Sejm przyjął nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa wprowadza nowy system gospodarki odpadami i ma ułatwić osiągnięcie unijnych norm. Gminy będą mieć 18 miesięcy na dostosowanie się do nowych regulacji.

Zgodnie z nową ustawą samorządy gmin będą musiały stworzyć regiony gospodarki odpadami komunalnymi. Będą zobowiązane również do budowy i utrzymania instalacji recyklingu i utylizacji oraz do przeprowadzenia przetargów wyłaniających firmy, które zajmą się odbiorem odpadów od właścicieli.

Nowe przepisy nakładają na gminy obowiązek zredukowania ilość odpadów biodegradowalnych trafiających na składowiska do 50% w terminie do 16 lipca 2013 r., a do 2020 do 75% masy odpadów z 1995 r.

W ciągu 12 miesięcy, rady gmin będą zobowiązane podjąć uchwałę w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podczas prac nad ustawą posłowie postulowali o wydłużenie okresu potrzebnego na wybudowanie przez gminy odpowiedniej infrastruktury (spalarni, kompostowni, sortowni) potrzebnej do spełnienia tych wymogów. Ostatecznie poprawki nie przyjęto.

Odrzucono również poprawkę umożliwiającą gminom kształtowanie stawek opłat za wywóz śmieci na podstawie powierzchni mieszkalnej nieruchomości. W ustawie nie będzie zapisu zobowiązującego gminy do organizowania trzech przetargów w celu wybrania firmy, która miałaby zająć się budową i eksploatacją regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Zrezygnowano także z obowiązkowego podziału gmin powyżej 10 tys. mieszkańców na sektory, które miały być obsługiwane przez firmy odbierające odpady.

Ustawa musi jeszcze zostać przyjęta przez Senat i podpisana przez Prezydenta RP. Przewidywane wejście w życie ustawy planowane jest na styczeń 2012 r., z określonymi okresami przejściowymi dla poszczególnych rozwiązań.

Źródło: www.samorzad.pap.pl/www.mos.gov.pl

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Portal o pakowaniu
  2019-02-19

  Nowy portal tematyczny packaging-360.com, uruchomiony we wrześniu 2018 r. podczas targów FachPack, jest już dostępny w języku angielskim. Jest to projekt stworzony dzięki współpracy między frankfurcką[...]

 2. Nagrodzono produkty przyszłości
  2019-02-15

  12 lutego 2019 r. w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wręczyły nagrody i wyróżnienia dla najb[...]

 3. Targi Warsaw Pack
  2019-02-14

  Warsaw Pack to specjalistyczne wydarzenie dla branży opakowaniowej. Odbędzie się w dniach 5-7 marca 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym PTAK Warsaw Expo. Targi podzielone będą na str[...]

 4. Pakowanie w Norymberdze
  2019-02-12

  Targi FachPack to wydarzenie, na którym gromadzą się i wymieniają doświadczeniami specjaliści z dziedziny opakowań. Jest to jedno z najważniejszych miejsc spotkań branżowych w Europie - a w 2019 roku [...]

 5. Konferencja bhp w Katowicach
  2019-02-08

  Wydział Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej "Doskonalenie standardów bhp w różnych gałęziach przemysłu/gospodarki[...]

 6. INDUSTRYmeeting w Sosnowcu
  2019-02-07

  W dniach 27-28 lutego 2019 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędą się Targi Utrzymania Ruchu i Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting. Celem targów jest [...]

 7. Sympozjum HYDROPREZENTACJE XXII
  2019-02-07

  Współpraca i bezpieczeństwo to temat przewodni XXII Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Technicznego HYDROPREZENTACJE. To jedno z najważniejszych wydarzeń na mapie naszego kraju poświęcone aktualnym zag[...]

 8. POWTECH 2019
  2019-02-05

  Na targach POWTECH 2019 w dniach 9-11 kwietnia br. w Norymberdze zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z całą gamą innowacji w zakresie technologii obróbki mechanicznej (proszkowej)[...]

 9. Bezpieczeństwo żywności i wyższy poziom BHP
  2019-02-04

  Poznaj niezawodne rozwiązania firmy Brady w zakresie identyfikacji na potrzeby bezpieczeństwa minimalizujące ryzyko skażenia. Według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrow[...]

 10. Radon w środowisku
  2019-01-31

  Instytut Fizyki Jądrowej PAN zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w III Międzynarodowej Konferencji "Radon in the Environment 2019". Konferencja odbędzie się w dniach 27-31 ma[...]