Z przyjemnością informujemy, że dnia 25 maja 2011 roku w Genewie podczas XVI Kongresu Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) Dyrektor Naczelny Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW-PIB) dr inż. Mieczysław S. Ostojski został wybrany Wiceprezydentem Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). Po raz pierwszy w historii Polska objęła tak wysokie stanowisko w strukturach WMO.

Nowo wybrany Wiceprezydent WMO zamierza zająć się promocją polskich doświadczeń, związanych m.in. z zarządzaniem ryzykiem powodzi z wykorzystaniem MakroModelu IMGW (MM IMGW), który jest obszarem wymagającym wzmocnienia w ramach Organizacji. Ponadto, w ramach nowego urzędu Dyrektor IMGW-PIB zajmie się wzmocnieniem komunikacji między służbami meteorologicznymi a społeczeństwem.

Wybór Prezydenta WMO oraz trzech Wiceprezydentów zachodzi w następstwie tajnych wyborów, w których głos oddają przedstawiciele wszystkich obecnych na sali państw i terytoriów - członków Organizacji, którzy zostali uprzednio akredytowani przez rządy poszczególnych krajów. Członkowie Prezydium WMO przewodniczą obradom Kongresu i sesjom Rady Wykonawczej, koordynują działalność Organizacji, przedstawiają dyrektywy i propozycje działań Sekretarzowi Generalnemu w zakresie swoich kompetencji. Ponadto, podejmują działania w interesie Organizacji w imieniu Rady Wykonawczej w okresie międzysesyjnym i w porozumieniu z Członkami Organizacji.

W pracach Światowej Organizacji Meteorologicznej uczestniczy 189 członków (183 państwa i 6 terytoriów).

Każde z państw członkowskich jest reprezentowane przez Stałego Przedstawiciela przy WMO, który zajmuje się zagadnieniami technicznymi w imieniu danego państwa członkowskiego między sesjami Kongresu. Stałym Przedstawicielem Polski przy WMO jest Dyrektor IMGW-PIB. Zadaniem Stałego Przedstawiciela jest utrzymywanie roboczych kontaktów z władzami swojego kraju oraz odpowiednimi instytucjami państwowymi i pozarządowymi odpowiedzialnymi za sprawy, które są przedmiotem działań Organizacji.

Informacje dodatkowe:

Światowa Organizacja Meteorologiczna (ang. World Meteorological Organization - WMO) jest od 1951 roku wyspecjalizowaną agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), zajmującą się zagadnieniami związanymi z meteorologią, klimatologią i hydrologią operacyjną. Organizacja została powołana dla kierowania rozwojem i doskonalenia światowej meteorologii i dziedzin pokrewnych oraz dla wspierania państw członkowskich we wszystkich sferach aktywności człowieka.

WMO została powołana jednogłośnie przez Dyrektorów Służb Meteorologicznych, członków Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej - IMO (International Meteorological Organization), podczas konferencji w Waszyngtonie w 1947 roku. Konwencja o Światowej Organizacji Meteorologicznej weszła w życie dnia 23 marca 1950 roku.

WMO kontynuuje działalność IMO, powołanej do życia na I Międzynarodowym Kongresie Meteorologicznym w Wiedniu w 1873 roku. WMO prowadzi swoją działalność za pośrednictwem 5. organów konstytucyjnych. Jednym z nich jest Rada Wykonawcza WMO (Executive Council).

Rada Wykonawcza na corocznych posiedzeniach realizuje decyzje Kongresu, koordynuje wdrażanie programów, analizuje wykorzystanie środków budżetowych, analizuje i podejmuje działania zalecone przez Asocjacje Regionalne i Komisje Techniczne oraz wytycza kierunki ich działania. W skład Rady wchodzi 37. Dyrektorów Narodowych Służb Meteorologicznych lub Hydrometeorologicznych.

Więcej informacji o WMO znajdą Państwo pod adresem:
http://www.wmo.int

Bibliografia: dr inż. Mieczysław Stefan Ostojski, Prof. WSŚ

Absolwent Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej oraz profesor Wyższej Szkoły Środowiska w Bydgoszczy.

Karierę naukową rozpoczął na Politechnice Gdańskiej, gdzie w 1986 roku obronił pracę doktorską. W latach 1991-1995 był pierwszym dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Następnie pracował w Ministerstwie Środowiska, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą (1996-1999) oraz Dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych (2003-2006). Równocześnie w latach 2003-2005 pełnił obowiązki Dyrektora Biura Gospodarki Wodnej. W latach 2003-2006 pełnił funkcję Polskiego Dyrektora Wodnego przy Komisji Europejskiej.

