Krajowe Forum Chłodnictwa mając uzasadnione wątpliwości dotyczące sprawności procesu legislacyjnego i mając na uwadze dobro całej branży chłodniczej, klimatyzacji i pomp ciepła wystąpiło w ostatnich dniach do naczelnych organów władzy państwowej, mających realny wpływ na jego przebieg z wezwaniem do niezwłocznego przyspieszenia prac nad projektem ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych by zapobiec ogromnemu zamieszaniu i niedogodnościom dla przedsiębiorców, które powstaną od połowy bieżącego roku w razie niepodjęcia natychmiastowych energicznych działań przez stronę rządową. To już ostatni dzwonek dla naszych decydentów by wywiązali się ze swoich obowiązków.

Podejmując powyższe działania KFCh podejmuje ostatni dostępny już środek by zmobilizować stronę rządową do poświęcenia należytej uwagi oczekiwanej przez całą branżę ustawie F-gazowej, zwraca uwagę na realną możliwość niewywiązania się Polski z międzynarodowych zobowiązań, ale co najważniejsze zadaje konkretne pytania czego branża chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła powinna spodziewać się w nieodległej już przecież przyszłości:

Czy i jak władze i instytucje naszego Państwa będą po 4 lipca 2011 r. egzekwować obowiązki spoczywające na właścicielach instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych (zapobieganie wyciekom czynnika chłodniczego, okresowa kontrola szczelności urządzeń i instalacji, niezwłoczne dokonywanie napraw wszelkich wykrytych wycieków, prowadzenie szczegółowej dokumentacji dotyczącej ilości i typu czynników używanych podczas serwisowania i konserwacji oraz zapewnienie odzysku czynników) pamiętając, że większość powyższych obowiązków może być realizowana wyłącznie przez personel posiadający odpowiednie certyfikaty?

Czy i jakie uprawnienia lub certyfikaty będą wymagane po 4 lipca 2011 r. od przedsiębiorstw prowadzących działalność z użyciem fluorowanych gazów cieplarnianych i ich pracowników?

Kiedy możemy spodziewać się zakończenia procesu legislacyjnego, który zatrzymał się na etapie założeń do projektu ustawy?
nawet na wypadek ponownego niedotrzymania terminu uchwalenia ustawy F-gazowej i nie wejścia jej w życie 4 lipca 2011 r.

W tej dacie, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r., ustanawiającym na mocy Rozporządzenia nr 842/2006 minimalne wymagania i warunki dotyczące certyfikacji przedsiębiorstw i personelu, kończą się wszelkie okresy przejściowe i wygasają tzw. certyfikaty tymczasowe w zakresie F-gazowym (ale nie „ozonowym” co warte podkreślenia).

Rekomenduj znajomym
 • gplus
 • pinterest

INNE AKTUALNOŚCI

 1. Zakończenie Zjazdu i Kongresu
  2019-06-19

  Sesją podsumowującą, na której przedstawiono wnioski i informacje o obradach sesji tematycznych zakończył się 15 czerwca w Krakowie IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (SZIP) zwołany r[...]

 2. Kongres Techników i Zjazd Inżynierów
  2019-06-17

  13 czerwca br. rozpoczął się w Krakowie IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich zwołany razem z XXVI Kongresem Techników Polskich. W Zjeździe biorą udział polonijni inżynierowie z Kanady[...]

 3. Zmiany w branży automotive
  2019-06-10

  Konsolidacja, automatyzacja, wyzwania związane z normami ekologicznymi... Branża automotive dynamicznie się rozwija. Jak na te zmiany powinni zareagować pracownicy? Dlaczego ich szefowie[...]

 4. 40 lat targów FachPack
  2019-06-06

  FachPack kończy 40 lat! Rocznice są dobrą okazją do spojrzenia wstecz: FachPack rozpoczął działalność w Norymberdze w 1979 r. jako regionalna wystawa handlowa dla przemysłu opakowanioweg[...]

 5. Targi bhp w Kielcach od 6 czerwca
  2019-06-05

  Od 6 do 8 czerwca na terenie Targów Kielce odbędą się Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO. Poprzednią[...]

 6. Bezpieczeństwo w portach i na lotniskach
  2019-06-05

  Bezpieczeństwo pracowników i pasażerów w ruchliwych portach morskich i na lotniskach ma ogromne znaczenie, dlatego inwestuje się tam m.in. w systemy bezpieczeństwa pojazdów, które odgryw[...]

 7. FINAŁ XII KONKURSU "MŁODY INNOWATOR"
  2019-06-04

  Z udziałem dr inż. Jerzego Kwiecińskiego - Ministra Inwestycji i Rozwoju - podsumowany został rozgrywany w roku szkolnym 2018/2019 po raz 12. Konkurs "Młody Innowator". Wśród gości urocz[...]

 8. Rynek odzieży roboczej i ochronnej
  2019-05-30

  Sektor odzieżowy w Polsce w 2022 r. ma osiągnąć wartość ponad 43 mld zł - tak wynika z raportu KPMG "Rynek mody w Polsce". W europejskich rankingach wielkości rynku odzieżowego Polska za[...]

 9. Targi LUMENexpo
  2019-05-29

  W dniach 23-24 października 2019 r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędzie się kolejna edycja Targów Techniki Świetlnej LUMENexpo oraz Salonu Elektrotechniki P[...]

 10. Brakuje pielęgniarek i pediatrów
  2019-05-28

  Agencja rekrutacyjna Manpower Life Science przygotowała raport pt. "Niedobór talentów w branży medycznej". W raporcie czytamy, że pediatrzy, specjaliści chorób wewnętrznych i anestezjolo[...]