Od 17 maja Państwową Inspekcją Pracy kieruje Anna Tomczyk, poprzednio zastępczyni głównego inspektora pracy. Nominację na to stanowisko wręczył jej marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna. Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi, a bezpośredni nadzór nad jej działalnością sprawuje marszałek, korzystając z pomocy organu sejmowego, jakim jest Rada Ochrony Pracy.

Anna Tomczyk stanowisko głównego inspektora pracy objęła po niespodziewanej dymisji Tadeusza Zająca, poprzedniego szefa PIP. Do dymisji podał się on 11 maja. Nie czekał na opinię Rady Ochrony Pracy w sprawie swojego odwołania. Pismo marszałka z prośbą o opinię w sprawie odwołania T. Zająca z funkcji głównego inspektora pracy wpłynęło do ROP 9 maja, na dzień przed planowanym posiedzeniem, poświęconym sprawozdaniu GIP z działalności inspekcji pracy w 2010 r. Sprawozdanie rada oceniła pozytywnie, a wnioskiem o odwołanie nie chciała się zająć. Między innymi z powodu braku uzasadnienia. W związku z tym zostało zwołane dodatkowe posiedzenie ROP, które odbyło się 17 maja. Członkowie rady wiedzą oczywiście, że ustawa o PIP nie nakłada na marszałka obowiązku uzasadniania wniosków o powołanie czy odwołanie głównego inspektora pracy. Nie chcą jednak pogodzić się ze stosowaną przez różnych marszałków w ciągu kilku ostatnich lat taktyką, że rada jest zaskakiwana wnioskami dotyczącymi zmian na stanowisku szefa inspekcji. Niektórzy w kuluarach przyznają, że brak uzasadnienia nie musi być złym rozwiązaniem, pamiętając pełne zarzutów i ostrych słów uzasadnienie do odwołania z tej funkcji Anny Hintz.

Na posiedzeniu 17 maja ROP pozytywnie zaopiniowała dwa wnioski marszałka Schetyny: o odwołanie T. Zająca z funkcji głównego inspektora pracy i o powołanie na to stanowisko A. Tomczyk. T. Zając podał też powody swojej dymisji. Powiedział m.in.: „Chciałbym przedstawić tło tego nieszczęsnego dla mnie incydentu. Otóż, w końcu listopada 2009 r. prokuratura przedstawiła mi akt oskarżenia. Wówczas już ponad rok pełniłem funkcję głównego inspektora pracy. Postawiono mi trzy zarzuty z art. 231 § 1 kodeksu karnego – przekroczenie uprawnień. Sprawa związana jest z wydaniem dwóch decyzji dla cudzoziemców. Wydałem je działając w imieniu wojewody mazowieckiego. W mojej ocenie, działałem w interesie publicznym. Dzięki pierwszej decyzji zakład funkcjonuje do tej pory. 28 osób nie straciło wówczas pracy. Druga decyzja dotyczyła zawodniczki chińskiej. W dzisiejszej prasie pojawił się informacja, że ta zawodniczka jest polską reprezentantką i uzyskała minimum olimpijskie. Zatem mam pewną satysfakcję z podjętych decyzji, mimo odmiennej opinii prokuratora. W tej procedurze zastosowałem Kodeks postępowania administracyjnego. Ubolewam, że w toku postępowania pan prokurator nie wziął pod uwagę składanych przeze mnie wyjaśnień. W tej chwili reprezentująca mnie kancelaria adwokacka złożyła wniosek do sądu o wycofanie aktu oskarżenia do prokuratury celem uzupełnienia materiału śledztwa. Uznałem, że kierowanie urzędem od 2009 r., gdy podstawiono mi zarzuty, nie jest proste. Decyzja, którą podjąłem jest definitywna. Nie wolno przekraczać pewnych granic. Najważniejsze dla mnie jest dobro urzędu. Nie chciałbym, aby Państwowa Inspekcja Pracy była postrzegana przez pryzmat szefa, przeciwko któremu został skierowany akt oskarżenia. Czuję się niewinny. Ze spokojem poddaję się procedurze wymiaru sprawiedliwości. Wierzę, że zostanę uniewinniony. O wyniku postępowania poinformuję pana marszałka oraz radę.”

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Nowa norma ISO 45001
  2019-04-23

  Według ekspertki ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i szefowej organizacji RoSPA Scotland Karen McDonnell organizacje powinny robić więcej niż dotychczas, aby zapewnić swoim pracownikom [...]

 2. Wypadki w budownictwie
  2019-04-23

  W ubiegłym roku w polskich firmach doszło do 84 tys. wypadków przy pracy, w tym 209 śmiertelnych – wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Dane [...]

 3. VII edycja Manufacturing & Logistic Awards
  2019-04-19

  CEO Manufacturing Magazine i wiodący magazyn poświęcony nieruchomościom komercyjnym EuropaProperty.com zapraszają do Warszawy dnia 13 czerwca 2019 r. na VII edycję Manufactur[...]

 4. FORUM JAKOŚĆ W PRZEMYŚLE 21-23.05.2019 r.
  2019-04-19

  MOVIDA zaprasza na IV FORUM JAKOŚĆ W PRZEMYŚLE, które odbędzie się w dniach 21-23 maja 2019 roku > . Tematem przewodnim spotkania będzie rozwój fir[...]

 5. Dla miłośników motoryzacji
  2019-04-17

  Niedawno w Turynie zostało otwarte centrum Heritage HUB, w którym prezentowane jest motoryzacyjne dziedzictwo włoskich marek należących do Grupy Fiat Chrysler Automobiles. Odbywa się tam[...]

 6. O pracy w Dreźnie
  2019-04-11

  W dniach 12-14 czerwca 2019 r. w Dreźnie (Niemcy) odbędzie się szósta europejska konferencja na temat normalizacji, testowania i certyfikacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,[...]

 7. Historia Akademii Górniczej
  2019-04-09

  W poniedziałek 8 kwietnia w budynku głównym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbył się wernisaż wystawy pt. "In magnis voluisse sat est | W rzeczach wielkich wystarczy chcieć - his[...]

 8. Zielone pakowanie
  2019-04-05

  Chociaż tworzywa sztuczne pochodzenia biologicznego są ważnym składnikiem zrównoważonej gospodarki, nadal stanowią jedynie niewielką część rynku opakowań. Na szczęście z biegiem czasu ic[...]

 9. Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
  2019-04-04

  1 kwietnia 2019 r. ruszył ŁUKASIEWICZ - trzecia największa sieć badawcza w Europie. Wkrótce, korzystając z dorobku 38 instytutów badawczych, sieć przedstawi [...]

 10. Raport MOP
  2019-04-03

  Jak podaje raport Międzynarodowej Organizacji Pracy, ponad połowa ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej. Wprawdzie nastąpił [...]