Działalność Mieczysława Ostojskiego w latach 1994-2009 związana była także z Komisją Helsińską (HELCOM), w ramach, której sprawował funkcję Przewodniczącego Polskiej Grupy ds. Zalewu Wiślanego (1994-1995), Wice Przewodniczącego Grupy Zadaniowej ds. Wdrażania Programu Bałtyckiego (1997-1999), Sekretarza Wykonawczego tej organizacji w latach 1999-2003 oraz Przewodniczącego HELCOM (2006-2008). Przewodniczył Konferencji Ministerialnej HELCOM, która 15 listopada 2007 roku w Krakowie przyjęła Bałtycki Plan Działań.

Od dnia 1 czerwca 2006 roku jest Dyrektorem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW-PIB) oraz Stałym Przedstawicielem Polski przy Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). Podczas XV Kongresu Światowej Organizacji Meteorologicznej w czerwcu 2007 roku został wybrany na Członka Rady Wykonawczej WMO.

Odbył staże naukowe m.in. we Francji (IMF de Toulouse); Czechosłowacji (Politechnika Praska) oraz w Japonii (Japońska Agencja Współpracy Międzynarodowej). Brał także udział w 14. misjach naukowych, między innymi we Francji w Krajowym Instytucie Badań Stosowanych (INSA de Toulouse) i Czechosłowacji na Politechnice Praskiej.

Jest członkiem Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk.

Jego dorobek naukowy obejmuje prawie 200 publikacji i prac naukowych, głównie dotyczących zagadnień gospodarki wodnej.

Biuro prasowe IMGW

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Papiernictwo w stuleciu niepodległości
  2018-07-26

  Wpisując się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Stowarzyszenie Papierników Polskich organizuje seminarium pod hasłem "Papiernictwo w stuleciu niepodległości".

  Spotk[...]

 2. INNOFORM 2018
  2018-04-19

  Rekordowa liczba Wystawców z całego świata, niemal o połowę większa w stosunku do ubiegłego roku powierzchnia ekspozycyjna, branżowe konferencje z imponującym zakresem meryto[...]

 3. Otwarcie Centralnego Archiwum i Biblioteki SEP
  2018-01-13

  Przygotowując się do obchodów 100-lecia powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), które odbędą się w 2019 r., w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie, 11 stycznia 2018 r. uroczy[...]

 4. Wody Polskie - razem dla przyszłości naszych wód
  2017-12-21

  Początek roku 2018 r. będzie rozpoczęciem nowego rozdziału w historii gospodarki wodnej w Polsce. 1 stycznia powstanie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jako państwowa oso[...]

 5. Seminarium PPPS 2018 po raz pierwszy w Polsce
  2017-11-27

  23-27 września 2018 r. Łódź będzie gościć przedstawicieli papiernictwa z całego świata na naukowym seminarium na temat Postępu w Fizyce Papieru (PPPS 2018). Spotkanie odbędzie się w MCK PŁ. Współorgan[...]

 6. Paperworld 2018
  2017-11-24

  Kolejna edycja międzynarodowych targów materiałów piśmiennych, wyposażenia biur i przyrządów do pisania Paperworld odbędzie się tradycyjnie we Frankfurcie nad Menem, w dniach 27-30 stycz[...]

 7. "Papierowe Inspiracje"
  2017-05-26

  To tytuł wystawy, którą od 1 czerwca do 31 lipca br. można oglądać w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. Muzeum Papiernictwa już po raz trzeci prezentuje prace członków zrzeszonych w Międzynaro[...]

 8. XLV Szkoła Hydrologii
  2017-05-18

  W Pałacu PAN-owskim w Jabłonnie trwa XLV Szkoła "Współczesne zagadnienia hydrologii" (15-19 maja). Szkoła jest przeznaczona dla profesorów, adiunktów, wykładowców i asystentów prowadzących zajęcia z[...]

 9. Tetra Pak - pionierskie rozwiązania cyfrowe
  2017-05-09

  Tetra Pak wprowadza swoje usługi serwisowe na wyższy poziom dzięki zastosowaniu najnowszej technologii cyfrowej. Firma zaoferowała klientom nowe rozwiązania pozwalające przewidzieć usterki maszyn, skr[...]

 10. Problematyka rozwoju branży metalowej w Polsce
  2017-04-28

  W dniach 28-30 czerwca br w miejscowości Jedlnia-Letnisko k. Radomia odbędzie się konferencja "Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce". Zakres tematyczny konferencji obejmuje[...]