Sejm przyjął nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa wprowadza nowy system gospodarki odpadami i ma ułatwić osiągnięcie unijnych norm. Gminy będą mieć 18 miesięcy na dostosowanie się do nowych regulacji.

Zgodnie z nową ustawą samorządy gmin będą musiały stworzyć regiony gospodarki odpadami komunalnymi. Będą zobowiązane również do budowy i utrzymania instalacji recyklingu i utylizacji oraz do przeprowadzenia przetargów wyłaniających firmy, które zajmą się odbiorem odpadów od właścicieli.

Nowe przepisy nakładają na gminy obowiązek zredukowania ilość odpadów biodegradowalnych trafiających na składowiska do 50% w terminie do 16 lipca 2013 r., a do 2020 do 75% masy odpadów z 1995 r.

W ciągu 12 miesięcy, rady gmin będą zobowiązane podjąć uchwałę w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podczas prac nad ustawą posłowie postulowali o wydłużenie okresu potrzebnego na wybudowanie przez gminy odpowiedniej infrastruktury (spalarni, kompostowni, sortowni) potrzebnej do spełnienia tych wymogów. Ostatecznie poprawki nie przyjęto.

Odrzucono również poprawkę umożliwiającą gminom kształtowanie stawek opłat za wywóz śmieci na podstawie powierzchni mieszkalnej nieruchomości. W ustawie nie będzie zapisu zobowiązującego gminy do organizowania trzech przetargów w celu wybrania firmy, która miałaby zająć się budową i eksploatacją regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Zrezygnowano także z obowiązkowego podziału gmin powyżej 10 tys. mieszkańców na sektory, które miały być obsługiwane przez firmy odbierające odpady.

Ustawa musi jeszcze zostać przyjęta przez Senat i podpisana przez Prezydenta RP. Przewidywane wejście w życie ustawy planowane jest na styczeń 2012 r., z określonymi okresami przejściowymi dla poszczególnych rozwiązań.

Źródło: www.samorzad.pap.pl/www.mos.gov.pl

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Dla pracowników ubojni i masarni
  2019-11-12

  W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z ko[...]

 2. "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" IX edycja
  2019-11-08

  10 grudnia 2019 r. na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT zostaną wręczone Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty [...]

 3. Kiermasz Hendmejdów w Katowicach
  2019-11-08

  Grudniowe, podsumowujące rok spotkanie władz i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ma zawsze przedświąteczny charakter. Tym razem odbędzie się w Katowicach 6 g[...]

 4. Specjalista bhp jako trener
  2019-11-07

  Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie organizuje szkolenie "Specjalista bhp jako trener", które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w sali konferencyjne[...]

 5. BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018
  2019-11-06

  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie ma na celu zaprezentow[...]

 6. Mniej jaj z chowu klatkowego
  2019-11-06

  Rosnące wymagania konsumentów, a także coraz większa odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw powodują, że kolejne firmy decydują się na rezygnację z używania jaj pochodzących z chowu [...]

 7. Kurs CalligraphyHealthSystem
  2019-11-05

  Chcielibyście przywrócić w swoim życiu równowagę, umieć utrzymywać stan "wakacyjnego odprężenia" na co dzień? A może po prostu czujecie zbytnie zabieganie w pracy, wykończenie realizacją[...]

 8. Potrzebni lekarze i pielęgniarki
  2019-11-04

  Aż 79% polskich szpitali jest gotowych, aby zatrudnić personel medyczny z Ukrainy. Mowa nie o pracownikach pomocniczych, ale o lekarzach i pielęgniarkach, których brak jest szczególnie o[...]

 9. Akademia menadżera innowacji
  2019-10-31

  Pracownicy 16 polskich firm odebrali certyfikaty uczestnictwa w I edycji Akademii Menadżera Innowacji. Program, organizowany przez PARP, spełnił oczekiwania ponad 85 proc. uczestników. R[...]

 10. Najbardziej poszukiwani pracownicy
  2019-10-30

  Firma rekrutacyjna Antal (https://antal.pl/) przedstawia listę najbardziej poszukiwanych i opłacalnych zawodów. Z 9. edycji badania "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy " [...]