Przez dwa dni 28 – 29 kwietnia przedstawiciele środowiska geodezyjnego debatowali w Elblągu na temat realizowanych zadań, planów oraz kierunków rozwoju Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Tegoroczne obrady, poprzedzone otwarciem w dniu 27 kwietnia centrum badawczo-rozwojowego GIS – Center, odbywały się pod hasłem „Modelowania geodezji ciąg dalszy”. Honorowy patronat nad konferencją objęła Jolanta Orlińska - Główny Geodeta Kraju.

W obradach wzięła udział szeroka reprezentacja Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z Jolantą Orlińską - Głównym Geodetą Kraju na czele. W trakcie pierwszego dnia obrad działania GUGiK prezentowali: Jacek Jarząbek - Wiceprezes, GUGiK, Witold Radzio – Dyrektor Zespołu Doradców GGK, Jerzy Zieliński – Dyrektor departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, Ewa Wysocka – kierownik Projektu POKL INSPIRE, Marek Szulc, Kierownik projektu Geoportal 2, Marcin Leończyk – kierownik projektu TERYT 2, Piotr Woźniak – kierownik projektu ISOK oraz Jacek Piłat - dyrektor IGB CODGiK i Artur Kapuściński - zastępca dyrektora CODGiK.

W wystąpieniu otwierającym część merytoryczną konferencji, Jolanta Orlińska dokonała podsumowania trzyletniego okresu działalności GUGiK (2008 – 2011) i zaznaczyła, że zaprezentowane w poprzednich latach założenia i program działań GUGIK jest sukcesywnie i konsekwentnie realizowany. Stan realizacji poszczególnych, wybranych zadań prezentują wystąpienia członków zespołu GUGIK. Podsumowanie działalności Urzędu w ujęciu statystycznym zawiera prezentacja (do pobrania na stronie GUGiK) przedstawiającą między innymi działalność legislacyjną, wysokość pozyskanych środków unijnych - 432 489 375 zł oraz liczbę przeprowadzonych w tym okresie postępowań przetargowych. GGK podkreśliła, że przyszłość polskiej geodezji zależy od nas wszystkich, całego środowiska geodezyjnego, którego kulturę należy oprzeć na trzech wartościach: profesjonalizmie, zaufaniu i uczciwości. Współdziałanie i współpraca administracji, wykonawstwa i nauki zapewni powodzenie całej branży i sprzyjać będzie innowacyjności w administracji.

O pracach legislacyjnych urzędu uczestników konferencji poinformował Jacek Jarząbek – Wiceprezes GUGiK. Oprócz podstaw tworzenia prawa Jacek Jarząbek przedstawił etapy prac na których znajdują się poszczególne projekty, zaznaczając, iż w większości przypadków prace w GUGiK zostały już zakończone. Na etapie uzgodnień wewnątrz lub międzyresortowych znajdują się projekty rozporządzeń dotyczących: map tematycznych i specjalnych, Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych, Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów, Państwowego systemu odniesień przestrzennych, osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej i magnetycznej, oraz Ewidencji Gruntów i Budynków. Wymienione projekty zostały omówione, krótki opis dostępny jest w prezentacji poniżej.

Niemal wszystkie sesje pierwszego dnia obrad zdominowały informacje dotyczące działalności Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W trakcie dwóch sesji omówione zostały projekty: Geoportal 2, Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych, Teryt 2, ISOK oraz POKL INSPIRE. Zagadnienia związane z pilotażem Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach omówił Artur Kapusciński - zastępca dyrektora CODGiK, koordynujący prace zespołu. W pilotażu projektu udział bierze Kraków. Rozpoczęły się spotkania techniczne w Gdyni. Zainteresowani udziałem są przedstawiciele Częstochowy, a w trakcie konferencji deklarację uczestnictwa złożył także Adam Witek - wiceprezydent Elbląga.

Założenia nowelizacji ustawy Prawa geodezyjnego i kartograficznego, na zakończenie pierwszego dnia obrad, przedstawił Witold Radzio - dyrektor Zespołu Doradców GGK. W podsumowaniu minionego roku podkreślono, że prace w GUGIK przebiegają zgodnie założeniami i programem, a w perspektywie najbliższych miesięcy planowane jest:

zakończenie prac nad projektami rozporządzeń wraz z ich opublikowaniem,
zakończenie prac nad nowelizacją prawa geodezyjnego i kartograficznego w zakresie: zgłaszania i przekazywania do ODGiK prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym regulacje dotyczące państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, udostępniania i wykorzystywania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – opłaty, polityka licencyjna,
kontynuacja realizacji, zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi projektów technicznych i szkoleniowych współfinansowanych ze środków europejskich.

Efekty pracy zespołów projektowych uczestnicy konferencji mogli ocenić na stoisku Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, na którym na infokioskach prezentowano m.in. serwis www.geoportal.gov.pl.

Drugi dzień obrad poświęcony został tematom związanym ze skaningiem laserowym oraz wykorzystaniem GIS w różnych dziedzinach życia.

Źródło:
http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/2011/profesjonalizm,-uczciwosc,-zaufanie

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Konferencja pod patronatem MEN
  2019-10-09

  "Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług" Zapraszamy na VII ogólnopolską konferencję, która odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Związk[...]

 2. Laur Innowacyjności 2019
  2019-08-22

  Ruszyła IX edycja organizowanego przez FSNT-NOT Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2019". Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych pro[...]

 3. BHP w Kielcach
  2019-02-27

  Od 6 do 8 czerwca br. w Kielcach po raz trzeci odbywać się będą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. [...]

 4. The Brewers of Europe Forum w Antwerpii
  2019-01-21

  W dniach 3-4 czerwca 2019 roku, w Antwerpii odbędzie się druga edycja The Brewers of Europe Forum. Podczas wydarzenia spotykają się przedstawiciele browarów z całej Europy. Po niezwykle [...]

 5. Geoportal Dolny Śląsk
  2018-10-22

  Portal Mapowy Województwa Dolnośląskiego prezentuje dane przestrzenne i mapy z obszaru województwa dolnośląskiego. Między innymi dane geodezyjne, mapy historyczne, topograficzne, przyrod[...]

 6. Innowacyjne rozwiązania automatyzacji
  2018-10-12

  W imieniu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, ABB oraz partnerów wydarzenia zapraszamy na konferencję pt. "Innowacyjne rozwiązania automatyzacji odpowiadające trendom ryn[...]

 7. Bezpieczeństwo na budowach
  2018-09-27

  12 października 2018 roku w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie odbędzie się szkolenie "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne oraz osób kierujący[...]

 8. Polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska
  2018-09-24

  100% jakościowej kontroli elektrycznej, mechanicznej i wizualnej - polityka jakości w ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. MOVIDA zaprasza do udziału w IV FORUM JAKOŚĆ DOS[...]

 9. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane
  2018-08-10

  Na mocy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, powstanie spółka Polskie Domy Drewniane, która zajmie się budową energooszczędnych domów dr[...]

 10. Prof. Z. Kledyński na czele samorządu zawodowego
  2018-07-05

  Podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie, wybrano nowe władze samorządu zawodowego inżynierów.

  [...]