Od 17 maja Państwową Inspekcją Pracy kieruje Anna Tomczyk, poprzednio zastępczyni głównego inspektora pracy. Nominację na to stanowisko wręczył jej marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna. Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi, a bezpośredni nadzór nad jej działalnością sprawuje marszałek, korzystając z pomocy organu sejmowego, jakim jest Rada Ochrony Pracy.

Anna Tomczyk stanowisko głównego inspektora pracy objęła po niespodziewanej dymisji Tadeusza Zająca, poprzedniego szefa PIP. Do dymisji podał się on 11 maja. Nie czekał na opinię Rady Ochrony Pracy w sprawie swojego odwołania. Pismo marszałka z prośbą o opinię w sprawie odwołania T. Zająca z funkcji głównego inspektora pracy wpłynęło do ROP 9 maja, na dzień przed planowanym posiedzeniem, poświęconym sprawozdaniu GIP z działalności inspekcji pracy w 2010 r. Sprawozdanie rada oceniła pozytywnie, a wnioskiem o odwołanie nie chciała się zająć. Między innymi z powodu braku uzasadnienia. W związku z tym zostało zwołane dodatkowe posiedzenie ROP, które odbyło się 17 maja. Członkowie rady wiedzą oczywiście, że ustawa o PIP nie nakłada na marszałka obowiązku uzasadniania wniosków o powołanie czy odwołanie głównego inspektora pracy. Nie chcą jednak pogodzić się ze stosowaną przez różnych marszałków w ciągu kilku ostatnich lat taktyką, że rada jest zaskakiwana wnioskami dotyczącymi zmian na stanowisku szefa inspekcji. Niektórzy w kuluarach przyznają, że brak uzasadnienia nie musi być złym rozwiązaniem, pamiętając pełne zarzutów i ostrych słów uzasadnienie do odwołania z tej funkcji Anny Hintz.

Na posiedzeniu 17 maja ROP pozytywnie zaopiniowała dwa wnioski marszałka Schetyny: o odwołanie T. Zająca z funkcji głównego inspektora pracy i o powołanie na to stanowisko A. Tomczyk. T. Zając podał też powody swojej dymisji. Powiedział m.in.: „Chciałbym przedstawić tło tego nieszczęsnego dla mnie incydentu. Otóż, w końcu listopada 2009 r. prokuratura przedstawiła mi akt oskarżenia. Wówczas już ponad rok pełniłem funkcję głównego inspektora pracy. Postawiono mi trzy zarzuty z art. 231 § 1 kodeksu karnego – przekroczenie uprawnień. Sprawa związana jest z wydaniem dwóch decyzji dla cudzoziemców. Wydałem je działając w imieniu wojewody mazowieckiego. W mojej ocenie, działałem w interesie publicznym. Dzięki pierwszej decyzji zakład funkcjonuje do tej pory. 28 osób nie straciło wówczas pracy. Druga decyzja dotyczyła zawodniczki chińskiej. W dzisiejszej prasie pojawił się informacja, że ta zawodniczka jest polską reprezentantką i uzyskała minimum olimpijskie. Zatem mam pewną satysfakcję z podjętych decyzji, mimo odmiennej opinii prokuratora. W tej procedurze zastosowałem Kodeks postępowania administracyjnego. Ubolewam, że w toku postępowania pan prokurator nie wziął pod uwagę składanych przeze mnie wyjaśnień. W tej chwili reprezentująca mnie kancelaria adwokacka złożyła wniosek do sądu o wycofanie aktu oskarżenia do prokuratury celem uzupełnienia materiału śledztwa. Uznałem, że kierowanie urzędem od 2009 r., gdy podstawiono mi zarzuty, nie jest proste. Decyzja, którą podjąłem jest definitywna. Nie wolno przekraczać pewnych granic. Najważniejsze dla mnie jest dobro urzędu. Nie chciałbym, aby Państwowa Inspekcja Pracy była postrzegana przez pryzmat szefa, przeciwko któremu został skierowany akt oskarżenia. Czuję się niewinny. Ze spokojem poddaję się procedurze wymiaru sprawiedliwości. Wierzę, że zostanę uniewinniony. O wyniku postępowania poinformuję pana marszałka oraz radę.”

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Nie boimy się technologicznego bezrobocia
  2019-12-12

  Bankowość, ubezpieczenia, księgowość, inżynieria i produkcja czy logistyka i magazynowanie - to branże, które dotąd najmocniej doświadczyły automatyzacji oraz redukcji miejsc pracy. Co c[...]

 2. STASZICE PO RAZ DZIEWIĄTY
  2019-12-12

  Uroczysta Gala w Warszawskim Domu Technika NOT podsumowała IX edycję Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności" (10.12.2019)

  Cel[...]

 3. Opowiadania o AGH
  2019-12-11

  W poniedziałek 9 grudnia 2019 r. ukazał się zbiór opowiadań kryminalnych pt. "Archiwum Groźnych Historii". W antologii znalazło się 12 najlepszych tekstów wyłonionych przez jury spośród 250 zgłoszeń d[...]

 4. Słabo z technologiami cyfrowymi
  2019-12-03

  Według 59% menedżerów w polskich przedsiębiorstwach nie ma wystarczających budżetów na potrzebne inwestycje w technologie IT, a według co dziesiątego brak środków wręcz je uniemożliwia. [...]

 5. EKOTECH w trosce o środowisko
  2019-11-22

  XXI Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Kielcach 26 i 27 lutego 2020 r. z jeszcze bogatszą ofertą. Targi Ekotech to miejsce w którym każdego roku spotykają się producenci i dystrybutor[...]

 6. Dla pracowników ubojni i masarni
  2019-11-12

  W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Te dane z ko[...]

 7. "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" IX edycja
  2019-11-08

  10 grudnia 2019 r. na uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT zostaną wręczone Laury i wyróżnienia nagrodzonym w IX edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty [...]

 8. Kiermasz Hendmejdów w Katowicach
  2019-11-08

  Grudniowe, podsumowujące rok spotkanie władz i członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ma zawsze przedświąteczny charakter. Tym razem odbędzie się w Katowicach 6 g[...]

 9. Specjalista bhp jako trener
  2019-11-07

  Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie organizuje szkolenie "Specjalista bhp jako trener", które odbędzie się 22 listopada 2019 r. w sali konferencyjne[...]

 10. BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018
  2019-11-06

  Polski Komitet Normalizacyjny organizuje ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie ma na celu zaprezentow[...]