Aż 79% polskich szpitali jest gotowych, aby zatrudnić personel medyczny z Ukrainy. Mowa nie o pracownikach pomocniczych, ale o lekarzach i pielęgniarkach, których brak jest szczególnie o[...]

 9. Akademia menadżera innowacji
  2019-10-31

  Pracownicy 16 polskich firm odebrali certyfikaty uczestnictwa w I edycji Akademii Menadżera Innowacji. Program, organizowany przez PARP, spełnił oczekiwania ponad 85 proc. uczestników. R[...]

 10. Najbardziej poszukiwani pracownicy
  2019-10-30

  Firma rekrutacyjna Antal (https://antal.pl/) przedstawia listę najbardziej poszukiwanych i opłacalnych zawodów. Z 9. edycji badania "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy " [...]