Z inicjatywy posła Krzysztofa Borkowskiego 26 maja 2011 r. odbyło się spotkanie z Ministrem Rolnictwa Markiem Sawickim w sprawie wejścia w życie rozporządzeń: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2011 r. (Dz. U z 9 maja 2011r.) zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej oraz rozporządzenia z 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

W spotkaniu uczestniczyli szefowie wszystkich związków, organizacji i zrzeszeń branży mięsnej m.in. Związku Polskie Mięso, UPEMI, Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP, Polskiej Federacji Branży Mięsnej, Krajowej Rady Drobiarstwa - Izby Gospodarczej oraz prezesi zakładów.

Producenci i zrzeszenia branży mięsnej są głęboko zaniepokojone rozporządzeniami, które są konsekwencją sporu lekarzy weterynarii i Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, które miały miejsce w grudniu 2010 r. i styczniu i lutym 2011 r.

Zdaniem posła Krzysztofa Borkowskiego i szefów wszystkich związków, organizacji i zrzeszeń branży mięsnej bardzo wysokie podwyżki za badanie mięsa dla lekarzy weterynarii, które obowiązują od 24 maja 2011 r. są nieuzasadnione. Takie działania spowodują, że bardzo niska marża na uboju zmniejszy się a poprzez to przedsiębiorcy obniżą ceny za żywiec lub ograniczą uboje i zwiększą import mięsa. W ostatnich latach (po akcesji z UE) pogłowie trzody chlewnej spadło z 21,5 mln do 14 mln sztuk obecnie nadal obserwuje się tendencję spadkową. W związku z powyższym nasuwają się pytania czy działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmierzają w dobrym kierunku? Czy przyczyni się to do poprawy warunków życia mieszkańców wsi, konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych, czy zakładów mięsnych? Dotychczas branża mięsna wytworzyła dodatni bilans w handlu zagranicznym. Obecnie Polska zajmuje czołowe miejsce w Europie w imporcie wieprzowiny. Branża mięsna jest bardzo zdeterminowana, wydane rozporządzenie MRiRW jest nie do przyjęcia, zdecydowanie sprzyja urzędnikom. Przedsiębiorcy z branży mięsnej i drobiarskiej zapowiadają, że gdy nie zmieni się sytuacja ogłoszą protest.

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja "Jak edukować Polaków...
  2019-11-22

  W imieniu Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej oraz Instytutu Żywności i Żywienia serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję "Jak edukować Polaków o zdrowym żywieniu?", która odbędzie się 27[...]

 2. Negocjacje między UE, a Mercosur
  2019-06-28

  Unijny sektor drobiarski przeciwny umowie Mercosur! Negocjacje w sprawie umowy handlowej między UE, a Mercosur weszły w finalną fazę. Stowarzyszenie AVEC, reprezentujące europejski[...]

 3. Air Products sfinalizowała przejęcie ACP
  2019-03-04

  Warszawa, 1 marca 2019 r. - Firma Air Products sfinalizowała proces przejęcia ACP Europe SA (ACP), największego niezależnego producenta dwutlenku węgla (CO2) w Europie. Wartość transakcj[...]

 4. Chr. Hansen na szczycie "Global 100"
  2019-01-30

  Chr. Hansen plasuje się na szczycie globalnego indeksu "Global 100" najbardziej zrównoważonych firm na rok 2019. Ranking ogłoszono podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Da[...]

 5. Kontrola żywności w łańcuchu spożywczym
  2018-10-10

  Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zaprasza do udziału w konferencji szkoleniowej "Kontrola żywności w łańcuchu spożywczym". 15 listopada 2018 r., Hotel Marriot[...]

 6. Biogazowanie produktów ubocznych
  2018-10-08

  Firma TARPOL zorganizowała konferencję poświęconą biogazowaniu produktów ubocznych pozostających w ubojniach i zakładach przerobu mięsa i drobiu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciel[...]

 7. KRD-IG CZŁONKIEM IPC
  2018-09-18

  W dniach 15-17 września w chińskim mieście Nankin odbył się drugi w tym roku zjazd Międzynarodowej Rady Drobiarstwa (IPC) - organizacji zrzeszającej kraje będące światowymi liderami w pr[...]

 8. Konferencja PFPŻ
  2018-09-17

  Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zaprasza do udziału w konferencji szkoleniowej "Znakowanie produktów spożywczych w świetle wymagań prawnych i orzecznictwa" [...]

 9. PROMAR Z NOWOCZESNĄ SILOSOWNIĄ
  2018-09-12

  20 sierpnia 2018 roku, na terenie zakładu produkcyjnego Promar Zawiercie miała miejsce kolejna już uroczystość Wmurowania Kamienia Węgielnego. Tym razem firma rozpoczęła budowę nowoczesnej silosowni [...]

 10. Badanie towarów spożywczych
  2018-09-05

  Wydawnictwo Naukowe PWN SA wraz z Wiktorem Kubińskim, profesorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz zespołem naukowców zaprezentowali nową książkę z towaroznawstwa i badania tow[...]