W dniu 11 maja br., w siedzibie MSWiA, po raz drugi zebrała się Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W trakcie posiedzenia członkowie przyjęli plan pracy Rady, zapoznali się z informacjami dotyczącymi monitoringu INSPIRE 2010 oraz podjęli uchwałę w sprawie testowania projektów specyfikacji danych drugiej i trzeciej grupy tematycznej.

Posiedzenie otworzył Piotr Kołodziejczyk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który wręczył także akty powołania członkom Rady IIP nieobecnym na pierwszym posiedzeniu Rady Januszowi Witkowskiemu – p.o. Prezesa GUS oraz prof. Zbigniewowi Zwolińskiemu.

Podczas posiedzenia, członkowie Rady przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej na kwartały II – IV 2011 roku. Zgodnie z dokumentem na kolejnym spotkaniu zaplanowanym na przełomie września i października, Rada zajmie się m.in.: strategią harmonizacji zbiorów danych przestrzennych, dwu i wielostronnymi porozumieniami organów wiodących i innych podmiotów współtworzących Infrastrukturę Informacji Przestrzennej, zadaniami wymagającymi wykonania ekspertyz oraz współpracą międzynarodową w ramach INSPIRE.

Informację na temat Sprawozdania Zespołu Metadanych I i II Grupy Tematycznej przedstawił Marek Baranowski – przewodniczący zespołu. Omawiając wnioski wynikające z prac podkreślił konieczność pogłębiania identyfikacji zasobów w tematach IIP. – Już zidentyfikowane zbiory powinny podlegać procesom harmonizacji, a obecny stan znaczącej poprawie - podkreślał przewodniczący zespołu zachęcając przedstawicieli organów wiodących do zintensyfikowania prac w omawianym zakresie. W koordynacji prac może pomóc utworzenie listy stałych punktów kontaktowych w instytucjach odpowiedzialnych za poszczególne grupy.

Prace zespołu w znaczący sposób wsparły przygotowanie wkładu do Monitoringu INSPIRE 2010, którego wyniki przedstawił Jacek Jarząbek – Wiceprzewodniczący Rady IIP, Wiceprezes GUGiK. Zebrane materiały w znaczącym stopniu uwidoczniły postęp prac organów odpowiedzialnych za poszczególne tematy. W celu ułatwienia wymiany informacji oraz przygotowania do przyszłorocznego monitoringu oraz monitoringu połączonego ze sprawozdaniem w 2013 roku wskazane będzie zdefiniowanie punktów kontaktowych w poszczególnych organach. Zebrany materiał został przekazany pod obrady Komitetu Europejskiego Rady Ministrów. Po uzyskaniu akceptacji zostanie przekazany do Komisji Europejskiej.

Propozycje rozwiązań systemowych i technicznych dla organów i podmiotów tworzących IIP przedstawił w trakcie prezentacji Jacek Jarząbek – Wiceprzewodniczący Rady IIP, Wiceprezes GUGiK. Przytaczając podstawy prawne działania w zakresie IIP przypomniał terminy, w których powinny zostać opracowane metadane dla tematów I i II grupy tematycznej (3 grudnia 2010) oraz III grupy tematycznej (3 grudnia 2013). W listopadzie br. należy zapewnić świadczenie usług wyszukiwania i przeglądania, w przyszłym roku usług pobierania i przekształcania. – W realizacji tych zadań mogą pomóc wybrane produkty Projektu Geoportal 2: Strategia harmonizacji, edytor i walidator metadanych oraz oprogramowanie węzła IIP. Możliwe jest także wsparcie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przy wdrożeniu i wykorzystaniu produktów – zachęcał do współpracy Jacek Jarząbek.

Podsumowując wystąpienia prof. Jerzy Gaździcki przedstawił projekt uchwały w sprawie testowania projektów specyfikacji danych drugiej i trzeciej grupy tematycznej. Rada zaleca, aby organy wiodące w zakresie tematów drugiej i trzeciej grupy tematycznej (rozdziały 2 oraz 3 załącznika do ustawy) zorganizowały i przeprowadziły testowanie unijnych projektów specyfikacji danych w zakresie tematów przyporządkowanych tym organom. Testowanie zostanie przeprowadzone w okresie od 20 czerwca do 21 października roku 2011, za podstawę przyjęte zostaną opracowane przez 19 Tematycznych Grup Roboczych projekty specyfikacji danych INSPIRE dla 25 tematów drugiej i trzeciej grupy tematycznej. Wyniki testowania specyfikacji danych w zakresie poszczególnych tematów, w tym opinie i propozycje dotyczące treści specyfikacji, zostaną przekazane do punktu kontaktowego INSPIRE w Polsce (GUGiK), zgodnie z zasadami, które zostaną określone przez europejski zespół INSPIRE celem wykorzystania w dalszych pracach nad specyfikacjami. Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Na zakończenie posiedzenia Rada wyraziła pozytywną opinię w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego Witryny Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W tej sprawie decyzję organizacyjną wydał Przewodniczący Rady IIP. Kolegium redakcyjne opracuje koncepcję witryny internetowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej a w przyszłości będzie odpowiedzialne za jej prowadzenie.

Źródło: http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/2011/posiedzenie-rady-iip

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja pod patronatem MEN
  2019-10-09

  "Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług" Zapraszamy na VII ogólnopolską konferencję, która odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związk[...]

 2. Laur Innowacyjności 2019
  2019-08-22

  Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2019". Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych pro[...]

 3. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 4. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 5. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 6. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 7. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 8. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 9. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 10. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]